Pretraga

Ukupno 23575
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabavka osnovnog sredstva - projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 800,00 800,00 Elur d.o.o. Kiseljak
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2018 198199,87 198565,38 Bosnaplast d.o.o., 4200152250006, Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kompjuterske opreme-Printer i PC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2341,10
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2018 198199,87
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja - stolice za zbornicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1999,53
JU KŠC Opća realna gimnazija Tekuće održavanje zgrade, opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 463,32 463,32 H.M.I. INŽENJERING
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih potrepština za predmet hemija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2018 982,77 30.11.2018 982,77 982,77
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 7020,00
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Tekuće održavanje zgrade - osnovna škola Ugovaranje i realizacija 05.07.2018 1474,20 1474,20 H.M.I. INŽENJERING
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznih lopti za sport Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2018 584,00 30.11.2018 584,00 584,00 "EURO BICCO" d.o.o. IDB 4200159930002
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina papira za kopiranje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2018 140,40 06.04.2018 140,40 140,40 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kartona za sport Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2018 666,32 26.11.2018 666,32 666,32 ERMEX D.O.O. IDB 4400510070006
JU KŠC srednja medicinska škola Tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 404,82 404,82 H.M.I. INŽENJERING
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina za potrebe projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018 87,42 23.11.2018 87,42 87,42 DOO "MA-PRO" IDB 4202413810007
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2018 799,93 23.11.2018 799,93 799,93 NIVEX d.o.o. IDB 4200298620000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prij.učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS EUROLINES" D.D.ID 4200153220003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prijevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2018 1200,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za zvuk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 5444,82 5444,82 " AMEDEX" D.O.O SARAJEVO ID 200439890006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za zvuk Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 5444,82
JU Gimnazija Dobrinja Usluge prevoza učesnika projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2018 300,00 22.11.2018 300,00 300,00 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO IDB 4200153220003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2018 81864,90
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela Han Bjelašnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018 1000,00 1000,00 1000,00 Han Bjelašnica d.o.o. Trnovo IDB 4201388660007
JU OŠ “Druga osnovna škola” ESTRIH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2018 982,80
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 920,00 920,00 SVJETLOSTKOMERC 4200177160001
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 2-6-18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2018 2109,22
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za kulise za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 75,00 75,00 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka autoguma za kamino Mercedes za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 4095,00 4095,00 LAŠVA KOMERC 4236008540002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka linoleuma za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 90,00 90,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stiropora,ukrasnih lajsni za NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 861,76 861,76 CONTI PRO 4201189460007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za potrebe predstava u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 1216,80 1216,80 INVEL 4200348070006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja tonske opreme ZA JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 1170,00 1170,00 PAL-e 4202058900008
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme ZA JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 561,60 561,60 PAL-e 4202058900008
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke šivaćih mašina za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 146,25 146,25 KOMAS KOMERC 4200232280003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za čistoću za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 1092,18 1092,18 ANTONIO COMMERCE 4227126590007
JU OŠ “Druga osnovna škola” časopis Pokretanje i tok postupka 14.02.2018 275,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka gipsa Modelar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 672,24 672,24 Komar tvornica gipsa z.d.d. Donji Vakuf, ID 4236126740008
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 1825,20 1825,20
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 608,40 608,40 Univerzitet u Sarajevu ID 4200494560007
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 608,40 608,40 Univerzitet u Sarajevu ID 4200494560007
JU OŠ “Druga osnovna škola” SLUŽBENI LIST 2018 Pokretanje i tok postupka 08.01.2018 240,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” DRUGA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.G. Plan nabavki 01.10.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka konzervirano i zaleđeno voće i povrće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka šećer slatkiši i žitarice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 16.05.2018 21142,36 "Vinojug" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježa jaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanciji krova PS Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju m.v. u garantnom roku SSang Yong Tivoli Ugovaranje i realizacija 04.12.2018 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme Ugovaranje i realizacija 30.11.2018 2867,32 2867,32 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto guma Ugovaranje i realizacija 20.11.2018 6417,38 6417,38 AMILEJ d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 306.238,08 257.331,94 236.555,09