Pretraga

Ukupno 33003
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rastvori i potrošni materijal za venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2019 22657,63
JU Peta gimnazija NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 3892,82 13.09.2019 3892,82 3892,82 NIVEX D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200298620000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada namještaja: police i ormari, nabavka radnih stolova i kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2019 4490,00
JU Šumarski fakultet vodovodne instalacije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 11.04.2019 248,53 06.05.2019 248,53 Sarajevostan d.o.o 4200296920006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 307588,37
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 449018,97
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 112/19 - Rezervni dijelovi za Wilo pumpe i miksere Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 16.09.2019 28314,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke "Molersko farbarski radivi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 6660,20 6660,20 SELMING,d.o.o. Safeta Zajke bb, 71000 SARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe - Javna nabavka SWITCH DATA CENTAR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019 29191,50
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Ibrahim Ljubović-Sjećanje' Ugovaranje i realizacija 18.04.2019 2105,34 25.04.2019 2105,34 2105,34 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2019 6727,50 6727,50
JU Gimnazija Dobrinja usluga popravka školskog zvona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 81,90 04.09.2019 81,90 81,90 ČIP-SISTEMI IDB 4200104280009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2019 10834,20 10834,20 Defter -Komerc d,o,o Sarajevo 4200535260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Obavijest za upis na Treći ciklus studija-doktorski studij 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Brošura PPF-a na bosanskom i engleskom jeziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 146,25 146,25 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Gimnazija Dobrinja usluge sistematskog pregleda zaposlenih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 2050,00 2000,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO IDB 4200298890007
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Hematološki dijagnostikumi" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2019 27769,01
JU Muzej Sarajeva Radovi na sanaciji zida oko Muzeja Jevreja BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 5855,03 12.11.2018 5855,03 5855,03 RESTAURO doo Sarajevo ID broj: 4201502540009
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga objave na portalima za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 1550,25 "LILIUM" d.o.o. Sarajevo, ul. Kranjčevićeva br. 36, 71000 Sarajevo, IDB: 42023877100078
JU Ekonomski fakultet Nabavka promotivnog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 5743,53 "AD PLUS" d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 185, 71000 Sarajevo, IDB: 4201406070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Rezervacija i obezbjeđenje avionskih karata za potrebe fakulteta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2019 45000,00 45000,00 V.I.P Travels d.o.o Sarajevo 4200322600007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Rezervacija i obezbjeđenje avionskih karata za potrebe fakulteta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019 45000,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pigmenta 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.08.2019 952,00 952,00 Michelangelo d.o.o. Mostar, ID 4227219330005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stakla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 207,49 207,49 Rama Glas d.o.o. Sarajevo, ID 4200079310003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka materijala za renoviranje prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 3015,32 3015,32 Atraktiv d.o.o. Sarajevo, ID 4200218450001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 76/19 Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 25.07.2019 93131,75 15.08.2019 93131,75 Kare doo Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Radovi sanacije slivnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 6879,60 6879,60 Sikra d.o.o. Sarajevo, ID 4200001630001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnog seminara 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 120,00 120,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radnih stolica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 409,50 409,50 Fef d.o.o. Sarajevo, ID 4200160190004
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Terensko vozilo - 944/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2019 105124,50 105124,50 Guma M d.o.o. Mostar
Ministarstvo pravde i uprave Dopuna plana javnih nabavki 2019. Plan nabavki 13.09.2019
Fond KS za izgradnju stanova Žaluzine Fond 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 180,00 180,00 BOSFOR STIL d.o.o. Živinice, 4210188300005
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 3 - usluga mobilne internet konekcije za direktne prijenose) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 4 - hosting servisa web portala www.tvsa.ba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2019 2106,00 TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 2 - stalna internet konekcija) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2019 2219,49 BH TELECOM d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje na LED dispjelu na lokaciji Marijin Dvor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/pribora/ potrošnog materijala za medicinske aparate (aspiratore, dozatore/regulatore medicinskih gasova i dr.) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade projektne dokumentacije za Centar za upravljanje medicinskim otpadom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2019 13806,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka i instalacija opreme za proširenje i nadogradnju postojećeg sistema vatrodojave Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Plan nabavki 09.09.2019
KJP ZOI 84 Hidraulična pumpa, Hidromatik za mašinu Prinoth Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 6864,96 6864,96 SA-TECH e.U.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04-19 - NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.09.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka službenog/putničkog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2019 03.07.2019 52970,00 52970,00 "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za čišćenje i higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 512,30 512,30 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za kuhinju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sist. tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 4112,53 4112,53 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, 4200445860003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema tehničke zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.07.2019 4112,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 4914,00 4914,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019 4914,00
Ukupno po stranici 1.042.177,38 374.803,36 269.753,81