Pretraga

Ukupno 21605
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema invertni metalurški mikroskop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 05.12.2017 14391,00 29.01.2018 14391,00 14391,00 AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj 4218119710006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 210600,00 210600,00 A.C.I. d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018 210600,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 104598,00 104598,00 Horizont d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge štampanja biblioteka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 03.07.2018 2835,00 13.04.2018 2835,00 2835,00 MUSTAFIĆ-M doo Sarajevo 4200398250005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 104598,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge verifikacije med.opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2018 1579,50
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_09_10_2018 Plan nabavki 09.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Buldozer - 998/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2018 489586,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nabavka robe - kancelarijskog materijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.09.2018 64,94
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka mjerača tvrdoće Plan nabavki direktni sporazum 26.02.2018 23.05.2018 4815,03 30.05.2018 4815,03 4815,03 PCE GRUPA doo Sarajevo - 4201192410002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 115830,00 115830,00 Starline d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SPORTSKE OPREME ZA POTREBE PROJEKTA MATCH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 3845,95
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 115830,00
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Rekonstrukcija skolske kotlovnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 59925,26 59925,26 Elkomont Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Čišćenje dimnjaka, dimnjača i kotlovskih ložišta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2018 07.06.2018 21411,00 23.07.2018 21411,00 21411,00 ODR Plamen
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga DDD; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 3358,74 Eko tim d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju nabavka Kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru Lab pribor i posudje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 19792,89 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo, ID broj: 4403208220006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 240,00 240,00 Emir Imširević, advokat, Bihać 4364256950002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Čišćenje dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 415,35 415,35 SODD "ODŽAČAR" 4300849850006
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavke 2018_kompjuterska oprema Plan nabavki 16.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018_nabavka i ugradnja prozora Plan nabavki 24.09.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Ugostiteljske usluge - jednodnevni izlet za učenike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 333,00 333,00 S:R:C:A. d.o.o. 4201623500004
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba čistačkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 160,37
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i održavanje elektroakustičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 892,99 892,99 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanja čistoće i higijene 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 1696,62 1696,62 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja biohemijskog aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018 3275,15
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja logopedskog aparata Behringer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 255,01 255,01 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 162,63 162,63 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka akumulatora za kombi vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 200,00 200,00 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018 1088,10
JU OŠ "Kovačići" Nabavka knjiga za biblioteku* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 1549,82 1549,82 Bosanska knjiga d.o.o. 4209805750007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 664,27 664,27 Autodelda d.o.o. Sarajevo 4200136300001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati fcco skladište - 153/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2018 372433,32
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Skip - kombinirka - 914/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2018 322686,00
JU OŠ "Hašim Spahić" Popravak i održavanje zgrade (krečenje zidova i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole, te muške i ženske svlačionice) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 1493,00 1493,00 MFR "KOLOR" Ilijaš, 4300653950002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Traktorski lanci i lanci za snijeg - 1002/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2018 61199,19
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume za putnička i teretna vozila - 2801/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 23158,87
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju - 2801/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 38133,43
KJP ZOI 84 Vanjsko uređenje platoa oko polazne stanice šestosjeda sa izgradnjom prilazne rampe za invalide. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 46686,44 46686,44 MGBH d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017., 2018. i 2019. godinu - 42/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2018 35100,00
KJP ZOI 84 Izgradnja drenažnih kanala. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 99106,89 99106,89 MGBH d.o.o.Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka klima uređaja 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 01.06.2018 1530,00 06.06.2018 1530,00 1530,00 O.D.Imamović Ilidža 4302278160000
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite - obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 282399,91 282399,91 SWORD SECURTY d.o.o.Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu sa pripadajućom opremom - 69/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2018 29810,89
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka kombinovana baterijska mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 10.05.2018 6100,00 05.06.2018 6100,00 6100,00 MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo-Ilidža 4200068110002
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 070-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 326,14 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 069-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 068-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2018 118,00 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
Ukupno po stranici 1.860.386,29 1.005.128,80 978.619,36