Pretraga

Ukupno 188
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluga cincarenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 584,42 eurosjaj d.o.o Konjic 4227138760005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka materijala za uspostvu rada školskog plastenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 2000,00 otoka bambus d.o.o. Sarajevo 4201564140007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe za opremanje staklenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 3998,70 Bios Visoko
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka materijala za izradu kapije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 1428,70 EXPORT-IMPORT ZIJADAĆ D.O.O. Sarajevo 4200454690005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka tonera za fotokopirnu mašinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 660,00 MIKROTEH d.o.o. 4218103390001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Godišnja pretplata na stručni časopis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 275,00 FEB d.d.d Sarajevo 4200566060004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka nastavnih pomagala-lopti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 300,00 EURO BICO D.O.O. 200159930002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka nastavnih pomagala i naprava 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2020 430,00 EURO BICO D.O.O. 200159930002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka radijatora za centralno grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 2509,47 ŠEMIX d.o.o. Sarajevo 4200604920004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka radijatora 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 2441,17 ŠEMIX d.o.o. Sarajevo 4200604920004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka radijatora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2095,17 ŠEMIX d.o.o. Sarajevo 4200604920004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje materijal za servisiranje auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 242,20 A.C.BERLIJETA Sarajevo 218061370005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluga registarcije putničkog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 1000,00 Agencija sunce d.o.o. Sarajevo 4201463380007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka sigurnosne kamere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 380,72 Unilab d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Popravak radijatora za potrebe Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2019 666,90 666,90 TPI 430155726000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za čišćenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 343,35 343,35 ROBOT GENERAL TRADING DOO 4200442090053
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 421,20 ROBOT GENERAL TRADING DOO 4200442090053
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 190,00 MIKROTEH d.o.o. 4218103390001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Ugovor o nabavci i izradi epoxidnog poda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 4712,76 BHC PLASTIKA d.o.o. 4200004220009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka šestougaonog stola za potrebe Škole Ugovaranje i realizacija 26.09.2019 257,40 TRISTAR-INN doo, Sarajevo, id broj:4200324560002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje rEDOVNO ODRŽAVANJE SISTEMA VATRODOJAVE ZA 2019. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 300,00 Supernova d.o.o. Dolina, Zavidovići, ID broj: 428627970005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje žaluzine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 308,82 308,82
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe - sigurnosnog ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 2574,00 2574,00 TimberMAS do.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge prevoz učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 2400,00 2400,00 Udruženje građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluga sistematskog pregleda za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2019 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka sata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 271,15 271,15 Stars-s d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge izvođenja radova na terasi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 1661,41 1661,41 Obrtnička djelatnost "Dado" Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka materijala za čišćenje za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1304,00 1304,00 Robot Geeneral Trading Co d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka hrane za potrebe škole i praktične nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 6000,00 6000,00 Robot General Trading Co d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavkaa robe reprezentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 408,00 408,00 Timo Sistem d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge dezinfekcije dezinsekcije deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 1118,52 1118,52 "Eko-Medic" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje javna nabavka informatičkog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 2106,00 2106,00 "MIKROTEH" d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka goriva i popratnog asortimana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 2500,00 2500,00 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe za opravku i održavane škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7000,00 7000,00 Šemix d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe poklon bonovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 480,00 480,00 CM Cosmetic Market d.o.o Vitez
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka građevinskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 2503,80 2503,80 Obrtnička djelatnost "Dado" Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka usluga cateringa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1000,00 1000,00 Javna ustanova Srednja ugostiteljsko - turistička škola Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka materijala za radionicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 365,02 365,02 Laser d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe materijala kancelarijskog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 7000,00 7000,00 "Pingi" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka mantila za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1105,65 1105,65 "Saltex" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge prevoza i organiziranja stručne posjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 4422,00 Agencija Reiseburo d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka usluga ugostiteljskih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 92,50 92,50 "Druga kuća" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka sredstva za dezinfekciju i čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 147,42 147,42 Semikem d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvka usluge prevoza učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 2700,00 2700,00 Udruženje građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka usluga laboratorijskih pretraga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 KJP "Veterinarska stanica "d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe dezinfekcijskog sredstva za ruke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 96,00 96,00 Privatna apoteka TARA Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge ljekarskog pregleda za učenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 180,00 180,00 Poliklinika MIMO MEDICAL
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe materijala za radove na školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 413,40 413,40 Penny plus d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavkii 2019. Plan nabavki 13.03.2019
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka radijatora i ostale opreme za grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1044,81 1044,81 LUK d.o.o.
Ukupno po stranici 0,00 74.439,66 45.790,75