Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Projektor sa pratećom opremom i montažom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 3194,10 3194,10 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnice 1A, 71000 Sarajevo, ID: 4202459050007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 67/20 Održavanje server sale i aktivne mrežne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 20.10.2020 29203,20
JU Veterinarski fakultet UNSA Treća izmjena-dopuna plana javnih nabavki Plan nabavki 16.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Sistematski pregled za radnike škole 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 50,00 50,00 JU ZAVOD ZA MEDICINBU RADA SARAJEVO
JU Srednja zubotehnička škola Fotokopiranje septembar 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 142,07 142,07 Smile factory
JU Srednja zubotehnička škola Fotokopiranje oktobar 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 104,57 104,57 Smile factory
JU Srednja zubotehnička škola Osiguranje djece i školske omladine od nesretnog slučaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 2060,00 2060,00 Sarajevo osiguranje
JU Srednja zubotehnička škola Objava konkursa oktobar 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 188,37 188,37 Oslobođenje servisi
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA RADNIH MAŠINA (ČETVOROCIKLI, VILJUŠKAR, ZAMBONI, DIZALICA, SANKE) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1673,87 BEKA COMMERCE d.o.o.
KJP ZOI 84 Konopac za sidra 5mm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 1909,55 VIP DESIGN d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge tehničkog pregleda fiskalnih kasa, fiskalizacija, defiskalizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 1400,17 PC plus d.o.o.Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka toaletnog papira i ubrusa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 258,00 258,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alkalnih baterija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 155,60 155,60 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
Ministarstvo saobraćaja "Izvođenje radova na projektu izgradnje isključne trake (trake za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020 1224865,32
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 291_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 294_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.08.2020 45,00 45,00 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Ministarstvo saobraćaja Izrada projektne dokumentacije za rušenje – uklanjanje objekata na trasi Prve transverzale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2020 6998,94
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 277_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.09.2020 55,50 55,50 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 200682210005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 272_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.09.2020 4,68 4,68 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 271_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.09.2020 7,47 7,47 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
Ministarstvo saobraćaja "Izrada Idejnog i Glavnog projekta izmještanja dijela magistralnog gasovoda koji je u koliziji sa planiranom trasom Prve transverzale" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.05.2020 116204,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje (verifikacija) medicinskih uređaja-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.09.2020 45150,30 45150,30 Verifikacioni laboratorij Verlab d.o.o. Sarajevo, ID 4201943670005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje (verifikacija) medicinskih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.10.2020 45150,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.09.2020 7534,00 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo ID:4200326930125
JU Mašinski fakultet UNSA Liječnički pregled na tuberkulozu pluća 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 07.09.2020 1296,00 15.10.2020 1296,00 1296,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo 4200187710000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETTINGE-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.10.2020 67830,75 67830,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETTINGE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020 67830,75
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije (mjesečna) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 84,24 84,25 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge instalacije i konfigracije mrežne opreme sa pratećim materijalom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 728,01 728,01 IMTEC D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge objavljivanja konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 672,75 672,75
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge ( popravak alarmnog sistema) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 63,77 63,77 Unilab d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje edukativnog materijala-edukacija zaštita bilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 300,00 300,00 OR Print studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 09_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 11,95 11,95 DM drogerie d.o.o. Sarajevo ID:4201125900925
JU Mašinski fakultet UNSA Trakaste zavjese sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 18.09.2020 183,57 19.10.2020 183,57 183,57 MIKADO d.o.o. Sarajevo 4200062260002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštinih kaciga kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Finansijsko savjetovanje za potrebe JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 6669,00 6669,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka materijala (kanc.mat) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 388,45 388,45 NORIN D.O.O.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Finansijsko savjetovanje za potrebe JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 6669,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled bolničkih liftova-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 2653,56 2653,56 Tehnoinspekt d.o.o.l ID 4200134940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled bolničkih liftova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 2653,56
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka maeterijala (protočni bojler) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 81,00 81,00 Web Logistic d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" potrošni materijal za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 1498,77 1498,77
JU Peta gimnazija USLUGE ŠTAMPANJA 14.10. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 14,00 14.10.2020 14,00 14,00 OBRTNIČKA RADNJA BETA, ID BROJ:4302800830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" potrošni materijal za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 1498,77
JU Peta gimnazija POPRAVKA VODOVODNIH INSTALACIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 403,60 30.09.2020 403,60 403,60 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA SARAJEVO, ID BROJ:42001519500004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat-6 kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija 13.10.2020 6704,78 6704,78 Medial grupa d.o.o., ID 4202528630002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Acetilen flam flot 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 44201171170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat-6 kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 6704,78
JU Srednja zubotehnička škola Advokatske usluge 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 697,50 697,00 Danijela Saller Osenk
Ukupno po stranici 1.509.676,19 154.412,35 141.894,27