Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sanacija staklenika, zamjena dijela staklenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 5054,40 5054,40 Bios p.o Visoko 4218401220003
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-31-20 - NABAVKA USLUGA - OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 694,63 694,63 "osiguraj.ba" d.o.o. - 4201410180006 - SARAJEVO
Fond Memorijala Usluge dezinfekcije Upravne zgrade Fonda Memorijala i Amfiteatra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 285,48 19.10.2020 285,48 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-30-20 - NABAVKA USLUGA - TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 518,01 518,01 "osiguraj.ba" d.o.o. - 4201410180006 - SARAJEVO
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Ishrana školske djece adolescenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 250,03 250,03 Svjetlostkomerc d.d Sarajevo 4200177160001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka automata za pečat sa otiskom žiga "DUPLIKAT" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 30,00 DES d.o.o. u stečaju 4200721480007
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-29-20- VANPLANSKA NABAVKA ROBA - UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2020 569,00 569,00 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT - 4209253450003 - Tuzla
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - V Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 139,00 139,00 BAU&GARTEN D.O.O. - 4200488080001 - Ilidža
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-39-20 - DIO SANITETSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 5647,82 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje sanacijskih radova na glavnoj zgradi fakulteta 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 3316,95 3316,95 Ćosićpromex d.o.o Žabljak-Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Biologija pasa, Kinologija, Biologija kućnih ljubimaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 525,00 525,00 OR Univerzal print Sarajevo 4303236880009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja master rada 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 230,00 230,00 OR Print studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Gimnazija Dobrinja Toner za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 155,61 30.09.2020 155,61 155,61 FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo IDB 4200024170008
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 5,00 5,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Nabavka projektora GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 1924,65 1924,65 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Nabavka interaktivne table GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 4000,00 4000,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge ljekarskog pregleda radnika GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 2250,00 2250,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS
JU Gimnazija Obala Izdaci za radnu odjeću GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 720,00 720,00 EKOCIJAN d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Održavane i ispitivanje kotlovnice GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 1404,00 1404,00 ELKOMONT d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/20 – VANPLANSKA - PRAVNE USLUGE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 2274,48 2274,48 Advokat Katović Alma - 4302920220003 - Stari Grad
JU Gimnazija Obala Održavanje aplikativnog softvera GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 600,00 600,00 Obrtnička djelatnost "HB" Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge čišćenja dimnjaka GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 1386,45 1386,45 EKODIMNJAČAR doo
JU Gimnazija Obala Usluge servisiranja PP aprata i hidrantske mreže GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 570,96 570,96 PROVING INŽINJERING d.o.o.
JU Gimnazija Obala Ugovor o najmu kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 23,40 23,40 C-SERVIS d.o.o.
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka hrane i pića za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 82,75 29.09.2020 82,75 82,75 MA-PRO d.o.o. Sarajevo IDB 4200918780053
JU Gimnazija Obala Ugovor za monitoring i interventne službe GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 131,10 131,10 UNILAB d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge interneta GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 3240,00 3240,00 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka pomoćnih dijelova za opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 510,00 21.09.2020 510,00 510,00 IMTEC d.o.o Sarajevo IDB 4200918780053
JU Porodično savjetovalište Usluga programiranja telefonske centrale 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 70,20 70,20 Sertić d.o.o. Sarajevo 4200094970001 Sarajevo Centar
JU Gimnazija Obala Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 520,00 520,00 J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - IV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 320,00 320,00 LEDER s.z.o.t.r. - 4301466460006 - Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, autoopreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 3753,00 0,00 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja , Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 293,96 293,96 Avaz roto press d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilice KZ 04/20 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2020 23364,90 13.05.2020 23364,90 23364,90 REAW d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. potr. materijala ' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 6,00 6,00 Almasa Ćurić
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala KZ 20/20 PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. pot. materijala= Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 26,25 26,25 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja - UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - nabavka itisona - UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije (prvih 6 mjeseci) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 129,03 129,03
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odr. zgrade (prvih šest mjeseci) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 728,99 728,99 OKI Upravitelj
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. potr. materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 3,00 3,00 Almasa Ćurić
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. pot.materijala) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 12,00 12,00 Almasa Ćurić
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. pot materijala/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 10,03 10,03
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Grundfoss pumpe LOT 2 PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja za automatsko održavanje pritiska u primarnom dijelu sistema daljinskog grijanja na lokalitetu Koševo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.09.2020 52650,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog pot. mat. * Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 30,00 30,00 Almasa Ćurić
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno-predajnoj stanici Administracija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.08.2020 14004,90
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog pot. mat. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 29,90 29,90 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe-LOT 1 PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2020
Ukupno po stranici 91.053,64 65.835,98 56.119,68