Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/38/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2020 82621,89 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 1 i 3
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 1-Ugovor RASKINUT Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.06.2020 28665,00 28665,00 Olan plus d.o.o. Zenica, ID 422732790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/38/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2020 10647,00 Lab Unica d.o.o. Sarajevo za LOT 2
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 1 Pokretanje i tok postupka 13.10.2020 28665,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampača-printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 158,99 158,99 IMTEC doo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Škoda (LOT 5) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2020 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za motorna vozila marke Renault (LOT 7) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2020 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe UP MUP KS (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2020 HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Obuka radnika - zaštita od požara i zaštita na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2020 430,56 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva 2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2020 1649,51 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge sistematskog pregleda radnika Centra/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 2145,00 2090,00 JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.06.2020 22815,00 22815,00 MES d.o.o. Zenica, ID 4218047890004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 900,90 Elkomont d.o.o. Sarajevo 4200125790007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 22815,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge pregleda i održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 652,86 GRANULO - RE D.O.O. SARAJEVO 4200004570000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2020 349,98 Eko Tim d.o.o. Sarajevo 4201793500009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera - 2kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 524,16 524,16 BTS COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 1230,51 1230,51 R&S d.o.o.o. Sarajevo 4200056290005
Fond Memorijala Izvođenje radova na izradi temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima u KS, kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. i naknada za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na grobljima, kojima upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.05.2020 28.07.2020 186109,62 06.10.2020 186109,62 KJKP Pokop d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 380,50 380,50 Triglav osiguranje DD 4200247470003
Ministarstvo saobraćaja REKONSTRUKCIJA DIJELA SAOBRAĆAJNICE ADEMA BUĆE U DUŽINI OD 950 METARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2020
Ministarstvo saobraćaja "Izvođenje radova na projektu rehabilitacije regionalnog puta R442b Gornja Grkarica – Trnovo, dionica: km5+5000 do 6+500, dužine cca 1km" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020 1050660,70
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka protivpožarnih aparata sa suhim prahom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2020 12.10.2020 1705,89 PROVING - inžinjering d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2020
KJP ZOI 84 Noževi za kosilicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 3954,48 DEL-CO d.o.o.Visoko
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva za potrebe Centra 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 106,20 106,20 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 687,25 Agencija Sunce d.o.o. 4201463380007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Objava poništenja dijela teksta javnog konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za popravku i održavanje zgrade- nabavka itisona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 264,50 ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sredstava za dezinfekciju 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2019 302,20 302,20 Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga sanitarnog pregleda učenika i radnika Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 432,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1755,00 ODR PLAMEN
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga na ime redovnog održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija 21.08.2020 2492,10 Obrtnička djelatnost "DADO" 4319100560004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka sredstava za ličnu zaštitu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 978,76 Alibeg d.o.o. Sarajevo 4201866310009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga objave teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 1035,45 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga popravke bušilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 35,10 R TIME doo Sarajevo 420106870005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga osiguranja učenika Škole za školsku 2020-2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 380,00 SARAJEVO OSIGURANJE D.D.
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba:Real-Time/Quantitative PCR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2020 74880,00 74880,00 BIOSISTEMI d.o.o. Dajanli Ibrahim bega 16, 71 000 Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova na projektu sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R906 Babin Do-Šabići-Sinanovići, dionica Bijele Vode-Šabići, poddionica Šakote-Lukavac, L=522m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020 374400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2020
Ministarstvo saobraćaja "Radovi na čišćenju pješačkih površina na pothodnicima na području općine Ilidža, i to: Pothodnik Stup x2, Pothodnik Blažuj 1 i Pothodnik Blažuj 2" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2020 6464,02
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.09.2020 40950,00 Spektrolab d.o.o. Banja Luka za LOT 11
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 2-Ugovor RASKINUT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.03.2020 19863,79 19863,79 Adrialine d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2020 19863,79
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.05.2020 23400,00 23400,00 Saramerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200340170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 23400,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih zelenih površina 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.09.2019 23368,57 03.10.2019 23368,57 5260,23 KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija 04.06.2020 3701,21 3701,21 Sword Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200445860003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 3701,21
JU Srednja zubotehnička škola nabavka knjiga evidencije i knjiga o slobodnim aktivnostima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2020 53,24
Ukupno po stranici 1.739.501,15 539.843,08 183.377,79