Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku termovizijske kamere Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 23398,83 05.02.2020 23398,83 23398,83 MICOM BH d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka usluga osiguranja učenika Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.08.2020 4,50 01.09.2020 2250,00 sarajevoosiguranje d.d.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka usluga sanitarnih pregleda radnika Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 25.05.2020 26,00 24.06.2020 1560,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Osiguranje radnika i studenata u školskoj 2020/2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.09.2020 8510,00 Triglav osiguranje d.d.
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine (2020-2024) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2020 2906829,91
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo javna nabavka usluga zdravstvenih pregleda radnika Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.05.2020 54,00 24.06.2020 2,97 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Licenca za osiguranje sigurnosti web lokacije isss.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 2460,52 2460,52 LOGOSOFT d.o.o. Grbavička 4, 71000 Sarajevo; ID:4200236190009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera -3926/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.06.2020 49140,00 Dalia d.o.o. Tuzla, ID 4209951220001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera -3926/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 49140,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka opreme za kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 5996,00 11.09.2020 5996,00 R&S d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 6732,40 6732,40 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Ministarstvo saobraćaja Izvodjenje radova na izgradnji Prve transverzale, dionica II: Bare - Tunel KG - Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare - Tunel KG (od km 2+360 do km 3+420) - Izmještanje dijela trase kolektora FAC 300 (Potez 1) sa trase Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.09.2020 304,40 304,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za septembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.09.2020 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2020 46753,20 46753,20 Flex Invest d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 46753,20
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na izgradnji Prve transverzale, dionica II: bare – Tunel KG – Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare – Tunel KG (od km 2+360 do km 3+420) – Izrada cjevastog propusta Ø1500 mm Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2020 306785,37
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1699,90 1699,90 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Ministarstvo saobraćaja Izvodjenje radova rehabilitacije (sanacije) dijela Drinske ulice, dionica: raskrsnica sa ulicom Hamdije Čemerlića - raskrsnica sa ulicom Adema Buće, L= 2,05km Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za suho otapanje i grijanje svih pripravaka krvi u vrećicama za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2020 17538,30 17538,30 Inel BH d.o.o. Maglaj, ID4218528560008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za suho otapanje i grijanje svih pripravaka krvi u vrećicama za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 17538,30
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja servisne saobraćajnice u zoni gradske saobraćajnice IX transverzale Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 630376,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo- 1391/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2020 32251,05 32251,05 Mirel d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo- 1391/20 Pokretanje i tok postupka 12.10.2020 32251,05
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/15/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 127371,80 Spektrolab d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Atestiranje elektroinstalacija-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2020 3147,30 3147,30 Inza d.o.o. Sarajevo, ID 420192290001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Atestiranje elektroinstalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 3147,30
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- higijenski sredstava i sredstva za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 149,97 149,97
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - spetembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova-4413/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2020 172092,26 172092,26 Messer Tehnoplin d.o.o., ID 4200350720000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova-4413/20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2020 172092,26
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.10.2020 586,00 586,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku : hemikalije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2020 9221,65 9221,65 KEFO d.o.o Ćorovoćeva 1a, 71123 Istočno Sarajevo br.ID 4403208220006
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku :laboratorijski pribor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2020 19412,30 19412,30 KEFO d.o.o Ćorovoćeva 1a, 71123 Istočno Sarajevo br.ID 4403208220006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske i nemedicinske radnike-Ugovor Ugovaranje i realizacija 11.03.2020 52566,93 52566,93
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske i nemedicinske radnike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 52566,93
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka lož ulja za 2020. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 09-2020 dom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 525,92 525,92 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 09-2020 škola Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 942,79 942,79 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 09-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 70,20 70,20 KJKP SARAJEVOGAS
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Brave vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 140,00 140,00 PENNY PLUS ID.BR. 4200162210002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-38-20 - ZANAVLJANJE RACUNARSKE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 1871,30 1871,30 COMMERCE ENGINEERING D.O.O. MOSTAR - 4227547000004 - Mostar
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Osiguranje učenika za školsku 2020/21. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1615,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge pranja zavjesa septembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 73,71 73,71 ISS D.O.O., 4272104140003, Široki Brijeg
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga printanja i spiralnog uveza Godišnjeg programa rada za školsku 20/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 48,00 48,00 MAK INVEST DOO ID BR. 4200013990020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-36-20 - TERMALNI PAPIR ZA PRINTER ULTRAZVUKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 4001,40 DERBY TRADE D.O.O. - 4600044980004 - Brčko Distrikt
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika ZA ŠKOLSKU 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 815,00 815,00 GRAVE OSIGURANJE id. BR. 4200486200000
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/20 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - LOT 1 & LOT 2 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 18674,37 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001 - Vogošća
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – osmrtnica za kolegu 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Željeznički školski centar Sarajevo obrasci - knjiga pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 5,70 5,70 SVJETLOSTKOMERC
Ukupno po stranici 4.246.960,35 612.410,75 393.289,21