Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 20063
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servisisranja i održavanja TH lot 3 prtuprovala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 2948,00 3031,00 Sword Security d.o.o., 4200445860003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja TH lot-2 vatrodojava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 4422,00 3609,00 Vatrosistemi d.o.o., 4200117260007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja i održavanja TH lot-1 videonadzos Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2017 2889,00 1543,00 Sword Security d.o.o., 4200445860003, Sarajevo
JU Pravni fakultet 01-295-1/17 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.03.2017 9,36 1300,98 SaVartM
JU Pravni fakultet 01-296-1/17 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.03.0217 141,57 25879,24
JU Pravni fakultet 01-296/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 141,57
JU Pravni fakultet 01-1459/16 Plan nabavki 22.11.2016
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vađenja krvi na brucelozu i tuberkulozu kod volova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 638,82
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja računara i štampača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 3510,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Proizvodi crne i obojene metalurgije, žica i proizvodi od žice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 6979,75
JU Pravni fakultet 01-295/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 9,36
JU Pravni fakultet 01-293/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 16,30
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018. Odluka Plan nabavki 20.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018.g. Plan nabavki 20.02.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 2100,00 05.04.2018 2100,00 2100,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS
JU Pravni fakultet 01-294/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 74,23
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja i radovi na redovnom održavanju i redovnom servisu kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2017 1989,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Torbe za alat i dokum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 1975,01 1975,01 Sarajevo Publising, 4200315140009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Torbe za alat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 1974,01
JU Stomatološki fakultet Ugovor za molersko farbarske radove 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2018 85014,23 Eko-gradnja doo Sarajevo 4201299560007
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja radova redovnog održavanja, sanacije, puštanja u rad sistema za dojavu požara u zgradi Tehničke škole Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2017 159,90
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2017 85014,23
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka promotivni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 22.06.2017 1663,83 30.06.2017 1663,83 1663,83 INDEXLINE d.o.o. Sarajevo 4201725500009
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn pPokretanje postupka nabavke kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2017 2255,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka materijala za izradu dvije vanjske klupe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 409,90
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka popravka i odrzavanje kotlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2017 19.06.2017 2340,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 1656,00 1656,00 EDELSTAHL PROKROM DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 1656,00
JU Gimnazija Dobrinja osiguranja od nesreća Pokretanje i tok postupka 20.09.2017 1100,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu dvije kante za otpatke Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 07.07.2017 267,40
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn realizacija obnove sistema grijanja u kotlovnici ssodd Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 5036,85 5036,85 CENTRAL PLIN O.D.
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka stampanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 15.06.2017 1468,35 13.06.2017 1468,35 1468,35 INDEXLINE d.o.o. Sarajevo 420172550009
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka tonera za kopir aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 184,98
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn obnova sistema grijanja u kotlovnici ssodd Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017 5036,85
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2017 6886,62
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Elaborat o inžinjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3989,70 3989,70 "WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada 180 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2017 351,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1559,61 1559,61 LIGO ING d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2017 1559,61
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: projekat instalacija grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2515,50 2515,50 "ENERGOGAS" d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 24.05.2017 1942,20 02.06.2017 1942,20 1942,20 Zlatni Lav Restoran Caffe bar Sarajevo 43005489490004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 25.05.2017 6840,00 6840,00 PROMO TOURS d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Kontrola sterilizacije-spore i usluge bakteriološkog pregleda brisa površina 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 4200329950003
JU Stomatološki fakultet Usluge sanitarnih pregleda uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 4200329950003
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2018 939517,49 939513,24 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017 939517,49
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge organizacije stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.04.2017 6840,00
JU Stomatološki fakultet Ugovaranje navke roba stomatološki potrošni materijal 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2018 594402,50 Dental grupa doo Sarajevo 4200246070001, Gema doo Mostar 4227796720009
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka vozila sa vozacom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 30.05.2017 4400,00 09.05.2017 4400,00 4400,00 FOX Travel d.o.o. Sarajevo 4201594640004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: auto gume Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 1489,36 1489,36 TR "AUTO SHOP-MAJA" Sarajevo
Ukupno po stranici 1.080.486,40 1.665.980,56 1.011.512,87