Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 33094
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za nadogradnju ispitnog sistema za rotacione i tur mjerila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2019 121420,00 EKO FLUID d.o.o., HR73610801590, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za nadogradnju ispitnog sistema za rot i tur mjerila 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2019 121420,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 109/19 Monitoring otpadnih voda na PPOV Butile Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 18.09.2019 29238,30
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-Automatski sistem za razlijevanje podloga u Petri posude Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 28.03.2019 14182,74 05.06.2019 14182,74 14182,74 Vega mix sanitacija d.o.o. Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge održavanja naziva domene 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2019 30,00 30,00 UNVERZITET U SARAJEVU 4200494560007 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge pregleda protivpožarnih aparata 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 46,80 46,80 MAHER D.O.O. SARAJEVO 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Stomatološki fakultet Usluge popravke i održavanja medicinske i precizne opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3000,00 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 2. UNIVERZITET SSST Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019 33000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 2998,65
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019 33093,00
JU Stomatološki fakultet Preventivni i redovni servis centralne sterilizacije 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2018 Proma d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Sitni instrumentarij 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2019 18801,21 Dental grupa d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Usluge u području zdravstva za 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 28.03.2019 4510,00 09.05.2019 4510,00 4510,00 Poliklinika Mimo Medical Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Nabavka anestetika 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2018 12338,23 Krajinagroup d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba - Lijekovi i medikamenti za antišok terapiju 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - radovi na podnim oblogama 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 7019,23 Arhitektonski fakultet u Sarajevu
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate D-Cell ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2019 23.04.2019 8950,50 13.06.2019 8950,50 8950,50 Mes doo Zenica
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1427,60 HOŠE KOMERC
JU Stomatološki fakultet Kolektivno osiguranje radnika 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 1427,60
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba - Lokalna kompjuterska mreža 2018 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.08.2018 2276,20
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - molersko farbarski radovi 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 7018,83 Arhitektonski fakultet u Sarajevu
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Rubby proizvođača Abbot ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2019 23.04.2019 18426,10 04.07.2019 18426,10 18426,10 Hercegovinalijek doo Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-19 - POPRAVKA I ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 235,42 235,42 GUMA M d.o.o. - podružnica Sarajevo - 4227111640016 - Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova na amfiteatru 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 7018,83 Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-8/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 81,90 81,90 "FROY" d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Sanitarni pregledi radnika i brisevi radnih površina 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 8689,60 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-15-19 - NABAVKA ROBA POKRETNI KLIMA UREĐAJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2019 619,90 619,90 BAU&GARTEN D.O.O. - 4200488080001 - ILIDŽA
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.03.2019 25.03.2019 14529,15 09.04.2019 14529,15 14529,15 TMP d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-14-19 - NABAVKA ROBA PRINTER ZA RAČUNAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 274,95 274,95 PRINT DELIVERY AND SERVICE DOO SARAJEVO - 4201637390007 - ILIDŽA
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.07.2018 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-19 - NABAVKA ROBA - ALUMINIJSKI VENECIJANER ŽALUZINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 295,93 295,93 EFEKT KOMERC DIZAJN - 4200536070005 - ILIDŽA
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi na amfiteatru 2018 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.08.2018 14645,55
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 7 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2019 1054,17 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Djeca Sarajeva Usluge osiguranja uposlenika i vozila 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2019 26.02.2019 17948,20 30.04.2019 17948,20 17948,20 Sarajevo osiguranje d.d.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 3-5 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2019 9079,90 ITALGROUP DOO SARAJEVO - 4200552600006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 2-4-6 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2019 5143,91 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Stomatološki fakultet Nabavka perifernih kablova i adaptera 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 2824,00 NET d.o.o. Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 1 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2019 7445,60 SARAJEVO-FARM D.O.O. SARAJEVO - 4201103250005 - SARAJEVO
JU Stomatološki fakultet Atest aparata za anesteziju, rentgen aparata i ostale opreme 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 819,00
JU Stomatološki fakultet Detaljna energetska analiza svih građevinskih i tehničkih sistema u objektu 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2018
JU Stomatološki fakultet Postupak javne nabavke radova bez objave obavještenja 2018 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.12.2018 15158,65 15158,65 Biograd d.o.o. Gradačac
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka - toaletni papir i papirni ubrusi 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.11.2018 Penny Plus Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka reagensa i potrošnog materijala za hematologiju aplikabilnog na postojeću tehnologiju aparata Advia 2120I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2019 19.06.2019 191287,61 19.08.2019 191287,61 191287,61 Diamedic doo Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka didaktičkog materijala za 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.06.2019 17.06.2019 49729,09 08.07.2019 49729,09 49729,09 Exclusive d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka električnih aparata za 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 20.03.2019 27378,00 27.05.2019 27378,00 27378,00 Adazal doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za koagulaciju aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Stago ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2019 16073,45 21.06.2019 16073,45 16073,45 Biomedica doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilan na postojeću tehnologiju za aparate Beckman coulter LH 780 ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2019 17.04.2019 126332,68 26.06.2019 126332,68 126332,68 Inel-Med doo Mostar
Ukupno po stranici 725.989,62 704.939,95 521.799,50