Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za nadogradnju ispitnog sistema za rotacione i tur mjerila 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2019. 18.09.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge održavanja naziva domene 2019 18.09.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge pregleda protivpožarnih aparata 2019 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge popravke i održavanja medicinske i precizne opreme 2018 18.09.2019
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - kancelarijski materijal 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Preventivni i redovni servis centralne sterilizacije 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Sitni instrumentarij 2018 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge u području zdravstva za 2019 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka anestetika 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba - Lijekovi i medikamenti za antišok terapiju 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - radovi na podnim oblogama 2018 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate D-Cell ili ekvivalent 18.09.2019
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - sredstva za čišćenje 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Kolektivno osiguranje radnika 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba - Lokalna kompjuterska mreža 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - molersko farbarski radovi 2018 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Rubby proizvođača Abbot ili ekvivalent 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-19 - POPRAVKA I ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova na amfiteatru 2018 18.09.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-8/2019 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Sanitarni pregledi radnika i brisevi radnih površina 2018 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-15-19 - NABAVKA ROBA POKRETNI KLIMA UREĐAJ 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2019 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-14-19 - NABAVKA ROBA PRINTER ZA RAČUNAR 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije 2018 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-19 - NABAVKA ROBA - ALUMINIJSKI VENECIJANER ŽALUZINA 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 7 - UGOVOR 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge osiguranja uposlenika i vozila 2019 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 3-5 - UGOVOR 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 2-4-6 - UGOVOR 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka perifernih kablova i adaptera 2018 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 1 - UGOVOR 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Postupak javne nabavke radova bez objave obavještenja 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka - toaletni papir i papirni ubrusi 2018 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka reagensa i potrošnog materijala za hematologiju aplikabilnog na postojeću tehnologiju aparata Advia 2120I 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka didaktičkog materijala za 2019 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka električnih aparata za 2019 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za koagulaciju aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Stago ili ekvivalent 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilan na postojeću tehnologiju za aparate Beckman coulter LH 780 ili ekvivalent 18.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 1, 4, 10 i 13 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2019 realizovan 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 2019 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Stručna ekskurzija nastavnika - ljetna 2019 17.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Očitanje mjerača gasa ugov. br.2 17.09.2019
KJP ZOI 84 Daske za snjegobrane 17.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka raznih građevinskih materijala za 2019 17.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 2, 3, 6, 9, 12, 16, 19, 24, 25, 28, 30, 31, 32 i 35 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka 10 (deset) bežičnih telefona tip KX-TG6811FXB za potrebe OJ KCUS-a 17.09.2019
KJP ZOI 84 U profil –uzengija od rebraste armature 17.09.2019