Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulture BACTEC 9050 proizvođača BECTON DICKINSON za potrebe Odsjeka za mikrobilošku dijagnostiku-Ugovor 25.09.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova:javnu nabavku radova – građevinsko - zanatski radovi (adaptacije studentske službe 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin film tablete 3x500-200SC-Ugovor 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška kapa zelena-20.000 komada i Kaljače Flis-10.000 komada-Ugovor 25.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima: K1, K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklava na Sterilizaciji i sigurnosnih vent-Ugovor 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka samoljepljivih signatura, papira za izradu kapsula za praškove i termo naljepnica 25.09.2020
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji kamenih staza i podzida na šehidskom mezarju Veliko polje na Igmanu 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugraddnjom u svrhu osposobljavanja dijaliznog aparata Surdial X proizvođača Nipro 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin praš.za inf 1x500mg-100 komada-Ugovor 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka biohemijskog analizatora Dimension Xpand Plus za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemisjko laboratorijsku dijagnostiku-Ugovor 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge interventnog održavanja klima uređaja (split sistema) ubolnici na godišnjem nivou-Ugovor 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Utičnica za kisik, bakarnog cjevovoda za medicinske plinove, PVC kanalice i zamjenskih dijelova za respiraciju starih utičnica za potrebe Odsjeka za kardiologiju i pulmologiju VII-Ugovor 25.09.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku:Licence za održavanje operativnog sistema 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Linex forte cps.14-100 sc-Ugovor 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka flomastera, makaza, digitrona, data majlera, plastičnih kartica i uložaka za reiner numeratore 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka koverti, tabulir papira, registratora i potrošnog materijala 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka spirala za uvezivanje i fotokopir papira 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala 2020 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za uzorke BIHAZARD-2000 komada zelene(4 pak)-Ugovor 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bušilica, klamerica i dr. 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baterija 2020 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vrečica za zamrzivač 25.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i konzumnih jaja 2020 25.09.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme za dezinfekciju 25.09.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku časopisa 25.09.2020
KJP ZOI 84 Usluge izrade tehničke specifikacije 25.09.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku sredstava za dezinfekciju 25.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, august l 2020. 25.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-20 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - UGOVOR 25.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za taksu, plin, august 2020. 25.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dostave poste, august 2020. 25.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, august 2020. 25.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio switch 25.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije ( vanredna) 25.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije (mjesečna)dez 25.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - granule za dezinfekciju 25.09.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Usluge obnove elektroinstalacija u vatrogasnoj ispostavi Stup kucz 25.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - pvc rukavica za ju kcsr 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na osposobljavanju toaleta u trijažnom prostoru ambulante u prizemlju Poliklinike-Ugovor 24.09.2020
JU Srednja zubotehnička škola Usluga dezinfekcije škole 24.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin prašak za infuziju 1X500mg-100komada-Ugovor 24.09.2020
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola juni 2020 -2 24.09.2020
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola juni 2020 24.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, august 24.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, august 2020. 24.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantil hirurški nesterilni-1000 komada-Ugovor 24.09.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige 2020. - ugovor 24.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, august 2020. 24.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, august 2020. 24.09.2020