Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj 1 20.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Digitalni manometar 20.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - prevoz djece na Boračko jezero - ugovor 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal za održavanje vozila 9 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Građevinski materijal 3 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Građevinski materijal 2 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Građevinski materijal 1 20.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja praktikuma iz predmeta Poljoprivredna botanika 20.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Uređaj za prikupljanje podataka 20.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Izvođenje radova polaganja kanalica i ugradnja nizajućih utičnica- 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Pečati s datumom 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Laserski štampači I 2018. Fond 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Dijelovi kompjutera 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (IV) za 2018 Fond 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Električni aparati za kafu 20.07.2018
Fond Memorijala Revitalizacija tunelske cijevi na dijelu parcele koja nije u vlasništvu Kantona Sarajevo 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena i sanacija fasadnih otvora u hodniku ispred velikog amfitetra 19.07.2018
Fond Memorijala Sanacija postamenta kod Sarajevske ruže na pijaci Markale 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge održavanja TK mreže na period 01.07-01.10.2018 god. 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge realizacije kulturno-umjetničkog programa povodom 25 godišnjice Tunela spasa 19.07.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA „Nabavka konferencijskih torbi i promotivnog materijala za potrebe konferencije 2018 IEEE PES ISGT Europe" 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge iznajmljivanja i postavljanja 10 mobilnih wc-kabina za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 19.07.2018
Fond Memorijala Nabavka i isporuka multimedijalne opreme za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunela D-B 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge servisiranja kopir aparata 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge najma dsng (reportažnog vozila) sa četiri kamere i kamermana i satelitski prijenos do zgrade RTV BiH u trajanju do 90 minuta za potrebe manifestacije Igman 2018. 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge održavanja grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na gradskim grobljima kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada Elaborata o procjeni štete od požara 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Instalacija hidrantske mreže 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske i usluge carinskog posredovanja za uvoz SPECT/CT sistema i izvora za kalibraciju 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka elektromagnetnog ispusnog ventila za mašinu za pranje veša PC-40 19.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lab namjestaj 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka međuprirubničkih kompenzatora i fleksibilnih spojnih komada za rashladni agregat broj 1 u centralnom rashladnom postrojenju Koševo-TEB 19.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača oglašavanje u dnevnim novinama 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju raznih vrsta otpada iz KCUS-a i vanjskih OJ (drveni ormari,drveni i plastični stolovi, stolice, plastika, stari veš. staklo, pokošene travne mase , granje i drugo) 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci auto guma - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rimage dvd media 19.07.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izvodenje nepredvidenih radova na sanaciji klizišta Jezero-Kromolj 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - up 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za službene pse 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila 19.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih školskih obroka/užina- 18.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Nyhon Cohden 18.07.2018