Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servisisranja i održavanja TH lot 3 prtuprovala 21.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja TH lot-2 vatrodojava 21.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja i održavanja TH lot-1 videonadzos 21.09.2018
JU Pravni fakultet 01-295-1/17 21.09.2018
JU Pravni fakultet 01-296-1/17 21.09.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2018 21.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Torbe za alat i dokum 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Ugovor za molersko farbarske radove 2017 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka promotivni materijal 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba - Ugovaranje 21.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn realizacija obnove sistema grijanja u kotlovnici ssodd 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka stampanje 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Elaborat o inžinjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke - Ugovaranje 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: projekat instalacija grijanja 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanja 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Ugovaranje 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Kontrola sterilizacije-spore i usluge bakteriološkog pregleda brisa površina 2017 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge sanitarnih pregleda uposlenika 2017 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32. 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Ugovaranje navke roba stomatološki potrošni materijal 2017 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka vozila sa vozacom 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: auto gume 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: stolice 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Software 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - August - 2 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Ugovaranje radova - Građevinski radovi na amfiteatru 2017 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - August - 1 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Juli 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš. 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - Juli 21.09.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - Juli 21.09.2018