617 Usluge nabavke avio - karata | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Usluge nabavke avio - karata

Organizacija: 
JU Kamerni teatar 55
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.03.2021
JRN/CPV: 
63512000 Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3000,00
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
3000,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
NEBO TOURS D.O.O.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
06.04.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta

U obrascu za cijenu ponude je navedena jedinična cijena -  cijena posredovanja u prodaji bez PDV-a ( po izvršenoj usluzi - avio karti), uz napomenu da će se usluge nabavljati sukcesivno u skladu sa potrebama ugovornog organa, a u okviru procijenjene vrijednosti nabavke ( do 3.000,00 KM bez PDV-a). 

 

U rubrikama "Vrijednost prihvaćene ponude" je navedena procijenjena vrijednost nabavke.