617 Usluge nabavke avio - karata_1 | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Usluge nabavke avio - karata_1

Organizacija: 
JU Kamerni teatar 55
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
63512000 Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana
Ugovor potpisan sa: 
NEBO TOURS D.O.O.
Datum potpisivanja ugovora: 
06.04.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
3000,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
3000-8-2-18/21
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
06.04.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta

U obrascu za cijenu ponude je navedena jedinična cijena -  cijena posredovanja u prodaji bez PDV-a ( po izvršenoj usluzi - avio karti), uz napomenu da će se usluge nabavljati sukcesivno u skladu sa potrebama ugovornog organa, a u okviru procijenjene vrijednosti nabavke ( do 3.000,00 KM bez PDV-a). 

 

U rubrikama "Vrijednost potpisanog ugovora" je navedena procijenjena vrijednost nabavke.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
06.04.2021