617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 250
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga obuke iz oblasti higijenskog minimuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 50,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka kompjuterske opreme za realizaciju projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 2096,00 ŠEMIX d.o.o. Sarajevo 4200604920004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje materijal za održavanje zgrade-radijatori Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 2150,00 ŠEMIX d.o.o. Sarajevo 4200604920004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka telefonske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 2682,00 ALKIBIA d.o.o. 4201648240066
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka računara i laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 4626,00 MIKROTEH d.o.o. 4218103390001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka i ugradnja radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 6997,82 TPI obrtnička djelatnost 4301557260000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka robe za potrebe realizacije tjelesnog i zdravstvenog odgoja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 300,00 EURO BICCO d.o.o. Sarajevo 200159930002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga servisiranja videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 58,50 UNILAB d.o.o Sarajevo 4200054160007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka stručnih časopisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 185,00 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo 4200088140005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka robe za potrebe staklenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 390,00 OTOKA-BAMBUS d.o.o. Sarajevo 4201564140007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka skenera i web kamere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 615,00 MIKROTEH d.o.o. 4218103390001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga ljekarskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 50,00 Poliklinika MIMO MEDICAL Sarajevo 4200476310001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka automata za pečat sa otiskom žiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 30,00 DES d.o.o. u stečaju 4200721480007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga objave teksta javnog konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 672,75 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge-obuka iz higijenskog minimuma radnika na održavanju higijene objekta i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 150,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka robe-usisivača i frižideta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 582,60 ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O. 4200442090002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka školskih užina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 3900,00 "MBA CENTAR" d.o.o. Sarajevo 4200644390008
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zaštitne maske za lice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 35,10 "AVDIĆ 3A" d.o.o. 4200601070000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga redovnog održavanja sistema dojave požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 702,00 "SUPERNOVA"d.o.o. Zavidovići 4218627970005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Jvna nabavka usluge-servis mjenjača putničkog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 210,21 Porshe Inte Auto BH d.o.o. 4202574310012
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka automata za pečat sa otiskom žiga "DUPLIKAT" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 30,00 DES d.o.o. u stečaju 4200721480007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije za idejni projekat "Izgradnja električnog lifta" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 1000,00 ARHITEKTONSKA AGENCIJA "MEGARON", Kranjčevićeva 43, 4302854680006
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 14,60 Privatna apoteka "TARA" 4301809410000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 687,25 Agencija Sunce d.o.o. 4201463380007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Objava poništenja dijela teksta javnog konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za popravku i održavanje zgrade- nabavka itisona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 264,50 ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga sanitarnog pregleda učenika i radnika Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 432,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga na ime redovnog održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija 21.08.2020 2492,10 Obrtnička djelatnost "DADO" 4319100560004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka sredstava za ličnu zaštitu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 978,76 Alibeg d.o.o. Sarajevo 4201866310009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga objave teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 1035,45 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga popravke bušilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 35,10 R TIME doo Sarajevo 420106870005
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga osiguranja učenika Škole za školsku 2020-2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 380,00 SARAJEVO OSIGURANJE D.D.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga popravke kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 94,54 Racional d.o.o 4200012750009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje izrada dokumenata:"Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara sa planom evakuacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 994,50 VATROSISTEMI d.o.o. 4200117260007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka električne pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 808,20 MANKO VELEMOTOR d.o.o. 4200068110045
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga izrade epoxidnog poda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 2899,26 BHC PLASTIKA d.o.o.Sarajevo 4200004220009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge -izrada epoxidnog poda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 2761,20 BHC PLASTIKA d.o.o.Sarajevo 4200004220009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga sistematskog pregleda radnika za 2020.g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2020 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIIKA U SAOBRAĆAJU-SARAJEVO 4200187710000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga obuka radnika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 346,32 346,32 VATROSISTEMI d.o.o. 4200117260007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge na ime zanatskih radova za opremanje učionice za učenike sa kombinovanim teškoćama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 1801,80 Obrtnička djelatnost "DADO" 4319100560004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Ugovor o sukcesivnoj nabavci za održavanje kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 1153,00 MIKROTEH d.o.o. 4218103390001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka namješaja za Školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 580,00 580,00 EURO BICO D.O.O. 200159930002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za popravku i održavanje zgrade -opremanje učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 593,70
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izrada i montaža lake garažne konstrukcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 1930,50 1930,50 Obrtnička djelatnost "DADO" 4319100560004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za održavanje i popravku Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 712,70 712,70
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za popravku i održavanje Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 304,96 304,96
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka dezinficijensa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 147,50
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za popravku i održavanje objekta Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 7020,00
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratitazije za period 12.05.2020.godine-11.05.2021.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 917,28
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka obrazaca matičnih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 100,42 AVDIĆ 3A d.o.o. 4200601070000
Ukupno po stranici 0,00 52.206,06 9.608,89