617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 250
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje isporuka i ugradnja limenog pokrivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 779,88 779,88
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe za izradu nadstrešnice za kombi vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 2230,00 2230,00 TR GRANULO PROMET Sarajevo 4301673920009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje kasko osiguranj kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 923,00 923,00 AGENCIJA SUNCE d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Osiguranje kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1112,30 1112,30 AGENCIJA SUNCE d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Opruge za stolicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 93,60 93,60 R&S d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za pripremanje hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 711,55
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 399,00 399,00 Penny plus d.o.o Sarajevo 4200162210002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka auto perača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 149,00 149,00
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe kosačica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 499,00 499,00 Penny plus d.o.o Sarajevo 4200162210002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge zavarivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 165,05 165,05 KJKP ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o Sarajevo 4200353740001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge restorana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 134,50 134,50 UR BISTRO "SJAJ - KOD BELOG" sARAJEVO 4300620780004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Ugovor o PRUŽANJU ZDRAVSTVENIH USLUGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 877,50 877,50 JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU sARAJEVO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Prva pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 71,60 71,60 Privatna apoteka TARA
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge restorana radi proslavedana nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 442,00 442,00 Sunnyland d.o.o Sarajevo 44038523
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Uslzge popravke video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 35,10 35,10 unilab d.o.o Sarajevo 4200054160007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka nosača za žaluzine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 40,25 40,25 Mikado d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Oštrenje noža za sječenje papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 85,00 85,00 OBRTNIČKA DJELATNOST "ATOM" SARAJEVO 4301879030000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje Plan nabavki 21.09.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka vrata za školski wc-kupatilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 125,00 125,00 TR KARKELJA L. KARKELJA HAMO IDB 4301500230007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka linoleuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 117,00 117,00 elpi comerc d.o.o. 4200261890007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka pite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 88,00 88,00 U.R.BUREGDŽINICA "AS" vl. Derviši Nedžat
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka manitla i HTZ opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 5,00 645,84 USLUŽNOST 4200043550008 SARAJEVO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka valjka i osigurača za kopir aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 377,91 377,91 TR GRANULO PROMET 4301673920009
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge adaptacije školskog kupatila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 1972,62 1972,62 "TERMOLINE" SZD ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka peciva za učeničke sendviće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 2564,11 2564,11 "DRINI" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za potrebe učeničke kuhinje radi izvođenja praktične nastave za zaniamnje kuhar. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 4444,50 4444,50 Robot General tradeing d.o.o Kantonalni sud sarajevo 4200442090002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Ugovor o sukcesivnoj nabavci materijala za čišćenje školskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 1538,48 1538,48 Robot General tradeing d.o.o Kantonalni sud sarajevo 4200442090002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nABAVKA USLUGE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 261,83 261,83 Robot General tradeing d.o.o Kantonalni sud sarajevo 4200442090002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 1985,00 1985,00 Penny plus d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge opravke automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 493,50 493,40 BUNJO d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje uSLUGE OSIGURANJA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 468,92 468,92 AGENCIJA SUNCE d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Hotelske usluge smještaja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 3890,00 3890,00 Sportsko rekreativni centar Ajdinovići S.R.C.A d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge reprzentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2017 750,00 750,00
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 571,25 571,25 "Mikroteh" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka kanti za smeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 310,00 310,00 Penny plus d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za praktičnu nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 100,30 100,30 FEDI d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Kancelarijski materijal za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 5991,85 5991,85 Svjetlostkomerc d.d.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje pod u učionici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 1123,20 1123,20 "BHC PLASTIKA" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge prevoza učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 3900,00 3900,00 Udruženje građana oboljeljih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zamjena portala na objektu škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 3334,50 3334,50 "SELMING" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za opravku i održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 6500,00 6500,00 Šemix d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka laserskog printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 462,15 462,15
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga pregleda vatrogasnih aparata i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 227,20 227,20
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka sublimacijskih šoljica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 198,90 198,90
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Administrativni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 337,19 337,19
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje hotelske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 541,00 541,00 Mrkulić Compay d.o.o Ilidža
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka nakita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 200,00 200,00 Fedi d.o.o Podružnica Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2017 Plan nabavki 17.02.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Vršenje usluge zavarivanje cijevi na centralnom grijanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 109,45 109,45 KJKP ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Vršenje usluge zavarivanja radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 816,95 816,95 KJKP ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 51.842,59 53.194,88