Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulture BACTEC 9050 proizvođača BECTON DICKINSON za potrebe Odsjeka za mikrobilošku dijagnostiku 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin film tablete 3x500-200SC 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hiruruška kapa zelena-20.000 komada i Kaljače Flis-10.000 komada 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima: K1, K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklava na Sterilizaciji i sigurnosnih vent 25.09.2020
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge popravki i održavanje kotlova 25.09.2020
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge održavanja 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin praš.za inf 1x500mg-100 komada 25.09.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - potrošni kompjuterski materijal 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka biohemijskog analizatora Dimension Xpand Plus za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemisjko laboratorijsku dijagnostiku 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Utičnica za kisik, bakarnog cjevovoda za medicinske plinove, PVC kanalice i zamjenskih dijelova za respiraciju starih utičnica za potrebe Odsjeka za kardiologiju i pulmologiju VII 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge interventnog održavanja klima uređaja (split sistema) ubolnici na godišnjem nivou 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Linex forte cps.14-100 sc 25.09.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža trakastih zavjesa 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za uzorke BIHAZARD-2000 komada zelene(4 pak) 25.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka grejdera -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za specijalnu mašinu Multicar -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge opravke pumpi visokog pritiska -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavku čelika u šipci -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke trake na sortirnici -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu kupca -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu prodavca -20 24.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na osposobljavanju toaleta u trijažnom prostoru ambulante u prizemlju Poliklinike 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu kupca -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nabavka filera za proizvodnju asfalta -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Nabavka frakcije 0-4 (prane) -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke motora, kao i zamjena kompletnog donjeg postroja za CAT -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 14 - Nabavka specijalna radna odijela za zavarivače-bravare -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 13 - Nabavka kabanice za komunalne radnike -20 24.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin prašak za infuziju 1X500mg-100komada 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 12 - Nabavka cipele za komunalne redare i za uposlenike RJ Saobraćaj u mirovanju -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 11 - Nabavka - kačketi i kape za građevinskog i komunalnog radnika -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 10 - Nabavka majica polo 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 9 - Nabavka HTZ cipele plitke za komunalnog i građevinskog radnika -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 8 - Nabavka HTZ cipele duboke -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 7 - Nabavka radnih mantila -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 6 - Nabavka jakne za vozače -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Nabavka uniforme za radnike RJ saobračaj u mirovanju -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Nabavka odjela za radnike servisa i održavanja -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Nabavka uniforme za komunalne redare -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nabavka uniforme za radnike obezbjeđenja -20 24.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantil hirurški nesterilni-1000 komada 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Nabavka odijela za komunalne i građevinske građevinske radnike -20 24.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 72/20 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača VOGEL 24.09.2020
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na projektu rekonstrukcije regionalnog puta R442a u mjestu Gornja Grkarica (kod Doma policije) sa pretvaranjem iste u kružni tok saobraćaja-faza odvodnja 24.09.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige 2020. 24.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem radnika u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Večernji list BiH" d.o.o. Mostar, dana 30.04.2020., format 1/1 cb 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 5 -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 4 -20 24.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 3 -20 24.09.2020