Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka C-luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju-ponovljeni postupak 20.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - pelet za potrebe grijanja objekta „Kuća za mlade“ 20.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - prevoz djece na Boračko jezero 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 26 - Gume i lanci 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta lot 25 Akumulatori 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 24 Rezervni dijelovi za Citroen C5 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 23- Rezervni dijelovi Citroen Jumper 20.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za izradu i montazu građevinske limarije 20.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na Izvorištu Bačevo Ponovljeno 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 21 i Lot 22 - rezervni dijelovi Citroen Jumpy 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 20 Rezervni dijelovi TOYOTA J8 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 19 Rezervni dijelovi TOYOTA Land Cruiser 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 18 Rezervni dijelovi VW LT28 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala,alata za popravku vozila Službe transporta Lot 17 Rezervni dijelovi VW T-4 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 16 Rezervni dijelovi VW T-5 kombi 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 15 Rezervni dijelovi VW T-5 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 14- Rezervni dijelovi Iveko Daily 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 13- Rezervni dijelovi F.DUCATO 230 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta -Lot 12Rezervni dijelovi F.DUCATO 8/P 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta - Lot 11- Rezervni dijelovi HYUNDAI H-1 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta - Lot 10- Rezervni dijelovi-Mitsubishi L300 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta - Lot 8 i Lot 9- Rezervni dijelovi VW CADDY 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta- Lot 7- Rezervni dijelovi Renault kangoo 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta- Lot 6- Rezervni dijelovi Š.Roomster 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta- Lot 3, Lot 4 i Lot 5 Rezervni dijelovi Š.Fabia 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta -Lot 2- Dodatna oprema za vozila 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenja i konzerviranja kotlova i dimovodnoog sistema za kotlovnicu MF 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta-Lot 1-Ulja, maziva i tečnosti 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bolničkih dječijih kreveta za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje tapetarskih i roletarskih radova za potrebe KCUS-a - LOT 2- roletarski radovi 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje tapetarskih roletarskih radova za potrebe KCUS-a - LOT 1- Tapetarski radovi 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje zemljanih, betonskih i asfalterskih radova za potrebe redovnog održavanja po stvarno ukazanoj potrebi urgentne sanacije 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u skladištu Rakovica 19.07.2018
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera, ketridža i ribona UP 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene Ponovljeni postupak 17.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Izvođenje radova polaganja kanalica i ugradnja nizajućih utičnica 17.07.2018
JU Šumarski fakultet usluge instaliranja metalnih kontejnera 2018 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke - usluge sistematskog pregleda uposlenika škole 17.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo LOT 1 17.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornih vozila za potrebe organa KS 17.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ustupanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo 17.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate 17.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo LOT 2 17.07.2018
JU Šumarski fakultet usluge nabavke programske podrške 2018 16.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rušenju II Interne klinike 16.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA-2018 16.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE IMOVINE-2018 16.07.2018