617 ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:LOT-2 Kitovi za manuelnu ekstrakciju | Javne nabavke Kantona Sarajevo

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:LOT-2 Kitovi za manuelnu ekstrakciju

Organizacija: 
JU Veterinarski fakultet UNSA
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
08.02.2021
JRN/CPV: 
33694000 Dijagnostička sredstva
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
28000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
736-1-1-450-3-103/20
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
01/21
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
32760,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MIKRO+POLO d.o.o Pijačna 14k 71000 Sarajevo br. ID 4201572320006
Datum unosa: 
15.02.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade