617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 20 27.07.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 20 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka kancelarijskog materijala i potrepština - 2020 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga edukacije 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje i čišćenje kanalizacione mreže i objekata na kanalizacionoj mreži KCUS-a - 2021.godina 27.07.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica UNSA prema UTIC-u-19. 07. 2021. godine 25.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe KCUS-a - 2021.godina 23.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i usluge održavanja za sisteme Labor Strauss u KCUS-a 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja za potrebe održavanja aparata koji zahtijevaju hlađenje - 2021.godina 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka armatura za distributivne sisteme vodene pare i parnog kondenzata- poništenje 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka, antidekubitalnih dušeka i nepromočivih plahti 14.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje medicinskih uređaja proizvođača OLYMPUS za potrebe više klinika KCUS-a 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Agfa, Toshiba i Canon lociranih na KCUS-a 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a - 2021.godina 07.07.2021
Ministarstvo saobraćaja "IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom" 06.07.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal (razna uredska oprema i potrepštine) 05.07.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 134/20 - Laboratorijsko posuđe i pribor 01.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača DORNIER lociranih na klinikama KCUS-a - poništenje 17.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila 14.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 10 i 12- poništenje 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika i pregača 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga 2021 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2021 09.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje UZ aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric 03.06.2021
JU Šumarski fakultet Hemijski reagensi 2021 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2021 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Drobilice 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2021 01.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 4 - poništenje 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnih i idejnih projekata za kompleks Objekata Javne Ustanove Opća bolnica 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate 26.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 20 24.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 20 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača 24.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 20 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje 21.05.2021