617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Usluge nadzora na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo 01.09.2021
Ministarstvo saobraćaja Redovno održavanje liftova u pothodniku na Južnoj longitudinali u Sarajevu 01.09.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata /sistema proizvođača Radiometer i Carefusion koji se koriste na Klinikama KCUS-a 27.08.2021
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe računarske opreme za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu 25.08.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 2021 23.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju - Lot 3- Nabavka defibrilatora TIP 3 23.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju -Lot 2 Nabavka defibrilatora TIP 2 23.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju - Lot 1- EKG aparati ( 3 kom) 23.08.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima 23.08.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Hematološki analizator sa pripadajućim reagensima 23.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje digitalnog mamografa proizvođača HOLOGIC koji se koristi na Klinici za radiologiju KCUS-a 23.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata za potrebe Klinike za onkologiju 23.08.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Biohemijski analizator sa pripadajućim reagensima 20.08.2021
Ministarstvo saobraćaja "Usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno brdo" 17.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Usluge čišćenja pješačkih površina na pothodnicima na području Općine Ilidža ( Stup I, Stup II, Blažuj I i Blažuj II ) 17.08.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka materijala - oznake za vrata 13.08.2021
JU Biblioteka Sarajeva Usluge stručnog usavršavanja - Revicon 13.08.2021
JU Biblioteka Sarajeva Predštampa PVC članskih kartica 13.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje podopolagačkih radova za potrebe KCUS-a 2021.godina 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uslga revizije finansijskih izvještaja KCUS-a za 2021. godinu 04.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 04.08.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 20 27.07.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 20 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka kancelarijskog materijala i potrepština - 2020 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga edukacije 27.07.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica UNSA prema UTIC-u-19. 07. 2021. godine 25.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka armatura za distributivne sisteme vodene pare i parnog kondenzata- poništenje 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka, antidekubitalnih dušeka i nepromočivih plahti 14.07.2021
Ministarstvo saobraćaja "IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom" 06.07.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal (razna uredska oprema i potrepštine) 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača DORNIER lociranih na klinikama KCUS-a - poništenje 17.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila 14.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 10 i 12- poništenje 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika i pregača 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga 2021 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2021 09.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje UZ aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric 03.06.2021
JU Šumarski fakultet Hemijski reagensi 2021 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2021 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Drobilice 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2021 01.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 4 - poništenje 31.05.2021