Pretraga

Ukupno 45931
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulture BACTEC 9050 proizvođača BECTON DICKINSON za potrebe Odsjeka za mikrobilošku dijagnostiku-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 4914,00 4914,00 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulture BACTEC 9050 proizvođača BECTON DICKINSON za potrebe Odsjeka za mikrobilošku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 4914,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova:javnu nabavku radova – građevinsko - zanatski radovi (adaptacije studentske službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 1992,00 1992,00 "EL FRIGO" Safeta Zajke 42, 71000 Sarajevo br.ID 4302489290007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin film tablete 3x500-200SC-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2020 1446,12 1446,12
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin film tablete 3x500-200SC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1446,12
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška kapa zelena-20.000 komada i Kaljače Flis-10.000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 6084,00 6084,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo, ID 4200552600006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2020 34281,00 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, ID: 4200316890001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hiruruška kapa zelena-20.000 komada i Kaljače Flis-10.000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 6084,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima: K1, K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklava na Sterilizaciji i sigurnosnih vent-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2020 1813,50 1813,50 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Sarajevo, ID4201733350008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima: K1, K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklava na Sterilizaciji i sigurnosnih vent Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1813,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka samoljepljivih signatura, papira za izradu kapsula za praškove i termo naljepnica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2020 23143,77 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji kamenih staza i podzida na šehidskom mezarju Veliko polje na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 3640,00 14.08.2020 3640,00 3640,00 OD Šele Hadžići
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugraddnjom u svrhu osposobljavanja dijaliznog aparata Surdial X proizvođača Nipro Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 1855,09 D.MED HEALTHCARE BH d.o.o. Sarajevo - 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin praš.za inf 1x500mg-100 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2020 2288,52 2288,52 Zefarm d.o.o., ID4218025060008
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge popravki i održavanje kotlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2020 175,50
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge održavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2020 81,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin praš.za inf 1x500mg-100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 2288,52
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - potrošni kompjuterski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka biohemijskog analizatora Dimension Xpand Plus za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemisjko laboratorijsku dijagnostiku-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 1976,14 1976,14 Diamedic d.o.o. Sarajevo, ID 4200072730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka biohemijskog analizatora Dimension Xpand Plus za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemisjko laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1976,14
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge interventnog održavanja klima uređaja (split sistema) ubolnici na godišnjem nivou-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 6892,05 6862,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Utičnica za kisik, bakarnog cjevovoda za medicinske plinove, PVC kanalice i zamjenskih dijelova za respiraciju starih utičnica za potrebe Odsjeka za kardiologiju i pulmologiju VII-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 6949,80 6949,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Utičnica za kisik, bakarnog cjevovoda za medicinske plinove, PVC kanalice i zamjenskih dijelova za respiraciju starih utičnica za potrebe Odsjeka za kardiologiju i pulmologiju VII Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 6949,80
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku:Licence za održavanje operativnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 2480,40 2480,40 KONICA MINOLTA Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo br. ID 4201294680004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge interventnog održavanja klima uređaja (split sistema) ubolnici na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 6862,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Linex forte cps.14-100 sc-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 1247,22 1247,22 Medimpex d.o.o. Sarajevo ID 4200175540001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Linex forte cps.14-100 sc Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1247,22
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka flomastera, makaza, digitrona, data majlera, plastičnih kartica i uložaka za reiner numeratore Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 37978,20 CroBox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka koverti, tabulir papira, registratora i potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 29568,24 Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka spirala za uvezivanje i fotokopir papira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 110073,60 Gatarić d.o.o. Derventa ID: 4400147210003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 58277,23 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za uzorke BIHAZARD-2000 komada zelene(4 pak)-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 2199,60 2199,60 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bušilica, klamerica i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 9687,60 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža trakastih zavjesa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baterija 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 11091,60 Roberts Plus d.o.o. Sarajevo ID: 4200924910007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za uzorke BIHAZARD-2000 komada zelene(4 pak) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 2199,60
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vrečica za zamrzivač Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 440,86 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i konzumnih jaja 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 351000,00 TD Nova Trgovina - S d.o.o. Kakanj ID: 4218019680002; Opšta zadruga Bios p.o. Visoko ID: 4218401220003; TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID: 4200115050005 i Vinojug d.o.o. Sarajevo ID: 4200368260006
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 434,15 R&S doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku časopisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 275,00 FEB dd
KJP ZOI 84 Usluge izrade tehničke specifikacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 6903,00 DESIGN & QC Društvo za projektovanje, konsalting, nadzor i kontrolu
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 346,02 R&S doo
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, august l 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 44,08 44,08 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-20 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2020 12066,43 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - VOGOŠĆA
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za taksu, plin, august 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 35,10 35,10 SARAJEVOGAS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dostave poste, august 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 19,30 19,30 JP BH POSTA d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, august 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 140,40 140,40 KJKP " RAD" D.O.O.
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio switch Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 109,51 109,51 BBS DOO, ID 4200298380009
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije ( vanredna) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 84,24 84,24 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije (mjesečna)dez Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 84,24 84,24 CIKLON D.O.O.
Ukupno po stranici 39.678,35 731.862,01 44.410,22