617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.07.2020 99294,82 LALA I LAČO Bijeljina
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.06.2020
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka poklona -suvenira sa logom Muzeja za Dan nezavisnosti 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2020 1740,49 1740,49 "Murix"doo, Tešanj, 4218625330009
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Printeri (LOT 3) projekat HURBE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Kompjuterska oprema (LOT 2) projekat HURBE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.01.2021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga izrade GP uslovljeni cjevovod-vodovod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2021 1287,00 1287,00 Higracon d.o.o. Sarajevo ID:4201445300004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGOVIC.BA) 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 30,00 30,00 "Univerzitetski tele-informatički centar UTIC", Sarajevo,4200494560007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje klima uređaja 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 5386,00 4652,00 SES d.o.o., 4201026910005, Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga obrade fotografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 55,00 55,00 OD"Divide creative studio" , Sarajevo, 4303084680009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja pozivnica sa kovertama u tiražu od 200 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 147,42 147,42 "Dobra knjiga"doo, Sarajevo, 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja zbirke ilustrovanih citata na turskom jeziku u tiražu od 200 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 1518,66 1518,66 "Dobra knjiga"doo, Sarajevo, 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja zbirke ilustrovanih citata u tiražu od 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 1719,90 1719,90 "Dobra knjiga"doo, Sarajevo, 4201126620004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izdavanje stručne ocjene na projekte DGM 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 1591,00 1123,00 ZT Tehnozaštita d.o.o., 4200197270008, Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za održavanje i čišćenje 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 148,40 148,40 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda i osvježavajućih napitaka -reprezentacija 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 80,50 80,50 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ramova za zahvalnice 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 210,00 210,00 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Posluzivanje u restoranu PTOB 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 6869,32 2287,00 JU Studentski centar, 4200458760008, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servis faks i kopir aparata proizvođača Canon za 2020. g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 1755,00 813,00 C-Servis d.o.o., 4200023360008, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pranje vozila 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 6903,00 4268,00 O.R. Auto servis Skopak, 4302987480000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vulkanizerske usluge 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 1638,00 1638,00 O.R. Auto servis Skopak, 4302987480000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vijcana roba 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 3499,69 3499,47 WURTH d.o.o., 42000544090007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Boje i lakovi 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 6642,60 4774,00 Boje ba d.o.o., 4200418620009, Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 5 - drugi prehrambeni artikli i napici - poništen postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 6852,69 ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o., Sarajevo, 4200442090002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020 6852,69
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 3 - mlijeko i mliječni proizvodi 2021. - poništen postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.10.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2021 45240,98 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020 45240,98
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:Avioprevoz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1737,00 1737,00 Kompas d.o.o. Sarajevo, 42006145300004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (ručne radio stanice motorola) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka punjenja reagensima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 - usluge obaveznog osiguranje službenih vozila 2021. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 1986,40 Adriatic osiguranje d.d. - podružnica Sarajevo, Sarajevo, 4200213140004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 - usluge obaveznog osiguranje službenih vozila 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 1986,40
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 - osiguranje osoblja i djece 2021. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2020 30.11.2020 2900,00 Adriatic osiguranje d.d. - podružnica Sarajevo, Sarajevo, 4200213140004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 - osiguranje osoblja i djece 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 2900,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 - osiguranje imovine 2021. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 1725,07 Wiener osiguranje Vienna insurance group a.d., Banja Luka, 4400590750002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 - osiguranje imovine 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 1725,07
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka robe - mašina za suho veslanje sa zračnim otporom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 2154,75 29.12.2020 2154,75 2154,75 Prosport d.o.o.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 30.11.2020 9652,50 JU APOTEKE SARAJEVO, Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe 2021. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 9652,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2020 30.11.2020 3872,70 ZU CRVENA APOTEKA, Mrkonjić Grad, 4401190940003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 3872,70
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 8997,30 ZU CRVENA APOTEKA, Mrkonjić Grad, 4401190940003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 8997,30
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2020 21387,48 Inter-com d.o.o. Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 21387,48
KJKP Gras d.o.o. Lot 1905 Brašno i proizvodi od brašna I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2020 2691,00 04.12.2020 2691,00 VINOJUG d.o.o Sarajevo 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 9748,67 Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 9748,67
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge, štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2021 6435,00 08.01.2021 6435,00 "SQUARE" d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4201848090000
Ukupno po stranici 123.644,54 265.898,34 33.883,59