Pretraga

Ukupno 27679
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Hadžići Nabavka nosača za projektor – 5 kom., HDMI kabla 10m - 1 kom. i HDMI kabla 5m – 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 399,95 399,95 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo 4200918780053
JU OŠ Hadžići Nabavka aranžiranog cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 80,00 80,00 TR “CVJEĆARA EMA” Ilidža – Sarajevo 4302398060009
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 378,00 378,00 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 4302912470009
JU OŠ Hadžići Nabavka papira (fotokopir, hamer i krep) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 421,50 421,50 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 4302912470009
JU OŠ Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala i naprava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 925,00 925,00 "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla 4209253450003
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge popravka i održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 995,85 995,85 “UKRAS HADŽIĆI“ d.o.o. Hadžići – Sarajevo 4201678230006
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka informatičke opreme za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 3000,00 3000,00 IMTEC d.o.o.
JU OŠ Hadžići Nabavka školskih knjiga - lektira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2325,00 2325,00 “TRISAR-INN” d.o.o. Sarajevo 4200324560002
JU OŠ Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za nastavni predmet muzička/glazbena kultura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 3000,00 3000,00 “TRISAR-INN” d.o.o. Sarajevo 4200324560002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servis i odrzav sistema TH lot2 vatrodojava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2018 4422,60 3692,00 Vatrosistemi d.o.o., 4200117260007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servis i odrzav sistema TZ lot3 protuprovala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2018 2948,40 2398,00 Sword Secyrity d.o.o., 4200445860003, Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne opreme za ledenu plohu - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2019 110409,20 110409,20 Arctic d.o.o. Rijeka, Hrvatska
JU OŠ Hadžići Nabavka nastavnih potrepština za predmete: hemija i biologija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 884,05 884,05 “SEMIKEM” d.o.o. Vogošća – Sarajevo 4200003250001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – seminari i obuke – stručno usavršavanje certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 240,00 240,00 Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju "FMC", Sarajevo Centar, 4303182770008
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.01.2019 35100,00 35100,00 Arctic d.o.o. Rijeka, Hrvatska
JU Prva bošnjačka gimnazija Održavanje sistema vatrodojave za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1236,60 1236,60 Arcus d.o.o.
JU OŠ Hadžići Nabavka opreme za predmet tjelesni i zdravstveni odgoj (dresovi 30 – komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 877,50 877,50 “GLAMUR DIZAJN” d.o.o. Vogošća - Sarajevo 4218830770003
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka trakastih zavjesa cca 55 m2 za potrebe područne škole u Binježevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 995,26 995,26 "EFEKT KOMERC DIZAJN" d.o.o. Ilidža - Sarajevo 4200536070005
JU OŠ Hadžići Nabavka nastavnih potrepština za predmete: fizika i tehnička kultura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 887,56 887,56 "CONRAD - ARCHITEKTENGRUPPE S71" d.o.o Sarajevo 4200630920004
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za bojenje zidova u unutrašnjosti školskog objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 997,60 997,60 TR "COLOR" Hadžići - Sarajevo 4302380100003
JU OŠ Hadžići Nabavka usluga za popravak i održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 785,07 785,07 "PROTECT-ING" d.o.o. Hadžići - Sarajevo 4202418880003
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka LED display-a - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2019 80730,00 80730,00 Antena Net d.o.o. Teslić
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan nabavki 2019. JU OŠ "Vladislav Skaric" Plan nabavki 12.02.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge održavanja lifta za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1404,00 1404,00 Eurolifting d.o.o.
JU OŠ "Vladislav Skarić" Usluge sitematski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2480,00 2480,00 ZAVOD ZA ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU 4200187710000
Fond Memorijala Nabavka goriva za službena vozila Fonda memorijala i mašine za održavanje mezarja za 2019.g. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2019 06.12.2018 14096,31 31.12.2018 14096,31 14096,31 HIFA TEŠANJ D.O.O.
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka cvjetnih aranžmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2019 200,00
Fond Memorijala Usluge fiksne, mobilne telefonije i usluge interneta za 2019.g. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2019 06.12.2018 10975,01 09.01.2019 10975,01 10975,01 BH TELECOM D.D., MtEL A.D.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 3 - proizvodi za čišćenje - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2019 8102,72 DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 3 - proizvodi za čišćenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 8102,72
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 2 - pelene za djecu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10231,14 R&S d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 4200056290005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 2 - pelene za djecu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 10231,14
Fond Memorijala Nabavka električne energije za 2019.g. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2019 06.12.2018 24779,68 28.12.2018 24779,68 24779,68 ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2019 4474,08 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 4474,08
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Regulaciono mjerne stanice G10, G16, G25 i MS G400 lot2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2018 70434,00 89017,00 Unis Fagas d.o.o., 200580560001, Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarijskog materijala u skoli. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 6000,00 6000,00 Svjetlost Sars
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarijskog materijala u skoli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2019 6000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjerni i regulaciono mjerni setovi G2,5, G4 i G6 lot 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2018 171989,20 160000,00 Unis Fagas d.o.o., 200580560001, Sarajevo
JU Željeznički školski centar Sarajevo stručno usavršavanje 02 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 80,00 80,00 FINCONSULT doo
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka (toner) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 141,57 141,57 FRANEX TRADE D.O.O,.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka (toner) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 141,57 141,57 FRANEX TRADE D.O.O,.
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge prevoz i smjestaj izvođača terenske nastave Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odliuka o pokretanju JN ,(kanc mat,) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2019 141,57
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pedijatrijskog gastroskopa sa izvorom svjetla i video procesorom za potrebe Pedijatrijske klinike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.01.2019 182403,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka (mat za čis.) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 214,36 214,36 Ošijan d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka,mat.za čiscenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2019 214,36
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja za perfuziju, vantjelesnu cirkulaciju krvi za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2019 526498,83
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge ugradnje digitalnog birajućeg uklopnog sata, njegovog programiranja i uvezivanja u postojeću digitalnu instalaciju, puštanja u rad i kratke obuke korisnika za korištenje istog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 699,66 699,66 "PROTECT-ING" d.o.o. Hadžići - Sarajevo 4202418880003
Ukupno po stranici 788.116,70 578.282,44 560.787,30