617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Usluge nadzora na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2021 6500,72 SWORD SECURITY doo Sarajevo, ID broj: 4200445860003
Ministarstvo saobraćaja Usluge nadzora na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.08.2021 6500,72
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Redovno održavanje liftova u pothodniku na Južnoj longitudinali u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2021 4194,45 Terra forming elevators & escalators doo Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Redovno održavanje liftova u pothodniku na Južnoj longitudinali u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.07.2021 4194,45
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.05.2020 34768,80 18.06.2020 34768,80 29836,45
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2020 22493,25 24.06.2020 22493,25 20459,47 INTER-COM d.o.o. Zenica
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku acetilena, kisika i CO2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2020 15424,11 21.08.2020 15424,11 10238,91 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih i ostalih ventila 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2020 46800,00 13.01.2021 46800,00 46800,00 POLIKO INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ličnih zaštitnih sredstava i opreme 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.02.2020 64327,48 04.05.2020 64327,48 32982,41 KIMEEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telekomunikacijskih usluga MPLS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2020 64588,35 23.04.2020 64588,35 59394,20 BH TELECOM d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tjestenine za supu, mlijeka, sirnih namaza, mliječnih namaza i polutvrdog sira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2021 96911,66 Redex d.o.o. Banovići ID: 4209069440003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kiselog vrhnja. krem sira, mliječnih namaza i pureće šunke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2021 97063,20 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID: 4200115050005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka opreme za popravku oštećenog parkomata na parking prostoru Pionirska dolina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2021 438,75 ARGON SISTEMI doo Sarajevo - 4202566720007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja tanka i pumpe sa expanzionom posudom za rashladnu mašinu proizvođača Hidria Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2021 3232,85 4ING d.o.o. Sarajevo -4201860620006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata /sistema proizvođača Radiometer i Carefusion koji se koriste na Klinikama KCUS-a Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 09.07.2021 35100,00
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XIII za usluge nadzora za "Radove priključka odvodnje oborinskih voda regionalnog puta R445 na odvodnju JP Željeznica FBiH" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2021 77,22 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2021 godina ( DOPUNA 2) Plan nabavki 09.08.2021
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe računarske opreme za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2021 21850,00 18.08.2021 25564,50 Imel d.o.o Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za radove"Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području općine Hadžići, dionica: Košćan-Bukovica, od profila P1 do profila P17+8m, L=328m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2021 301875,17 BUCOMERC doo Kiseljak , ID broj: 4236016990009
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Usluge čišćenja pješačkih površina na pothodnicima na području Općina ilidža ( Stup I, Stup II, Blažuj I i Blažuj II ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2021 6464,02 JP "Ilidža" doo, ID broj: 4202099330003
Ministarstvo saobraćaja Ugovor br.2 Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950 m Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2021 205624,46 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabvka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2021 23257,26 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hemijskog indikatora kontrole sterilizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2021 325,26 Proma d.o.o. Sarajevo ID:4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pilećih bataka sa karabatkom i pilećih filea Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2021 6862,05 Madi d.o.o. Tešanj ID:4218043630008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za EKG defibrilator HD-7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2021 292,50 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2021 4446,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju - Lot 3- Nabavka defibrilatora TIP 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2021 9336,60
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju -Lot 2 Nabavka defibrilatora TIP 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2021 21001,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju - Lot 1- EKG aparati ( 3 kom) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2021 20709,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2021 52453,44
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Hematološki analizator sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2021 17550,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje digitalnog mamografa proizvođača HOLOGIC koji se koristi na Klinici za radiologiju KCUS-a Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 08.07.2021 58500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/materijala/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje linearnog akceleratora True Beam proizvođača VARIAN i prateće opreme locirane na Klinici za onkologiju Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 19.08.2021 468000,00 BERG d.o.o. Sarajevo - 4200617230007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.08.2021 17427,15
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne logitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2021 5950,00 SWORD SECURITY doo Sarajevo, ID broj: 4200445860003
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za radove " Priključka odvodnje oborinskih voda regionalnog puta R445 na odvodnju JP Željeznica FBIH" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.08.2021 7479,81 CITARPRODUKT doo Visoko; ID broj: 4218092330001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XII za usluge nadzora za "Vanredno održavanje pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.08.2021 628,64 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora V za radove rušenja objekata od tvrdog materijala, rušenje ograda i izrade betonskog propusta na regionalnom putu R445-dionica od Malešićkog mosta do skretanja za Bioču" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2021 424,98 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Biohemijski analizator sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2021 46568,54
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka okvirova za probna stakalca (probne naočale) za potrebe Klinike za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2021 3439,80 MES d.o.o. Zenica , 4218047890004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na izradi temeljne ploče za postavljanje klima komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 6853,57 SJJ PRODUCTION d.o.o. Ilidža - 4200993300008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova (utičnice medicinskih gasova) proizvođača Medicop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 4848,48 T-CONSULTING d.o.o. Sarajevo, 4202025050009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ulja za vakuum pumpe i kompresore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 843,86 ZULEX d.o.o. Sarajevo -4200421410007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada glavnog projekta nadzora transformatorske stanice za objekat CMB-a u okviru KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 6715,80 REDING d.o.o. Sarajevo - 4200609300004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kalibracije sondi na bazenskoj tehnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 351,00 HYDROGRUP d.o.o. Vogošća - 4200563390003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kalibracije aparata OCCT-SOCT COPERNICUS REVO i aparata za vidno polje perimetar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 6961,50 ĐAKOVIĆ d.o.o. Banja Luka -4403688920002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za EEG aparat proizvođača Daymed i rezervnih dijelova za monitor za praćenje vitalnih parametara proizvođača Mindray i MAC15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 4653,09 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2021 godina ( DOPUNA 1) Plan nabavki 17.05.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka blok nota računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 280,00 280,00 Pingi d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja "Usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno brdo" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.08.2021 6961,50
Ukupno po stranici 571.000,89 1.544.516,59 199.991,44