Pretraga

Ukupno 29758
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.04.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga fizičke zaštite ljudi i imovine do kraja 2019. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019 24102,00
JU Šumarski fakultet Usluge popravka i održavanja mašina 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 234,00 06.05.2019 234,00 sajmir d.o.o
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Pločice za doznaku, nadoznaku i otpremu sa pripadajućom opremom - 1001/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2019 31547,88 ELBFER d.o.o. Breza
JU Fakultet političkih nauka UNSA SOKOVI 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2018 107,19 107,19 AMKO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200203180008
JU Fakultet političkih nauka UNSA AVIO PREVOZ 2 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 441,00 441,00 AIR SERBIA, Predstavništvo Sarajevo, 4200854010003
JU Fakultet političkih nauka UNSA AVIO PREVOZ 1 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 24.05.2019 916,00 916,00 ADRIA AIRWAYS DD Ljubljana, ID 5156505
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge objave obavještenja o dodjeli ugovora za nabavku električne energije 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.05.2019 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Traktorski lanci - 1386/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Informatičke usluge web hosting i domena - 1379/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena - certificiranje sjemena - 1371/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 1371/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika - 1371/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA STOLICE FPN 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 134,99 134,99 JYSK Sarajevo, ID 4201488880004
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Kancelarijski namještaj FPN UNSA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018
JU Sarajevska filharmonija 053-19 nabavka skenera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 203,58 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 052-19 nabavka noža za papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 216,45 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 051-19 nabavka tonera za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 402,48 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 050-19 nabavka tone za kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 173,16 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 049-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 115,64 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 048-19 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 50,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija 047-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 046-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 697,59 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEKTRIČNI MATERIJAL UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 775,35 775,35 BAU&GARTEN4200488080001
JU Sarajevska filharmonija 045-19 nabavka usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 499,01 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEKTRIČNI MATERIJAL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2019 775,35
JU Sarajevska filharmonija 044-19 nabavka opreme za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 874,20 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 042-19 nabavka usluga štampanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 245,70 Likograf Sarajevo - 4300148710005
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA SREBRENICA UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 760,50 760,50 CENTROTRANS EUROLINES 4200153220003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 996,84 996,84 ABACO DOO, ID 4202606450008
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA SREBRENICA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2019 790,50
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka lož ulja za potrebe grijanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2019 54054,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” EDUKACIJA RN Ugovaranje i realizacija 570,00 570,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU 4302447020000
JU OŠ “Druga osnovna škola” EDUKACIJA Pokretanje i tok postupka 08.05.2019 570,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA 2019-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 4506,49 4506,49 ROŠIN HAN 4301674810002
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o izmjeni i dopuni Plana nabavki PMF 2019 Plan nabavki 26.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku_informisanje_oglasavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.05.2019 1711,71 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202263820009
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2019 4506,49
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objava upisa, dopune djelatnosti u sudski registar u Službenom listu BiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 50,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja e-mail hostinga na godišnjem nivou (12 mjeseci) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 1544,40 Studio Mrak Sarajevo - 4302870530006
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za potrebe škole u mjesecu martu i aprilu 2019. godine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 227,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci skele za potrebe scenografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1939,95 1939,95
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci skele Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2019 1939,95
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka željeza za potrebe scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 147,30
JU Šumarski fakultet Dijelovi lančanih pila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 164,97 06.05.2019 164,97
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka avio-karata 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.02.2019 16865,55 6435,00 Centrotrans Eurolines d.d., 4200153220003, Sarajevo
JU Šumarski fakultet Oznake 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 234,00 09.05.2019 234,00 Planjax komerc 4218427610004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karata 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2019 16685,55
JU Mašinski fakultet UNSA Mjerne ćelije za analazitor plinova Plan nabavki 28.02.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kartotetičnih ladičara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 2281,50 20.03.2019 2281,50 2281,50 Trevis d.o.o.
Ukupno po stranici 106.762,61 65.830,32 23.484,62