617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe kompjuterski materijal toneri 27.07.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 2020 27.07.2021
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge audio video snimanje 27.07.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 2020 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka bezolovnog benzina - 2021 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga štampe karti čitalaca - 2021 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Malik d.o.o. 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila - 2021 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga osiguranja vozila 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka kancelarijskog materijala - 2021 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka prenosivog računara - Američki kutak 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga štampanja bookmarkera 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka robe - ormari s policama 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/11/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/11/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/11/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 27.07.2021
Kantonalni sud u Sarajevu nABAVKA USLUGE ČIŠĆENJE OBJEKTA KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU 27.07.2021
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe kancelarijski materijla za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/28/2021 - materijal za sigurnosno uzorkovanje krvi 27.07.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za Angažovanje vanjske kontrole kvaliteta za potrebe izgradnje prve etape II faze IX transverzale-Rondo sa vezama i izmještanjem instalacija 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka limarije i lakiranje teretnog vozila VW CADDY 23.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade novog izmjenjivača toplote mašine za sušenje veša u centralnoj praonici; montaže novog uređaj za automatsko održavanje pritiska u kotlovskom postrojenju Koševo; montaža redukcione grupe na cjevovodu za snabdijevanje tehnološkom vodenom parom 23.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Utvrđivanje vertikalnosti postojećih dimnjaka objedinjenih u zajedničku građevinsku konstrukciju dimnjaka kotlovnice KCUS-a 23.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga interventnog hemijskog čišćenja instalacija hladne vode (dionica CMB 07 - CMB 13/14/15) 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/21- 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/21* 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke prozora 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/21: 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja domene 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 5/21, 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 5/21. 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava kamera za videonadzor 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga veza amblema 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava opreme za vatrodojavu 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Pretplata na pravnu bazu podataka 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 3/21 23.07.2021