617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića - Dodjela ugovora 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka poklona -suvenira sa logom Muzeja za Dan nezavisnosti 2020 27.01.2021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga izrade GP uslovljeni cjevovod-vodovod 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGOVIC.BA) 2020 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje klima uređaja 20 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga obrade fotografija 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja pozivnica sa kovertama u tiražu od 200 komada 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja zbirke ilustrovanih citata na turskom jeziku u tiražu od 200 komada 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja zbirke ilustrovanih citata u tiražu od 300 komada 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izdavanje stručne ocjene na projekte DGM 20 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za održavanje i čišćenje 2020 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda i osvježavajućih napitaka -reprezentacija 2020 27.01.2021
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ramova za zahvalnice 2020 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Posluzivanje u restoranu PTOB 20 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servis faks i kopir aparata proizvođača Canon za 2020. g. 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pranje vozila 20 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vulkanizerske usluge 20 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vijcana roba 20 27.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Boje i lakovi 20 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:Avioprevoz 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 - usluge obaveznog osiguranje službenih vozila 2021. - ugovor 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 - osiguranje osoblja i djece 2021. - ugovor 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 - osiguranje imovine 2021. - ugovor 27.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka robe - mašina za suho veslanje sa zračnim otporom 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1905 Brašno i proizvodi od brašna I 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2021. - okvirni sporazum 27.01.2021
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge, štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1913 Konzervirano i zamrznuto i kiselo povrće I 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1911 Kafa I 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1914B Šećer I 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1912 Peciva od brašna I 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1902 C Konzervirani proizvodi od ribe I 27.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge audita projekta Challenge to Change 26.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge WEB banera za 6 JP za potrebe projekta C2C 26.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change Prag 26.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change OS 26.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change 26.01.2021
JU OŠ "Sedma osnovna škola" ULJE ZA LOŽENJE 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Distribucija prirodnog gasa 11/12/2020 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije električne energije 11/12/20 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode za 11/12/20 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza otpada za 11/12/20 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grijanje XI;XII 26.01.2021
JU OŠ "Sedma osnovna škola" INTERAKTIVNA TABLA 26.01.2021