617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51250
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora- Platforma za skladištenje podataka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2021 46800,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli Ugovora u postupku javne nabavke robe - Audiovizuelna oprema LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2021 4500,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Usluge podrške za mrežne uređaje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2021 17538,30
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-objava sjećanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020 108,00
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci: Boce za plin, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 2574,00 Messer tehnoplin d.o.o., 4200350720000
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavci: novogodišnji poklon bon, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 2537,99 Penny plus d.o.o., Sarajevo 4200162210002
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Usluga servisiranja Agilent instrumenta, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2293,20 AlphaChrom d.o.o. Sarajevo ID broj:4200953850005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Usluge održavanja, popravke i nadogradnje na sistemu za podršku rada.ba domena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 5840,00 Infesus d.o.o. ul: Nahorevska 137, 71000 Sarajevo ID: 4202097120001
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.12.2020 546,97 546,97
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: usluga konsultanta, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 2995,20 Enova d.o.o., Sarajevo 4201358320007
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih maski 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.12.2020 400,00 400,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.12.2020 5061,47 5061,47
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Izrada detaljnog energetskog audita, Novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 6903,00 CETEOR d.o.o. Sarajevo, 4200110840008
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 132441,40 132441,40 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-58967 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 6827,30 6827,30 Rauche Medical d.o.o. - Mostar
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne enrgije 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2058,18 2058,18 Elektrodistribucija Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32381 Lijekovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 2106,00 2106,00 Licentis d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci: podne obloge, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 4057,69 Penny plus d.o.o., Sarajevo 4200162210002
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 3569,85 3569,85 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-59402 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 6465,07 Fresenius Medical Care BiH d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 40529,10 40529,10 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-56276 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 2184,39 2184,39 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 12/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.12.2020 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:izrada web stranice, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 2000,00 Kreator vl Amel Selimović, Zenica 4320266210000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-59403 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 6737,70 6737,70 Fresenius Medical Care BiH d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.12.2020 98,00 98,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 193,28 193,28
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: klima uređaji, Decembar 2012 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 2631,01 Imtec d.o.o., Sarajevo 42009187800053
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-59404 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 6253,42 6253,42 Fresenius Medical Care BiH d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-1102 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 7020,00 7020,00 Proma d.o.o. sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:akvarijum za laboratorij, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 1750,00 Aquarium Design Kakanj, 4319906290007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-53984 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2021 2306,54 2306,54 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Osiguranje studenata, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 3646,00 Sarajevo-osiguranje d.d., Sarajevo 4200326930184
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-56274 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2021 2081,48 2081,48 Inel-Med d.o.o. - Mostar
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Rešoi za laboratorij, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 1333,80 Mikro+polo d.o.o. Sarajevo, 4201572320006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-53985 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2021 4253,31 4253,31 Medical Vision d.o.o.
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 356,85 356,85
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro materijala 12/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 580,00 580,00 Elektroled d.o.o. Ilijaš
Općinski sud u Sarajevu Nabava vodovodnih radova. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 280,80 280,80 THI
Općinski sud u Sarajevu Nabava sustava magnetne kartice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 1670,99 1670,99 Middle point d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Osiguranje zaposlenika, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 4488,00 Wiener Osiguranje a.d. Viena Insurance Group
Općinski sud u Sarajevu Nabava audio opreme.+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 3203,46 3203,46 Manah solution
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda i šlepanja 12/21.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 81,90 81,90
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 12/21: Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 1,70 1,70 Mercator BH d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Najam MFU, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 2246,40 Konika minolta Sarajevo, 4201294680004
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja audio opreme 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 81,90 81,90 AVC d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 12/21. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 59,00 59,00 Komel d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: materijal za krečenje, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 2586,58 Adazal d.o.o. Sarajevo, ID broj:4200379970005
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda i šlepanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 178,00 178,00 Autocentar BH d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Uredski namještaj, Novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 1621,62 1621,62 Office support, Sarajevo 4202614040005
Ukupno po stranici 68.946,30 287.230,55 232.882,61