617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2021. GODINU-12. 04. 2021. GODINE Plan nabavki 12.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 122/20- Filterska ispuna za postrojenje za proizvodnju vode za piće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.01.2021 20592,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 20475,00 Medichem d.o.o. - Saarajevo za LOT 11, 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 92207,70 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 3, 6, 9, 10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 4680,00 Adrialine d.o.o. - Banja Luka za LOT 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020,, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 2925,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo za LOT 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 19445,40 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla za LOT 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 17550,00 Minerva Medica d.o.o. za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 39780,00 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.04.2021 162866,34 Adrialine d.o.o. - Banja Luka za LOT 1
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka sredstava za čišćenje za 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 2000,00 Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo, 4200301270007
JU Biblioteka Sarajeva Usluge web hostinga za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2021 1550,00 1550,00 Virtual Office, Sarajevo, 4303186920004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2021 2913,30 0,00 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200144230004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za elektrofiziologiju oka za potrebe Klinike za očne bolesti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021 35100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora/dijelova/potrošnog materijala (dozatori i dr. na centralni razvod medicinskih gasova) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.03.2021 57973,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka "BERA" uređaja ( sistem za dijagnostiku sluha) za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 81888,30
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke Usluga štampanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme za Kliniku za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Lot 2-Nabavka uređaja za hipotermiju i hipertermiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.03.2021 9243,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme za Kliniku za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Lot 1- Nabavka transkutani simulator ( privremeni pacemakeri) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje staklorezačkih radova za potrebe KCUS-a - 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje, zemljanih, betonskih i asfalterskih radova za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.03.2021 17316,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda sa poklopcem 375 gr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2021 1404,00 La-Fansa d.o.o. Sarajevo ID:4201946850004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja prema potrebama Klinike za hematologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2021 22,80 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Ubiquiti Acces point-a, PowerBeam 5AC Gen2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 339,30 MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge produženja Cisco SmartNet SNTC licence za period od 12 mjeseci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 3507,66 MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja medicinskih uređaja/sistema na KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 6786,00 HTS O.D. Novo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zidarski radovi u objektu NIRR-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 3901,95 MAGIČNI KAMEN- LTD MAGIC STONE d.o.o. Sarajevo
JU OŠ 9. maj Pazarić el.energija 02 2021 Lokve Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 46,65 46,65 JP ELEKTROPRIVREDA BIH
JU OŠ 9. maj Pazarić el.energija 02 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.03.2021 453,28 453,28 JP ELEKTROPRIVREDA BIH
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 136/20 Plinovi za anaitičke instrumente Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 23.03.2021 5923,71 02.04.2021 5923,71 Istrabenz Plini d.o.o. Breza
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema zaštitna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 240,00 02.04.2021 240,00 240,00 EURO BICCO d.o.o. Sarajevo 4200159930002
JU Mašinski fakultet UNSA Zaštitna odjeć i obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 10.03.2021 140,00 02.04.2021 140,00 140,00 EURO BICCO d.o.o. Sarajevo 4200159930002
JU Mašinski fakultet UNSA Ram memorija za računar e-centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.04.2021 99,00 12.04.2021 99,00 99,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU Mašinski fakultet UNSA Ethermet adapter USB - 5 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.04.2021 105,00 12.04.2021 105,00 105,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU Mašinski fakultet UNSA Izmještanje glavnog RO u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.03.2021 1166,18 08.04.2021 1166,18 1166,18 OD Elektro Cilović Tarčin 4301497690000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 309231,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021-1 za potrebe KCUS-a, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 224360,37 Lab Unica d.o.o. Sarajevo za LOT 1
JU Mašinski fakultet UNSA Brza pošta - 4 kom. I.H. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 16.03.2021 57,92 09.04.2021 57,92 57,92 IN TIME d.o.o. Sarajevo 4200428340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021-1 za potrebe KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 14040,00 Oktal Pharma d.o.o. - Sarajevo za LOT 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021-1 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 110118,06 Mikro+Polo d.o.o. - Sarajevo za LOT 3, 4, 5, 6, 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/7/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 446842,89 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 1, 2
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo – izmjena rasvjetnih tijela u arhivi i hodnicima objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2021 191,88 191,88 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISBN Materijali I - Zadaci sa izvodima iz teorije D.H., P.T. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 02.04.2021 80,00 06.04.2021 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka garderobnih ormara (suzbijanje Covid 19) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 1965,60 Storia d.o.o. Sarajevo ID:4202439700005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih kutija (Suzbijanje Covid 19) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 3744,00 SCS d.o.o. Sarajevo ID:4202761340006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih polica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 1108,80 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rosfrajnih lavora i posuda su ručkom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 169,65 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/4/2021-1. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 122957,64 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo za LOT 2
JU Mašinski fakultet UNSA CIP za publikaciju:Savremeni mašinski materijali - nehrđajući čelici i ISBN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 02.04.2021 80,00 06.04.2021 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/4/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2021 186891,12 Mipex d.o.o. - Banja Luka za LOT 1
Ukupno po stranici 230.004,61 1.812.367,20 4.209,91