617 Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje bolesničkih kreveta Hill-Rom za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje bolesničkih kreveta Hill-Rom za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
15.06.2021
JRN/CPV: 
50421000 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
44500,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-7-1-418-3-298/21
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
CEE-MED d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
52065,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
CEE-MED d.o.o. Sarajevo
Ugovor potpisan sa: 
CEE-MED d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.07.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
52065,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
120
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-7-1-418/21
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
07.07.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva