617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 250
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe materijala kancelarijskog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 7000,00 7000,00 "Pingi" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka mantila za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1105,65 1105,65 "Saltex" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge prevoza i organiziranja stručne posjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 4422,00 Agencija Reiseburo d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka usluga ugostiteljskih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 92,50 92,50 "Druga kuća" d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka sredstva za dezinfekciju i čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 147,42 147,42 Semikem d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvka usluge prevoza učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 2700,00 2700,00 Udruženje građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka usluga laboratorijskih pretraga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 KJP "Veterinarska stanica "d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe dezinfekcijskog sredstva za ruke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 96,00 96,00 Privatna apoteka TARA Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge ljekarskog pregleda za učenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 180,00 180,00 Poliklinika MIMO MEDICAL
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe materijala za radove na školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 413,40 413,40 Penny plus d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavkii 2019. Plan nabavki 13.03.2019
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka radijatora i ostale opreme za grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1044,81 1044,81 LUK d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvka opreme za videonadzor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 882,18 882,18 Unilab d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i isporuka računaraa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1600,00 1600,00 MIKROTEH d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 26.12.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka bušilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 275,00 275,00 PENNY PLUS d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavk kancelarijskog materijalla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 244,78 244,78 Pingi d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka opreme za grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1045,76 1045,76 LUK d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge popravke sistema zvonjenja u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 350,00 350,00 ETC Zenica
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe reprezentacije za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 315,85 315,85 Pingi d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvaka i montaža dvokrilnog prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 1090,00 1090,00 Sarix d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 135,00 135,00 JYSK d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabaavka novogodišnjih paketića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 610,00 610,00 ROBOT GENERAL TRADING CO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje registracija auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 932,87 932,87 Sunce d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka termometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 47,60 47,60 PCE - Grupa d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvaka opreme za rekreaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 600,00 600,00 EURO BICCO d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka školskih i kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1198,08 1198,08 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje rad na centralnom grijanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 126,46 126,46 KJKP za proizvodnju i distruibuciju toplotne energije"TOPLANE - SARAJEVO"
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe materijala za knjigovezačku radionicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 390,90 390,90 LASER d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge osiguranjaa učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 350,00 350,00 Sarajevo osiguranje d.d
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka polica i poljoprivrednog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 248,80 248,80 ROBOT GENERAL TRADING CO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka vodomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 2096,17 2096,17 vODOVOD I KANALIZACIJE D.O.O
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavkaa cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 80,00 80,00 SANE GROUP d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka led panela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 1404,00 1404,00 Obrtnička djelatnost DADO, Breza
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka ii isporuka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 5538,60 5538,60 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje prrevoz učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 2400,00 2400,00 Udruženje građana oboljelih od cerebralne paralize Kantona Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka aprata za pripremanje hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 107,65 107,65 ROBOT GENERAL TRADING CO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka aparata za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 679,70 679,70 ROBOT GENERAL TRADING CO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka materijala za knjigovezačku radionicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 271,46 271,46 LASER d.o.o.Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavksa elektroničkih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 1790,00 1790,00 Univerzalno d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje izrada faksimila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 30,00 30,00 DES d.o.o. Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge konzumacije jela i pića, ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 319,50 319,50 BISER d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka trakastiih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 300,48 300,48 MIKADO d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge izvođenja elektro i vodoinstalacijskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 1404,00 1404,00 Obrtnička djelatnost DADO, Breza
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka radne odjeće za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 425,50 425,50 DE TOOLS d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka radnih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 603,90 603,90 DE TOOLS d.o.o
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i ugradnja vodovodnih cijevi, iskop šahta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 2439,45 2439,45 EDO - VODA d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i ugradnja vodovodnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 257,40 257,40 EDO - VODA d.o.o.
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje pokrivanje krova terase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2018 1415,70 1415,70 Obrtnička djelatnost DADO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje usluge popravke kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 54,30 54,30 MANKO VELEMOTOR d.o.o
Ukupno po stranici 0,00 49.262,87 44.840,87