617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije broj:13-14-594/16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.05.2016 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-14-594/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 13-14-747/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 10.05.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 13-14-747/16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.05.2016 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije ugovora Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka 27.05.2016 17702,28
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije za mlade Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Obavještenje o javnoj nabavci - Elektronska učionica Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.05.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku municije i hemijskih sredstava putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 25.05.2016 3950000,00
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna plana nabavke Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Revicon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku motokultivatora i motornih pila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2016 31860,31
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na rekonstrukciji mašinskih instalacija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2016 23.05.2016 68090,21 23.05.2016 68090,21 "CLIMA - TRADE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ZZ "GROS - COMP" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2016 23.05.2016 11750,67
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga servisiranja sistema internog video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju NATO žice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dva računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo-ograničeni međunarodni postupak javne nabavke Ugovaranje i realizacija ograničeni postupak 20.05.2016 2394000,00 2394000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za Javnu nabavku: nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2016 27720,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekta Jedinice za sigurnost saobraćaja MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2016 41000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za izvođenje radova na rekonstrukciji dijelova objekta Druge PU MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2016 71000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dijelova taktičke uniforme i taktičkih čizama putem otvorenog postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2016 200000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "PENNY PLUS" doo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2016 19.04.2016 3948,75 16.05.2016 3948,75 "PENNY PLUS" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "PENNY PLUS" doo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2016 19.04.2016 2042,82 16.05.2016 2042,82 "PENNY PLUS" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SIMURG MEDIA" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2016 17.05.2016 4628,20 Po isteku roka nakon dostave odluke o izboru
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "CLIMA - TRADE" doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.03.2016 06.04.2016 15988,28 16.05.2016 15988,28 "CLIMA - TRADE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke licenciranog softvera OS Windows 7+ i MS Office 2010 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga specijalne obuke - Primjena specijalne opreme i tehnike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2016 6000,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izradu projektne dokumentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.05.2016 6000,00
Kabinet premijera Ugovor o restoranskim uslugama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2016 5000,00 5000,00 Hoteli Ilidža d.d.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru - dodjela radova na rekonstrukciji mašinskih instalacija "CLIMA - TRADE" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2016 68090,21
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na izgradnji i opremanju multifunkcionalnog sportskog terena u sklopu Edukaciono- rekreacionog eko kampa na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 11.05.2016 108072,67
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku laserskog mjerača daljine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za produženje važenja licenci za antivirusni softver ESET Nod32 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2016 10000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku balistol ulja i balistol spreja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 2100,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka PE-LD upozoravajuće trake "STOP POLICIJA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 1500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku minijaturnih mikrofona/slušalica za radio stanicu Motorola GP300 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 2000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "PENNY PLUS" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 05.05.2016 3948,75
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "PENNY PLUS" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 05.05.2016 2042,82
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "CLIMA - TRADE" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 05.05.2016 15988,28
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Strategija za mlade Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa Ugovaranje i realizacija
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, transportu i ugradnji armirano-poliesterske cisterne Pokretanje i tok postupka 06.05.2016 10247,33
Ukupno po stranici 4.711.721,58 2.489.750,06 2.399.680,00