617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53878
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku licenci za antivirusni program Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 1000,00 1000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga oglašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2016 11280,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki ZIK za 2016.godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2016. godinu (Ažuriran i usaglašen sa odobrenim budžetom) Plan nabavki
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2016.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja IZMJENE TABELARNOG PREGLEDA REALIZACIJE UGOVORA ZA 2015. GODINU Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga nabavke 10 štampanih knjiga Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o nabavci i isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete na području Kantona Sarajevo - JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" d.d. Sarajevo Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor "MMCC" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2016 31,59 "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor LOT 2 "SANACIJA 3 D" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2016 819,00 "SANACIJA 3D" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor LOT 1 "SANITACIJA" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2016 2457,00 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor "ERLANG" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2016 789,75 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor "VINOJUG" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2016 27324,18 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor SOR AUTOSERVIS "DEAS" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2016 84,24 SOR AUTOSERVIS "DEAS"
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "PORSCHE BH" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.02.2016 110,92 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "AUTOHIT" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2016 140,00 "AUTOHIT" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "BUNJO" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2016 71,97 "BUNJO" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 SOR AUTOSERVIS "DEAS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 84,24
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "SANACIJA 3 D" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2016 819,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SANITACIJA" doo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2016 2457,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "PORSCHE BH" doo - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 11092,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BUNJO" doo . LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 71,97
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTOHIT" doo LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 140,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "VINOJUG" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2016 27324,18
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "MMCC" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2016 31,59
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "ERLANG" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2016 14285,43
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku baterija za UPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.02.2016 1052,81 0,00 MMCC doo Sarajevo 4200508610002
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka softvera - Lansweeper 2016. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2016 1566,63 1566,63 Connexit doo Sarajevo 4201217420008
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2016 15755,27 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2016 32506,00 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 3 "DEFTER - KOMERC" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2016 42125,27 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER - KOMERC" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2016 23141,66 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER - KOMERC" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2016 30266,73 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2016 15755,27
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2016 27612,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 "DEFTER - KOMERC" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 42125,27
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER - KOMERC" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 23141,66
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER - KOMERC" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 30266,73
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "GRANULO-RE" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 1146,60
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "EKODIMNJAČAR" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2016 11055,07
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "TRIAB" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2016 43035,65
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "UNILAB" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 1404,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SWORD SECURITY" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 2428,38
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "SPRŽO COMPANY" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2016 723,82
Ukupno po stranici 266.279,86 179.243,02 2.566,63