617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54130
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija-nabavka i isporuka tri ambulantna (sanitetska) vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci (eng.) Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci Pokretanje i tok postupka
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 98,00 98,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP centra Skenderija doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 i Ugovor o zakupu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.01.2020 38298,36 12766,12 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Registar propisa BiH za 2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 360,30 360,30 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanja obrazaca i upisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 345,15 345,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampanja vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 70,20 70,20 Papirus doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 290,01 290,01 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period januar-jun 2020.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Fond KS za izgradnju stanova Izvod iz plana javnih nabavki za 2017. god. Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 06.03.2017
Fond KS za izgradnju stanova Bravarski radovi Fond KS za izgradnju stanova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2017 7839,00
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2017. god Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 17.02.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka službenog vozila Fond KS za izgradnju stanova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017 33213,10
Fond KS za izgradnju stanova Obrazovni seminari Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.01.2017
Fond KS za izgradnju stanova Pranje službenih vozila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.01.2017 569,53
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2017 29133,00
Fond KS za izgradnju stanova Dopuna Plana nabavki za 2017. god. Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 31.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) - Poziv za dostavu ponude Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.12.2017 34515,00
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2018. god Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 01.02.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge osiguranja 2018. FOND Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2018 5372,23
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.05.2018 18041,40
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2018 5850,00
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Sarajevo Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond I 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond II 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2018 4352,40
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu Fond Plan nabavki 0 09.11.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge istraživanja tla 2019 Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 19125,80
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki I za 2018. godinu Fond Plan nabavki 0 31.12.2018
Fond KS za izgradnju stanova Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.03.2019 397669,00
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2019. god Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 08.04.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge osiguranja 2019. Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.03.2019 5266,90
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja (billboard plakati Općina Vogošća) 2019. Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2019 4609,80
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja (billboard plakati Općine Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar) 2019. Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2019. Fond Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 22.04.2019
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2019. god Fond KS za izgradnju stanova I Plan nabavki 0 22.05.2019
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu Fond Plan nabavki 0 19.12.2019
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Šip u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2019
Fond KS za izgradnju stanova Izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 0 09.12.2019
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Troškovi parničnog postupka i vrijednost predmeta spora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 71,10 71,10 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 290,00 290,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Plan nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma za period januar-juni 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke sudskih dnevnika putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 105,30 105,30 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2019 Ugovaranje i realizacija 13.09.2019 245,09 Porsche Inter Auto BH Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 185,00 185,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 500,00 500,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o zakupu garažnog prostora ZBPP Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2019 1544,40 514,40 KJP Centar Skenderija Sarajevo
Ukupno po stranici 565.557,16 43.211,82 16.894,67