617 Pretraga po nadležnom ministarstvu | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE – NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONISTENJU JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU STAROG ZELJEZA Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka opremne za održavanje higijene za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU DISEL GORIVA EURO DISEL DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OSTALIH POTREPSTINA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TERENSKOG VOZILA SA ZATVORENIM TOVARNIM SANDUKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO RJEŠENJU BROJ 22-44-985-1415 OD 22.07.2015. GODINE U POSTUPKU NABAVKE ROBA DISEL GORIVO EURO – DSLEN 590 PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o osiguranju zaposlenika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2015. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2015 1392,00 1392,00 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o kupovini AntiVirus licenci (ESET LLC) za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2015 6920,55 6920,55 4TH dimension doo Sarajevo 4200241350006
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2015. godinu Plan nabavki 01.01.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci teretnog vozila sa produženom kabinom u svrhu upravljanja područjem Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 14.07.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU NABAVKE ROBA DISEL GORIVO EURO – DSL EN 590 PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA - DIZEL GORIVA EURO – DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top// Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2015 23210,46 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 1 /osobni računari PC/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2015 11361,16 "GODIMERC" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU TERENSKOG VOZILA SA ZATVORENIM TOVARNIM SANDUKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Stručna služba za zajedničke poslove SSZP KS Ugovor o nabavci i ugradnji trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2015 19199,70 "MIKADO" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija plana nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2015. godinu Plan nabavki
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki Ministarstva privrede za 2015. godinu Plan nabavki
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci ljetnih uniformi i HTZ opreme Pokretanje i tok postupka 22.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na području Spomenika prirode "Skakavac" Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 /skeneri za računare/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 1848,60
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 23210,46
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 /osobni računari PC/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 11361,16
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2015 19199,70
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2015 Plan nabavki
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji sportsko rekreativnih sprava za ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" Pokretanje i tok postupka 08.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci teretnog vozila s produženom kabinom u svrhu upravljanja područjem Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 06.06.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZASTITE ZA 2015 GODINU Plan nabavki
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci ekološkog električnog vozila u svrhu unapređenja turističke ponude zaštićenih područja Pokretanje i tok postupka 25.05.2015
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mašine za čiščenje) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2015. godinu Plan nabavki
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci motornih trimera, motornih pila i ostale opreme Pokretanje i tok postupka 13.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka 05.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i montaži drvenog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 05.05.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA TEHNICKOG PREGLEDA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA OSIGURANJA VOZILA VOZACA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci,isporuci i ugradnji sprava za dječije igralište ZP Bijambare i ZP Trebević Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - nabavka mrežnog snimača Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2015. godinu Plan nabavki 08.04.2015
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - izvođenje radova Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Telemach doo Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - štampa Pokretanje i tok postupka 07.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - nafta Pokretanje i tok postupka 07.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - radovi Bijambare Pokretanje i tok postupka 07.04.2015
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ukupno po stranici 55.619,92 62.083,87 8.312,55