617 Plan nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Historijski arhiv Sarajevo Odluka o davanju saglasnosti na Plan nabavki za 2019.godinu 02.08.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu 02.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 3 02.08.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna plana nabavki i Izmjene plana nabavki za 2019. godinu - 2782/18 01.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu 01.08.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Plan javnin nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona sarajevo 30.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2019. godinu, juli 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije za 2019. 29.07.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 29.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana br.4 26.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 24.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana nabavki I 2019.g. 22.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavke II 22.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izmjena plana nabavki za 2018.godinu 15.07.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija II Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu 11.07.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. 11.07.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu 11.07.2019
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 2019 10.07.2019
JU Gimnazija Obala I Izmjena Plana nabavki za 2019. godinu GO 10.07.2019
JU Šumarski fakultet Hemijski reagensi 2019 - projekat 09.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 2 04.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. - druga izmjena 04.07.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 04.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Analiza goriva NH - 25 analiza 03.07.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2019- 02.07.2019
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 10.06.2019. godine 01.07.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan nabavki za 2019.g.Četvrta osnovna škola 26.06.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena planana Javnih nabavki za 2019 26.06.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" I izmjene - Plan Nabavki 2019. 25.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - oglas glasila 21.06.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" I IZMJENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 19.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu 19.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu 19.06.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu 18.06.2019
JU Šumarski fakultet usluge u području zdravstva 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Razne zdravstvene usluge 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Bojenje krova i drugi radovi nanošenja premaza 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Uslugeodržavanja i popravaka programske podrške 17.06.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRVA IZMJENA PLANA JN 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Postrojenje za grijanje 2019 17.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-4 17.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-3 17.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-2 17.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-1 17.06.2019
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2019.godinu 17.06.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena/dopuna Plana JN za 2019. godinu 14.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2019 13.06.2019
JU Šumarski fakultet Rebalans plana 2019 12.06.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS DRUGA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS ZA 2019. GODINU 12.06.2019