617 Plan nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Plann javnih nabavki za 2020. godinu 17.01.2020
Ministarstvo finansija DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU 15.01.2020
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2020.godinu 15.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu-1 13.01.2020
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana nabavki za 2019 09.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu 09.01.2020
JU Šumarski fakultet Rebalans plana 2019 - 4 09.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-24. 12. 2019. GODINE 08.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžić za 2019. godinu 07.01.2020
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2019 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Četvrte izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki za 2020. godinu 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki V, 10.12.2019.g. 06.01.2020
Ministarstvo pravde i uprave Dopuna plana javnih nabavki II 2019. 06.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Treće izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu 03.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmjene 31.12.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan nabavki JU OŠ " Nafija Sarajlić" dopuna 31.12.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan nabavki JU OŠ " Nafija Sarajlić" 31.12.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan javnih nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu 30.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni dopuni Odluke o Planu nabavki za 2019. 30.12.2019
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu prva izmjena 30.12.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019.godinu sa izmjenama 27.12.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo V izmjena i dopuna Plana nabavki 27.12.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo IV izmjena Plana nabavki 27.12.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine od rizika provalne krađe, razbojništva, požara i nekih drugih rizika te osiguranja novca ZPPKS 27.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_utvrđivanje izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu 20.12.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Izmjena plana nabavkii tabela za 2019.godinu 18.12.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licenci Microsoft Office za računare Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - 9 komada 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Usluge prevođenja projekta 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Klima 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Radovi 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Prevoz djece 18.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjenama i dopunama Plana JN KCUS-a za 2019. godinu - decembar 17.12.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Treća izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu 16.12.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Peta izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu 16.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Osma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 16.12.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan javnih nabavki 2018 2018. 12.12.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Dopuna plana nabavki za 2019. godinu 11.12.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole MP 11.12.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. godinu 10.12.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Druga izmjena i dopuna plana j.n.za 2019.godinu 10.12.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Ureda GKT Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 09.12.2019
JU Šumarski fakultet Izmjena i dopuna plana Šumarski Fakultet 09.12.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Izmjena plana JN 2019. 09.12.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo II Izmjena Plana javnih nabavki 09.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019. godinu 06.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 11. 2019. GODINE 05.12.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu 2 05.12.2019
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 04.12.2019. godine 04.12.2019