617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema iza zastitu zaposlenika na radu i radne uniforme 20 24.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 87/20-P - Nabavka HTZ opreme (uniforme i odijela) 22.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema (projekat HARISA) 22.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke preventivne dezinfeksije, dezinsekcije, deratizacije 19.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme - lot 10 -20 19.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke pneumatskih kočionih kliješta - lot 9 -20 19.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 17. 02. 2021. godine 19.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda - PRAVNE USLUGE za potrebe Univerziteta u Sarajevu 18.02.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine 20 18.02.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila 20 18.02.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stampe 20 18.02.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila 20 18.02.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sitnog inventara 2021 18.02.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih medicinskih obrazaca i blokova 2021 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba – višenamjenski čitač mikrotitar ploča 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – materijala za analizu ekspresije gena LOT-4 Primarna antitjela 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – materijala za analizu ekspresije gena LOT-2 Hemikalije za PCR analizu 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – materijala za analizu ekspresije gena LOT-1 Kitovi i prajmeri 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba –za sanitetski materijal,antiseptici i dezinficijensi LOT 3-Zaštitne maske 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba –za sanitetski materijal,antiseptici i dezinficijensi LOT 2-Antiseptici i dezinficijensi 18.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal,antiseptici i dezinficijensi LOT 1 - Sanitetski materijal 18.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - UPS uređaj 17.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge pošte 07/20 08/20 17.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge održavanja aparata za gašenje 17.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge i održavanje videsistema za 06/20 07/20 17.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola službene novine BiH 17.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe Univerziteta u Sarajevu 17.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme - lot 6 -20: 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda - lot 5 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića - lot 4 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona - lot 3 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okana - lot 2 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv - lot 1 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lomljenog kamena na skladištu kupca - lot 2 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frkacije za proizvodnju asfalta - lot 1 -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka komualnih tricikala kao i opreme, guma i rezervnih dijelova za komunalni tricikl -20 16.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektronskog pisma, te prijema, prijenosa i dostave pismonosnih pošiljki za usluge KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (usluge odvoza smeća za fizička i pravna lica) -20 16.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 97/20 Čelične cijevi i hamburški lukovi 16.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 113/20- Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača KSB 16.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:LOT-3 Kitovi za amplifikaciju 15.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:LOT-2 Kitovi za manuelnu ekstrakciju 15.02.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – prajmeri i probe 15.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 104/20- Održavanje i redovni servis kogeneracijskog postrojenja na PPOV Butila 15.02.2021
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU 4 KOM KOMPIJUTERA 15.02.2021
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka personalnih kompjutera za 2020. godinu - II 15.02.2021
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za 2020. godinu - III 15.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke mrežne opreme i računarskih komponenti 2020 15.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke najma displeja u Apoteci "Centralna" 15.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke interface za analizu poslovanja apoteka 15.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke interface narudžbi sa dobavljačima 15.02.2021