617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19627. Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18373 Dijagnostičko medicinsko sredstvo; 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13763 Medicinsko sredstvo; 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15331 Medicinska sredstva, 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15948 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze i 2 parkinga sa po 6 mjesta u ulici Vogošćanskih odreda, na području općine Vogošća-UGOVOR 3 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih zona u ulicama Spasoja Blagovčanina i Branilaca Vijenca, na području općina Vogošća- UGOVOR 2 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza u ulicama Spasoja Blagovčanina i Branilaca Vijenca, na području općine Vogošća- UGOVOR 1 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13763 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22546 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-24804 Lijek 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22537 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum o uslovima i načinu izvođenja radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-24324 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13146 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22528 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-12664 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22539 Lijek 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15331 Medicinska sredstva; 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18373 Dijagnostičko medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22544 Lijek 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13130 Reagens dijagnostičko medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13130 Test 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21302 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VII za usluge nadzora na Realizaciji radova nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme puta na području Trnovo I-planinski uslovi 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18366 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22549 Hemikalija anorganska 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22535 Hemikalija organska 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za radove Izvođenje radova na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine ( 2020-2024.) 25.06.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete)_2 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servis DIHR profesionalnih mašina za pranje posuđa 25.06.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Laboratorijska ispitivanja 25.06.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Dijagnosticiranje kvara na kidalici i izrada zaštitnog poklopca 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnjeg pregleda fukcionalnosti i sigurnosno tehničke kontrole mašine srce-pluća S5 sa pratećom opremom 25.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za radove "Rehabilitacija (sanacija) ulice Marka Marulića L=330m" 25.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 3070 Lisanti gibnjevi 25.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 3010 Regeneracija i opravka izmjenjivača toplote I 25.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 3011 Mehanička obrada i regeneracija dizel motora 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/8/2021 - Klinika za radiologiju; 23.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/8/2021 - Klinika za radiologiju, 23.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/8/2021 - Klinika za radiologiju 23.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/8/2021 23.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/19/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 23.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala koji se nabavlja putem blagajne Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - sijalica za službeno vozilo Hyundai ix35 2021. 23.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1403 Rezervni dijelovi mašinski za trolejbuse 23.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 3029 Osiguranje režijskih vozila II 23.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 3028 Osiguranje minibusa I 23.06.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 3026 Osiguranje turističkih autobusa 23.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC flaša 2021 22.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog deterdženta za suđe i RF kanti za smeće 22.06.2021