617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – fluo cijevi – 30 komada 14.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19--- 14.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ležajeva i semeringa: -20- 14.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge rada špure trapa na motornim vozilima 13.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja motornih vozila 2021 13.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge zamjene zimskih/ljetnih guma na motornim vozilima 13.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogurta i pavlake 2021 13.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sirnih namaza od 50 i 70 gr. 13.07.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Završni građevinski radovi IMK 12.07.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor X za usluge nadzora na "Realizacija ugovora V za radove rehabilitacije(sanacije) ulice Marka Marulića L=330m" 09.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. 09.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za juni 2021. 09.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika na određeno i neodređeno vrijeme 2021. - avaz 09.07.2021
JU OŠ "Kovačići" Usluga prevoza 08.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Armaturna mreža Q-188 kom. 1 08.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. 08.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. 08.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Higijenski sanitar, kuhinjski brisači i dr. 08.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Vodoinstalaterski radovi u lab.za mehaniku, robotiku i automatizaciju 08.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni laboratorijski materijal - pleksiglas 08.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Razne upisne knjige za studentsku službu 08.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Napojni adapter za Laptop E.K 08.07.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor X za "Izvođenje radova na rušenju objekata u Ulici Stara Cesta broj 8 i 9" 07.07.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IX za " Izvođenje radova za rušenje objekata u Ulici Livanjska broj 84" 07.07.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VIII za "Izvođenje radova za rušenje objekata u ulici Livanjska broj 82" 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30413 Medicinsko sredstvo 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29292 Hemikalija anorganska 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29293 Test 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20145 Medicinsko sredstvo. 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-1-28793 Medicinsko sredstvo 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-1-28796 Medicinsko sredstvo 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20145 Medicinsko sredstvo 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-28181 Medicinsko sredstvo 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja seta za remont pogonske osovine sušare 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja sefova i izrade ključeva za potrebe KCUS-a 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja putničkog vozila Citroen C5 07.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Platna za projektore zidna - 4 kom. 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka frižidera sa vanjskim termometrom za kontrolu temperature unutar frižidera za skladištenje biološkog materijala 07.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Video projekti - 4 kom. 07.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Pomoćni materijal za izradu stolova i stalaža za lab. MPI 07.07.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Usisivač - 2 kom. 07.07.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IX za usluge nadzora na "Realizacija ugovora V za radove na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine" 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje medicinskih uređaja proizvođača OLYMPUS za potrebe više klinika KCUS-a 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje bolesničkih kreveta Hill-Rom za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Agfa, Toshiba i Canon lociranih na KCUS-a 07.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a - 2021.godina 07.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo -juni 2021. 06.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. 06.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika na određeno i neodređeno vrijeme 2021. 06.07.2021
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga prijema,obrade i kontrole finansijskog izvještaja 2021 06.07.2021