617 Plan nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" I IZMJENA PLANA JN 2020 20.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 118/20 Oprema za doziranje koagulanata 20.01.2021
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije juni 2020 14.01.2021
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije 14.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sa-gas Plan nabavki 2021 14.01.2021
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Izmjene Plana nabavki za 2020. 08.01.2021
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Plan nabavki i izmjene Plana za 2020. 08.01.2021
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 4) 07.01.2021
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 3) 07.01.2021
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 2) 07.01.2021
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 1) 07.01.2021
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki-2020.godina 07.01.2021
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2020. GODINU BR. 2 06.01.2021
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole.. 05.01.2021
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ČETVRTA IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 2020 04.01.2021
JU Prva gimnazija Sarajevo Peta izmjena Plana javnih nabavki za 2020 godinu 04.01.2021
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2020.godinu sa izmjenamai dopunama (I+II) 31.12.2020
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2020.godinu 31.12.2020
Ministarstvo za boračka pitanja TABELARNI PREGLED REALIZACIJE JN 2020. 30.12.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu_ 18 12 2020 30.12.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020 godinu_14 12 2020 30.12.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Druga dopuna plana j.n.za 2020.godinu 30.12.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Treća izmjena Plana nabavki 2020 30.12.2020
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan nabavki i Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2020 25.12.2020
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja ugovora-okvirnog sporazuma 25.12.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo IV izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020 godinu 25.12.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o prvim izmjenama i dopunama plana JN za 2020. godinu 24.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki MUP KS za 2020. godinu 24.12.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o usvajanju i privremeni Plan javnih nabavki KCUS-a za 2021.godinu. 24.12.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-09. 12. 2020. GODINE 16.12.2020
JU OŠ "Alija Nametak" Dopuna plana javnih nabavki za 2020 OŠ "Alija Nametak" 15.12.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2020. godinu 15.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka fax aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. 10.12.2020
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o pokretanju direktog sporazuma br 13-04/1-11-21233/20 09.12.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020_ 26 11 09.12.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena/dopuna Plana nabavki za 2020. godinu kucz 09.12.2020
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 07.12.2020. godine 07.12.2020
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020.godinu 03.12. 03.12.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Druga izmjena Plana nabavki za 2020. godinu 30.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-20. 11. 2020. GODINE 27.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-19. 11. 2020. GODINE 26.11.2020
Služba za protokol i press Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020.godinu 26.11.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu_MUP KS 24.11.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 5. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 20.11.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. god. 20.11.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki novembar 2020 19.11.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Druga dopuna Plana nabavki za 2020. godinu 18.11.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo II Izmjena Plana nabavki za 2020 18.11.2020
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana- promotivni spot 16.11.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA II Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020. godinu 13.11.2020