617 Plan nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka Upravnog odbora od 11.11.2020. o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KCUS-a za 2020.godinu 13.11.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Treca izmjena i dopuna plana Javnih nabavki za 2020 godinu 12.11.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Drugan izmjena i dopune Plana javnih nabavci za 2020 godine 12.11.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Prva dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu 12.11.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020.g. 05.11.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo TREĆA IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIHN NABAVKI ZA 2020.GOD 04.11.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIHN NABAVKI ZA 2020.GOD 04.11.2020
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana- štampanje naljepnica za 2021 02.11.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” Treća izmjena plana nabavki za 2020. 30.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-22. 10. 2020. GODINE 30.10.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” Druga izmjena plana nabavki za 2020. 30.10.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” Prva izmjena plana nabavki za 2020. 30.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020 30.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020 30.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-27. 10. 2020. GODINE 29.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V IZMJENE I DOPUNE PLANA JN 2020 23.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka zaštitnih pregrada od pleksiglasa za stolove u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2020. 23.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitne kancelarijske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. 23.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licenci za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. - drugi put 23.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. 23.10.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Dopuna plana j.n.za 2020 godinu 23.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2020. godinu 22.10.2020
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 21.10.2020. godine 21.10.2020
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj IZmjene i dopune Plana nabavki za 2020. 21.10.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih nabavki 2020 21.10.2020
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju u plan nabavki za 2020. godinu 20.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2020.godinu 20.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Treća izmjena-dopuna plana javnih nabavki 20.10.2020
Ministarstvo saobraćaja Rebalans plana nabavki za 2020. godinu 15.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020 15.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2020.god. ZA JU NPS 08.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Plan Javnih nabavki za 2020.godinu za JU NPS 08.10.2020
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020.godinu 06.10.2020
Fond Memorijala Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki 05.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Posebna Odluka o pokretanju nabavke usluga marketinga i oglašavanja za 2020. godinu 02.10.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Izmjena Plana javnih nabavki za 2020 godinu 28.09.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo nabavki 28.09.2020
JU Šumarski fakultet Plan 2020 23.09.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole... 22.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-15. 09. 2020. GODINE 21.09.2020
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan i tabela javnih nabavki za 2020.godinu 21.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sa-gas Rebalans 2020 18.09.2020
JU Muzej Sarajeva plan javnih nabvki 18.09.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu 16.09.2020
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana za 2020. godinu- Izrada projekta semaforizacije pješačkog prijelaza ul. Skenderija i H. Kreševljakovića 11.09.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki MUP-a KS za 2020. godinu 10.09.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2020. godinu (Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira, 09/2020) 08.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 08.09.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Druga izmjena plana JN. 07.09.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020 godinu kucz 04.09.2020