617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 35732,97 Krajinagroup d.o.o. Banja Luka za LOT 17, 27, 57
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a:; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 439095,15 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo za LOT 60, 62
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 400245,30 Mark Medical d.o.o. Sarajevo za LOT 61, 63, 67, 68, 69, 71
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 72513,56 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 23, 33, 34, 43, 46, 54
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 139631,08 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 16, 21, 38, 44, 45, 48
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ;Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 44635,50 Inel-Med d.o.o. - Mostar za LOT 12, 14
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a;. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 90745,20 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 3, 39, 40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 10764,00 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 5, 8 i 22
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 1497675,58 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 2, 10, 11, 13, 15, 18, 28, 30, 31, 58, 59, 64, 65 i 66
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 24855,48 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 25, 32, 36, 37 i 55
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 66456,00 Zefarm d.o.o. Zenica za LOT 6, 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2021 6037,20 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 20
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 SAVICO doo Sarajevo, ID broj: 4200862200008
Ministarstvo saobraćaja Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2021 7020,00
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 7020,00 SAVICO doo Sarajevo, ID broj: 4200862200008
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2021 7020,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2021 12870,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2021 5850,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete -20:- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2021 3900,00 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 42002326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda i izdavanja licence /ANEKSA II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH / -20- Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 07.05.2021 43528,90 AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo, 4200437090002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih radnika -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2021 43200,00 Konzorcijum TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4200247470003 i SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 42002326930001
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan nabavki 2021.godina Plan nabavki 03.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge vršenja servisa i održavanja teretnih vozila lot 1 IVECO -20- Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.05.2021 5265,00 A.C.l. d.o.o. Sarajevo, 4201926310003
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga 2021 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.05.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: kablovska TV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 462,06 KATV "HS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2021 7424,20 7424,20 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za maj 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2021 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.06.2021 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke kopir aparata Canon IR-2520 na prvom, drugom i trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2021 808,47 808,47 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2021 74061,00 Inel-Med d.o.o. - Mostar za LOT 2, 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2021 18402,75 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 4, 5, 6
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2021 7897,50 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2021 18252,00 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/1/2021-1.; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 86548,41 Medichem d.o.o. - Saarajevo za LOT 1, 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/1/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 8739,90 Minerva Medica d.o.o. za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/1/2021-1; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 25155,00 Spektrolab d.o.o. Banja Luka za LOT 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/1/2021-1, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 178016,67 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/1/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 13279,10 Diamedic d.o.o. - Sarajevo za LOT 7
JU Biblioteka Sarajeva Usluge savjetovanja na području javne nabavke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 5733,00 5733,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "APKE" Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – bijele troslojne zaštitne maske za lice 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2021 65,52 65,52 R&S D.O.O. SARAJEVO, Vogošća, 4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/3/2021-1. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2021 58500,00 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/3/2021-1, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2021 79934,40 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/3/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2021 114075,00 Oktal Pharma d.o.o. - Sarajevo za LOT 2
JU Mašinski fakultet UNSA LOT-2 Nabavka serverske opreme-mašina za obradu podataka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2021 27.04.2021 14040,00 28.05.2021 14040,00 14040,00 Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo 4200298380009
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2021 27.04.2021 33679,62 28.05.2021 33679,62 TELNET d.o.o. Ilidža 4202070350005
JU Mašinski fakultet UNSA Prenosni digitalni osciloskop, sa priključcima za mjerenje struje i napona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.05.2021 1705,86 26.05.2021 1705,86 1705,86 MICOM BH d.o.o. Sarajevo 4201551590003
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema za vanjski video nadzor na zgeadi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 21.04.2021 6986,07 23.04.2021 6986,07 6986,07 UNILAB d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU Mašinski fakultet UNSA Detektor metala i električnih vodova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 29.04.2021 16,90 20.05.2021 16,90 16,90 BAU & GARDEN d.o.o. Sarajevo 4200488080001
JU Mašinski fakultet UNSA Mikroskop ĐBH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 29.03.2021 2655,00 23.04.2021 2655,00 2655,00 MICOM BH d.o.o. Sarajevo 4201551590003
Ukupno po stranici 73.123,45 3.713.732,69 40.612,48