617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC i ALU posuđe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2020 13816,53
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: programska aplikacija "ELEMENT" za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 3500,00 "5TH DIMENSION" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jednokratnih flaša 1l sa zatvaračem - suzbijanje virusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 1778,36 EZ d.o.o. Busovača ID: 4236023850000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka automatskog štambilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 40,00 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ISBN broj i CIP za knjigu Kongenitalna citomegalovirusna infekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ID:4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača sa gumenom podlogom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2021 1482,62 Euroguma d.o.o. Sarajevo ID: 4200621180006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Ukoričavanje platnih listi za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2021 1597,05 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica ID: 4236045660000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane Odluka o izmjeni i dopuni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.02.2021 24286,67 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina ID: 4400304760004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/4/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2021 107335,80 Inel-Med d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/2/2021-1 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2021 839007,00 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 2, 3 i 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/1/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2021 445184,98 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 1 i 2
JU Mašinski fakultet UNSA Elektronska pretplata za 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 22.12.2020 220,00 11.01.2021 220,00 220,00 FEB d.d. Sarajevo 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka Privremeni plan nabavki Plan nabavki
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge prijevoza učenika za Školu skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 4387,50
JU OŠ Stari Ilijaš Računovodstvene i revizorske usluge - ovjera završnog računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 100,00 100,00 OD GLOBAL KONTO SARAJEVO
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2021 23334,48 NEW PAGE d.o.o. Sarajevo, 4201870000006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2020 23334,48
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba - sredstava za čišćenje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 3000,00 ECOTIME D.O.O SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište Nabavka zastave BiH i drvenog koplja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2021 143,91 143,91 HIDEX D.O.O 4200300890001 Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka regulatora protoka za medicinski kisik 1-15 l/min (25 kom), ovlaživača (25 kom) i maski za disanje (25 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 6698,25 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dozatora kisika (14 kom dupli protokomjer) i višekratnih ovlaživača (ovlaživač metalni 14 kom + ovlaživač 14 kom) na centralni razvod medicinskih gasova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 6306,30 INEL BH d.o.o. Maglaj - 4218528560008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka itisona i pratećeg materijala za ugradnju - objekat TEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 625,70 PENNY PLUS DOO SARAJEVO - 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sijalice (Lampa unit za superlux 301) za OP mikroskop Carl Zeiss Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 6961,50 TUZLA FARM d.o.o. - 4209034730009
JU Šumarski fakultet Usluge pravnog zastupanja 2020 Plan nabavki direktni sporazum 18.12.2020 27.01.2021 6996,00 15.03.2021 6996,00 Advokat Hamid Džandžanović 4301344940007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga podrške i održavanja postojećeg SAP ERP Rješenja KCUS-a - mart 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.01.2021 104551,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka monitora za praćenje vitalnih funkcija sa mobilnim stalkom (10 kom) za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2021 93600,00 01.04.2021 93600,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aspiratora na centralni razvod -vakum za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2021 36691,20 29.03.2021 36691,20 T-CONSULTING d.o.o. Sarajevo, 4202025050009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka video dudenoskopa kompaktibilnog na tehnologiju EXERA za potrebe Klinike za gastroenterohepatologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2021 103812,93 30.03.2021 103812,93 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo-4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bolničkih kreveta za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2021 17500,00 30.03.2021 20475,00 PANON TRADE d.o.o. Sarajevo - 4600304720001
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge mobilne telefonije - mobitela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 500,00 81,01 BH TELECOM DD SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge interneta - direktni sporazum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 1600,00 243,20 BH TELECOM DD SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge fiksne telefonije - direktni sporazum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 2100,00 255,85 BH TELECOM DD SARAJEVO
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli - Brašno i proizvodi od brašna - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2021 21855,26 MPI MLIN d.d. Ustikolina
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli - Brašno i proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2020 21855,26
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska i vatrogasna oprema - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 3205,80 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo, 4201733350008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska i vatrogasna oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2021 3205,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskih instalacija za 2021.godinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2021 5084,82 INTELS d.o.o. Sarajevo, 4200523310006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskih instalacija za 2021.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2021 5084,82
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Finansijske usluge Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 90,00 90,00
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Prirodni gas Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 39000,00 6656,68 KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Odvoz smeća - usliuge u vezi s otpadcima i otpadom prečišćena voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 2500,00 411,84 KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE "RAD" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Poštansk ei kurirske usluge Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 1000,00 276,00 BH POŠTA Zmaja od Bosne 88 Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Dobavljena i prečišćena voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 1300,00 36,32 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOSTAN" ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Električna energija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 21000,00 1354,40 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora za prezentacijsku radnu stanicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 258,00 AT STORE d.o.o. Sarajevo 4201813620014
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka izlaznih utičnica za O2 ISO 32 (32 kom), proizvođača Hayer Aerotech Njemačka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2021 6881,60 ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad - 4281056490004
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme II za LOT 2 - FPGA - razvojni kit Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020 5031,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje AO i KO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2021 5867,14 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/43/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2021 140400,00 Pro-Ten d.o.o. Gračanica za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/43/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2021 84591,00 Adrialine d.o.o. - Banja Luka za LOT 3
Ukupno po stranici 435.699,22 2.070.491,37 14.256,71