617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge interneta 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 64,90 64,90 BH Telecom dd
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za telekomunikacijske usluge 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 208,65 208,65 BH Telecom dd
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2020 5703,75
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: SOFTVER ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA-20. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2021 20475,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Škoda Octavia 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.01.2021 126,15 126,15 MUP KANTONA SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200220350006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka advokatskih, usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 1521,00 29.12.2020 1521,00 Advokat Armin Hadžić , ID: 4303352010003
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka školskog namještaja-stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 166,99 166,99 "LIBE" DOO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka samoljepljivih folija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 9,90 9,90 9,90 Penny Plus d.o.o.
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka sitnog inventara-bušilica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 359,00 359,00 SEOS d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Škoda Octavia 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2021 86,83 86,83 OSING d.o.o., Novo Sarajevo, 4200320570143
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge oglašavanja u dnevnim novinama, konkursa.obavještenja osmrtnica u 2021.god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.12.2020 3000,00 31.12.2020 3000,00 OSLOBOĐENJI SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ISBN broj i CIP za knjigu Uvod u patologiju sinapse kod shizofrenije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ID:4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC kašika za izolatorij Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 1953,90 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka nastavnih pomagala... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 269,00 269,00 TR "CASPER 2"
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jednokratnih PVC posuda za izolatorij Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 1422,70 EZ d.o.o. Busovača ID: 4236023850000
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge prevoza grafičkih mašina iz školske radionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 750,00 29.12.2020 750,00 750,00 LANGO d.o.o.
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Pregled i ispitivanje mašina za grafičku struku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 176,00 30.12.2020 105,30 105,30 Vatrosistemi d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge obuke-edukacije radnika (obuka iz oblasti zaštite od požara) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 235,00 29.12.2020 177,84 177,84 Vatrosistemi d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ugradnja vrata i prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 5000,00 23.12.2020 4989,89 4989,89 EKOTEH d.o.o. Sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge čišćenja dimnjaka 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2020 180,00 06.10.2020 280,00 280,00 OD TERMODIMNJAČAR
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Kancearijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 132,21 29.12.2020 132,21 132,21 Priminvest Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga pretplate na bazu Paragraf lex za 2021. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2020 716,04
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - kancelarijskog i radnookupacionog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 3229,20 22.12.2020 3229,20 3229,20 Almera d.o.o.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" II IZMJENA PLANA JN 2020 Plan nabavki 29.12.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka na unaprijeđenju izgleda kupatila i okolnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 538,20 31.12.2020 538,20 538,20 Hidromontaža d.d.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka raznovrsnog kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.11.2020 9271,43 9271,43 9271,43 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 17-11-46541 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2020 7917,99 11.01.2021 7917,99 7917,99 "MIKROGRAFIJA" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" I IZMJENA PLANA JN 2020 Plan nabavki 29.09.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 17-11-46541 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2020 6012,63 28.12.2020 6012,63 6012,63 "TELNET" d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 1. Kompjuterska oprema i konfiguracije - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 48062,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 2. Audiovizuelna/multimedijalna oprema - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 6665,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020 9,36
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020 152,10
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 14679,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020 175,50
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020 93,60
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020 107,64
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 118/20 Oprema za doziranje koagulanata Plan nabavki konkurentski zahtjev 16.03.2020 19.01.2021 23266,62
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.01.2021 2100,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Mrežna i telekomunikacijska oprema za uspostavljanje lokalne računarske mreže - LAN i WLAN članice akademske mreže UNSA, pilot projekat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 72000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski radovi na zamjeni i odrzavanju MRU 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2020 248339,64 248041,17 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski radovi na zamjeni i odrzavanju MRU 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2020 248339,64
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga internera 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 59,90 59,90 d.d. BH TELECOM
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020 182,52
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Toneri i ketridzi KN2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2020 65232,61 64977,12 Defter d.o.o., 4200303990007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Toneri i ketridzi 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2019 65232,61
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga lokalne telefonije za 12/20 FAX Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 20,30 20,30 d.d. BH TELECOM
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga lokalne telefonije za 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 138,80 138,80 d.d. BH TELECOM
Ukupno po stranici 545.933,94 356.464,96 347.933,40