617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Peta osnovna škola" Sistematski pregled radnikap Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 2340,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka mater.za tekuće odrzavanjep Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2020 1280,60 1280,60 MIDHAT DOO
JU OŠ "Peta osnovna škola" nabavka lož uljap Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 6999,50 6999,50 Green oil doo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge zakupa TV oglašavanja za potrebe promocije javnog poziva za potrebe pprojekta Model EE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 6966,65 JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo 4200556770003
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2021 7172100,00 Prograd Žepče, 4218089970008
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka kopir aparataaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2613,78 C-SERVIS
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka kancelarijskog materijalaaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2398,96 2389,96 SVJETLOSTKOMERC
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka materijala za potrebe ciscenja skoleaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 2390,70
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka gorivaaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2532,78 2532,78 BRKIC PETROL DOO
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sanacija fasafe ah Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 3230,00 3230,00 AHAT DOO
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Dezinfekcija skoleaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 2340,00 2340,00 Sanitacija d.o.o. 4200256030008
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Racunri i tabletii Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2020 3509,98 3509,98 MCOMPUTERS
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sistematski pregled uposlenikaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 3065,00 3065,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijal za održavanje školeaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 4193,45 4193,45 CREDIBIL COMPANY DOO
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sanacija kupolaaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 3861,00 3861,00 AHAT DOO
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' sanacijafasadea Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2020 1521,05 1521,05 DIONA DOO
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema LOT 2 (Printeri projekat HURBE) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 5520,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema LOT 1 (Kompjuterske konfiguracije- projekat HURBE) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 40880,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema (Projekat HURBE) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 63191,00
JU Mašinski fakultet UNSA Brza pošta - slanje pismonosne pošiljke za Graz-Austrija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 19.02.2021 75,00 25.02.2021 75,00 75,00 IN TIME d.o.o. Sarajevo 4200428340004
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - tlakomjeri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 936,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba - vaga sa visinomjerom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 760,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Led svjetiljke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2020 137,50 137,50 TR "Manelux" Ilijaš
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka jednokratnih nesterilnih rukavica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 2316,60
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Dezinfekcija prostora škole-novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 90,00 90,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba - pulsoksimetar i glukometar sa trakicama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2020 775,20
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Pretplata za časopis - Naša škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 120,00 120,00 Udruženje nastavnika FBiH
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kanccelatiijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 210,83 210,83 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Zaštitna odjela i viziri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 103,80 103,80 "Peny-plus" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za školsku kopirnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 157,95 157,95 "Ercopy" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Mikrobiološka analiza vode za područnu školu-oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 40,00 40,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/47/2020 - maske, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2021 18626,40 MGM Farm d.o.o. - Kakanj za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/47/2020 - maske. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2021 23446,80 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 1
JU Mašinski fakultet UNSA Radovi na popravci i otklanjanju kvara na vodoinstalacijskom sistemu iz kojeg curi voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 13.01.2021 807,89 16.02.2021 807,89 807,89 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga servisiranja i validacije instrumenta AAnalyst 600 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 3217,50
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Školske table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 1368,90 1368,90 "Educa" d.o.o. Mostar
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Projektor i oprema za audio video čat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 1078,77 1078,77 "Bejtkov" d.o.o. Visoko
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka elektro i vodo materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 494,40
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objava ispravke oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 269,10 269,10 "Oslobođenje" Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - pH metra za potrebe toksikološkog lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 221,13
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka plamenika po Bunzenu za toksikološki laboratorij Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 128,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objjava ogllasa-oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 672,75 672,75 "Oslobođenje" Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge kalibracije analitičke vage Sartorius Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 294,84
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - zamrzivač za potrebe toksikološkog laboratorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 558,14
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Zamjena guma na službenom vozilu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2020 464,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge popravka službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020 1053,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka instrumenta za mjerenje elektromagnetnog zračenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020 648,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Instrument za mjerenje UV zračenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020 485,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka tonera za printere HP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2020 151,52
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka oftalmoskopa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2020 1550,00
Ukupno po stranici 124.527,22 7.268.549,14 40.055,81