617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sitne medicinske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2020 1567,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja motornog službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2020 605,85
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2020 6988,53
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanje IT opreme i LAN-a za 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2020 2000,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Ekstenzomat za terapiju trakcijom cervikalne lumbalne kičme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.09.2020 9828,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za biološke štetnosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka lab.opreme - Autoklav Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2020 18135,00
JU OŠ "Hašim Spahić" Usluge prevoza učenika VI razreda za potrebe realizacije Škole skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 4387,50 4387,50 "CENTROTRANS-EUROLINES" d.d. SARAJEVO
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Reagensi za koagulometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2020 641,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo EKG aparat sa pulsoksimetrom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2020 4680,00
JU Građevinski fakultet UNSA Računovodstvene usluge 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 7020,00 Agencija Tonto
JU Građevinski fakultet UNSA Radovi na postavljanju podne i zidne obloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2021 5644,08 Hetig d.d. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Vodoinstalaterski i sanitarni radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2021 6230,25 Hetig d.d. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Razni medicinski materijal potrošni materijal LOT 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 234,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Masti, otopine, alkoholna i dezinfekciona sredstva LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 241,62
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Papir za medicinske uređaje LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 37,41
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT 2 - rukavice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 45,45
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 110,77
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-1-7-9406 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 1497,60 1497,60 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10117 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 2866,50 2866,50 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11447 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2021 1228,50 1228,50 Italgroup d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-3647 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2021 563,00 563,00 Rauche Medical d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11444 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 702,00 702,00 Berg d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-61377 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 369,91 369,91 Medical Vision d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10681 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 3861,00 3861,00 Omnia Medic d.o.o. - Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11995 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 343,98 343,98 Pharma Maac d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11999 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 1553,76 1553,76 Globex d.o.o. - Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11449 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 7008,42 Licentis d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10683 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 1497,60 1497,60 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10668 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 1872,00 1872,00 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10665 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 362,70 362,70 Mikro+Polo d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-4858 Dijagnostički testovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 3123,62 3123,62 Medicom d.o.o. Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-8042 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2021 5406,14 5406,14 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-4857 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2021 7020,00 7020,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-4859 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2021 6984,90 6984,90 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-4101 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2021 6230,25 6230,25 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8043 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2021 6212,23 6212,23 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-7611 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2021 172,58 172,58 Shimadzu d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka softvera za potrebe Centra za kontrolu trovanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2020 20475,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Kontrolni reagensi za GC-MS instrument Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2020 2337,66
JU Mašinski fakultet UNSA Radovi na telefonskoj instalaciji, ispitivanje i otklanjanje smetnji i puštanje u rad novog lokala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.02.2021 117,00 11.02.2021 117,00 117,00 INFOTEL d.o.o. Ilidža 4201317720009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za kolegicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 60,00 60,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – osmrtnica za kolegicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2021 85,00 85,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2021. GODINU Plan nabavki 18.03.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – seminari i obuke – stručno usavršavanje certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – mart 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 160,00 160,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški, šivači, zaštitni materijal, ostalo - 7 lotova - Okvirni sporazum - LOT 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2021 1152,45 R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški, šivači, zaštitni materijal, ostalo - 7 lotova - Okvirni sporazum - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2021 4680,00 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka, 4403661990009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški, šivači, zaštitni materijal, ostalo - 7 lotova - Okvirni sporazum - LOT 2 i LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2021 34362,90 MIPEX d.o.o. Banja Luka, 4401707660006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški, šivači, zaštitni materijal, ostalo - 7 lotova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.12.2020 40197,35
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC i ALU posuđe - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2021 13816,53 DEFTER d.o.o. Sarajevo, 4200303990007
Ukupno po stranici 108.243,14 136.592,40 56.677,77