617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hirurškog platna i radnih odijela Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2021 36351,90 6. Novembar d.o.o. Zvornik ID: 4400237550008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Staklorezački radovi za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2021 6474,43 RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga remonta dizni na vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 1755,00 0,00 OBRT AUTO - SERVIS
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku reducir ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 251,43 251,43 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja opreme-printeri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 3510,00 1021,41 VERSATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sokova i mineralne vode 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 3619,39 2541,67 GADŽO COMERC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika, podstanica, građevinskih dnevnika, kartica i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 5255,29 5168,12 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga integracije novih modula web strane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 7020,00 2281,50 PROMOTIM d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/14/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 280325,66 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/11/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 1490170,50 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 134/20 - Laboratorijsko posuđe i pribor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 01.07.2021 18720,00 26.07.2021 18720,00 KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije TV programa putem IP mreže – super TV za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2021 870,48 145,08 Logosoft d.o.o., Novo Sarajevo, 4200236190009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/4/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2021 2478710,52 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VIII za usluge nadzora na Redovnom održavanju pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 597,91 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za Redovno održavanje pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 57915,00 KA BEST group doo Sarajevo, ID broj: 4202028660002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka monitora za praćenje vitalnih funkcija kod pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata ( 3 kom) za potrebe Pedijatrijske klinike 2 KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2021 25915,50 09.07.2021 25915,50 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka monitora za praćenje vitalnih parametara/funkcija sa centralnim monitorskim sistemom za potrebe Intenzivne njege Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizma Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2021 148590,00 07.07.2021 148590,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Co-57 pločastog izvora za kalibraciju SPET/CT sistema proizvođača General Electric za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2021 19890,00 30.06.2021 19890,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje tkivnog procesora LOGOS proizvođača Millestone za potrebe Klinike za patologiju, citologiju i humanu genetiku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2021 15821,84 30.06.2021 15821,84 NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo - 4200124470009
JU Mašinski fakultet UNSA Merdevine - studentska služba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 09.06.2021 87,95 24.06.2021 87,95 87,95 PENNY PLUS d.o.o Sarajevo 4200162210045
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prve izmjene plana javnih nabavki za 2021. Plan nabavki 23.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 38425,14 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 4, 5, 6, 7, 9, 10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 2796,88 Ortopedsko sanitetska kuca Cherka Company d.o.o. Mostar za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 58378,32 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 40013,99 Stepmed d.o.o. Banja Luka za LOT 1, 2
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o nabavci za postupak nabavke električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.06.2021 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - zamjena telefonskih i internetskih utičnica u kancelarijama u prizemlju i prvom spratu 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2021 239,27 239,27 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje ultrazvučnih aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric za potrebe više klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2021 38923,76 08.07.2021 38923,76 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8043 Medicinsko sredstvo; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2021 692,64 692,64 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28182 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2021 1053,00 1053,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21302 Medicinsko sredstvo; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 1930,97 1930,97 Medical Vision d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21304 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 1375,57 1375,57 Medical Vision d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-77-7-10673 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2021 702,00 702,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19627. Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 702,00 702,00 702,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18373 Dijagnostičko medicinsko sredstvo; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 5791,50 5791,50 Berg d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13763 Medicinsko sredstvo; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 2948,40 2948,40 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15331 Medicinska sredstva, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 2118,87 2118,87 Plus Medical d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15948 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 222,30 222,30 Medical Partners d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze i 2 parkinga sa po 6 mjesta u ulici Vogošćanskih odreda, na području općine Vogošća-UGOVOR 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.06.2021 50092,39 Općina Vogošća i AME doo Breza, ID broj : 4218105170009
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih zona u ulicama Spasoja Blagovčanina i Branilaca Vijenca, na području općina Vogošća- UGOVOR 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2020 31563,31 Općina Vogošća i AME doo Breza, ID broj : 4218105170009
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza u ulicama Spasoja Blagovčanina i Branilaca Vijenca, na području općine Vogošća- UGOVOR 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2020 101156,95 Općina Vogošća i AME doo Breza, ID broj : 4218105170009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13763 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2021 327,60 327,60 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22546 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2021 7020,00 7020,00 Proma d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-24804 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 401,17 401,17 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22537 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2021 4980,69 4980,69 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum o uslovima i načinu izvođenja radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.07.2020 642769,07 Općina Vogošća i AME doo Breza, ID broj : 4218105170009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-24324 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2021 772,20 772,20 Sors d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13146 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2021 3088,80 3088,80 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22528 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2021 2042,82 2042,82 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-12664 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2021 2316,60 2316,60 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 267.949,05 5.644.797,01 50.321,56