617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - (LOT1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2020 14196,94 14196,94 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko ocitanje 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.07.2020 351000,00 304200,00 ELCOM d.o.o.m 4209092690009, Tuzla
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko ocitanje 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.03.2020 351000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2020 121716,00 06.01.2021 121716,00 "ASA OSIGURANJE" dd
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka proizvoda za održavanje higijene, čišćenje i poliranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2020 118897,74
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 425/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 138,50 138,50 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 84/20 Rezervni dijelovi za hidrofleks postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 31.12.2020 6903,00 EMTelektro inžinjering doo Brčko
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge pripreme knjigovodstvene evidencije za obavezno elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 4095,00 07.12.2020 4095,00 Recons d.o.o. Sarajevo, 4201913250001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predmeti poslovne prezentacije 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 3827,65 3827,65 Svjetlostkomerc d.d., 4200177160001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Obuka za rad na prirubnickim spojevima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 4535,45 4535,45 TUV CROATIA d.o.o., OIB 64520989853, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ultrazvucno snimanje posuda pod pritiskom 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 3070,08 3070,08 Vatrosistemi d.o.o., 4200117260007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oznake za gasna postrojenja 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 2286,59 2286,59 CMC Group d.o.o., 4200213810000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Tablice za oznacavanje interventnih ventila 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 3445,67 3445,67 CMC Group d.o.o., 4200213810000, Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka arhivskog ormara za ostavu kod direktora i nabavka konferencijskih tapaciranih stolica za potrebe školske biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 668,95 668,95 "R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaptivke za gasna postrojenja 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 6878,43 6878,43 DMAAS o.r., 4301509020005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za dezinfekciju ruku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2020 6994,02 6994,02 Ecotime d.o.o., 44200158020002, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mjesečnih karata gradskog prevoza za Zonu A KCUS 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.01.2021 135000,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo ID:4200055640002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 59/20-P-1- Rezervni dijelovi za podizne naprave na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2021 6000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Provjera sposobnosti gađanja vatrenim oruzjem 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 3449,16 3449,16 GLOBAL SECURITY d.o.o., 4201142740001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis i odrzavanje bojlera 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2020 3507,87 3507,87 AS-GAS o.d., 4300899870008, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje i održavanje kotlova 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 6063,17 6063,17 Elkomont d.o.o., 4200125790007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglasavanje u elektronskim medijima 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 6903,00 Hayat d.o.o., 4200164420004,
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge privrednog servisa 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 2808,00 2808,00 ONASA d.o.o.
JU Gimnazija Obala Rekonstrukcija parketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 3479,99 3479,99 "ĐENDA" o.d. Ilidža
JU Gimnazija Obala Sigurnosni ormari za arhiviranje dokumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 2523,70 2523,70 "R&S" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Namještaj za opremanje učionica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 3837,13 3837,13 "R&S" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge krečenja učionica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 5000,00 5000,00 "SPEKTAR" o.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge štampanja promotivnih materijala kalendara, rokovnika, iskaznica i sl. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2182,05 15.01.2021 2182,05 2182,05 Alibeg d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Materijal za čišćenje GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 4673,19 4673,19 "R&S" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Izdaci za muzičke instrumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 4007,00 4007,00 "RASA" doo SARAJEVO
JU Gimnazija Obala Kopir aparati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 5814,90 5814,90 "CSERVIS" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge štampanja GO 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 2000,00 2000,00 "PRINT STUDIO" o.r. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Izdaci za prečićivać zraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 2559,80 2559,80 "Tehno-Mag" doo
JU Gimnazija Obala Online ulaznice za fil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 2540,00 2540,00 "OBALA ART CENATR" Udruženje, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz gotovine do banke ug. br. 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2020 7020,00 Securitas d.o.o., 422741780004, Sarajevo
JU Gimnazija Obala Izdaci za svjetiljke za plafonjere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 1205,64 1205,64 "EGLO rasvjeta BH"d.o.o. Gračanica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/41/2020 – materijal za Kliniku za radiologiju., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2021 10179,00 Stepmed d.o.o. za LOT 2
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz gotovine do banke ug. br. 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2019 7020,00 7020,00 Securitas d.o.o., 422741780004, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/41/2020 – materijal za Kliniku za radiologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2021 555360,98 Medial Grupa d.o.o. za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/41/2020 – materijal za Kliniku za radiologiju, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2021 334620,00 Berg d.o.o. Sarajevo za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/41/2020 – materijal za Kliniku za radiologiju. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2021 45396,00 Minerva Medica d.o.o. za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/41/2020 – materijal za Kliniku za radiologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2021 361881,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 6,7,8,9
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Revizija stručne dokumentacije radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 68/20-P-1 Pumpe za vodomjernu službu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 14.01.2021 3908,00 PARTNER d.o.o. Bijeljina
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 109/20 Manometri sa priborom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2020 19.01.2021 9386,44
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka toaletnog papira, maramica, peškira i salveta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2020 104001,30 104001,30 "Defter" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka proizvoda za čišćenje i dezinfekciju za potrebe održavanja higijene za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.11.2020 11869,65 09.12.2020 11869,65 11869,65 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci hotelskih usluga (Konjic)-Projekat IPBES-2020. godina Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora GARDEN CITY HOTEL KONJIC Trbića Polje do broja 158, 88400 Konjic ID: 4227828860002
Ukupno po stranici 743.345,12 2.168.566,81 410.586,59