617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan javnih nabavki br 13-04/1-11-9301/21 Plan nabavki 15.03.2021
JU OŠ 9. maj Pazarić SLUŽBENI LIST GODIŠNJA PRETPLATA 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 240,00 240,00 JP SLUŽBENI LIST BIH
JU OŠ 9. maj Pazarić ODVOZ OTPADA 01 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 210,60 210,60 KJKP RAD
JU OŠ 9. maj Pazarić Izdaci za vodu i kanalizaciju 01 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19,26 19,26 JKP KOMUNALAC HADŽIĆI
JU OŠ 9. maj Pazarić el.energija 01 2021 LOKVE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16,12 16,12 JP ELEKTROPRIVREDA BIH
JU OŠ 9. maj Pazarić el.energija 01 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 423,38 423,38 JP ELEKTROPRIVREDA BIH
JU Stomatološki fakultet Stereomikroskop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 3139,00 Conrad d.o.o Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Štampanje materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2020
JU Stomatološki fakultet Sredstva za održavanje higijene prostora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2021 26833,65 R&S d.o.o Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Servisiranje stomatološke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2021 2500,00 Dental grupa d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Servisiranje kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 3478,68 Grizelj-group doo Ilidža
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka infracrvenih bezkontaktnih toplomjera - 15 kom (bodytemp 478) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 2123,55 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo 4200121960005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada projektne dokumentacije vanjske hidrantske mreže na lokalitetu Podhrastovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 4563,00 EUROENGINER d.o.o. Sarajevo 4200035020008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke vakuum pumpe u Centralnoj vakuum stanici (DIP - tunel) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 3928,86 ZULEX d.o.o. Sarajevo -4200421410007
JU Stomatološki fakultet Servisiranje kompresora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2021 2002,50 Zulex d.o.o Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Servis veš mašina i sušilica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2021 7849,53 New page d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: INTERKONEKCIJA ČLANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU PREMA UNIVERZITETSKOM TELE-INFORMATIČKOM CENTRU-31. 03. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 33520,50
JU Stomatološki fakultet Servis pegli i valjka za peglanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2021 2106,00 Artika d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za osobna računala, ueedsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 6963,84 Eurobit d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Servis lasera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2021 2340,00 Sanitaria dental d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge u području rekreacije, kulture i sportaq Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 5532,80
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis sukcije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2021 29039,40 Sanitaria dental d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Punjenje tonera 2020.godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2021 5983,38 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Pranje prozora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2020
JU Stomatološki fakultet Popravak i održavanje medicinske i precizne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2021 1696,50 Sanitaria dental d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Održavanje računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača: LOT 1. OPREMA ZA SPEKTROFOTOMETRIJSKU ANALIZU (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 9000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o nabavci robe: LOT2. AGREGAT (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 17880,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o nabavci robe: LOT1. MREŽE I UZORKIVAČI DNA (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 8389,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o javnoj nabavci robe: OPREMA ZA RAD NA VODI (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021 6758,40
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o javnoj nabavci robe: HEMIKALIJE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021 13353,50
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: LABORATORIJSKA OPREMA-LOT 4. LABORATORIJSKI APARATI (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: LABORATORIJSKA OPREMA-LOT 3. MIKROSKOPI I LUPE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: KOMPJUTERSKA OPREMA (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE-LOT 2. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova za potrebe KCUS-a- 2021.godina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.03.2021 9355,08
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT4 Ugovaranje i realizacija
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT2 Ugovaranje i realizacija
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan javnih nabavki za 2021. god Plan nabavki 23.03.2021
JU Stomatološki fakultet Osiguranje vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 2457,29 Central Osiguranje d.d.
JU Stomatološki fakultet Namjestaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2021 245629,80 Inter-com d.o.o. Zenica
JU Stomatološki fakultet Materijal i rezervni dijelovi za održavanje centralne sterilizacije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.12.2020 40294,80 Sanitaria dental d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Materijal i alat za tehničko održavanje objekta - lot 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 2824,65 City Group doo
JU Stomatološki fakultet Projekat grijanja, hlađenja i vjetrenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.01.2021 1988943,72 ITC Zenica d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Telekomunikacijske usluge - Fiksna telefonija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2021 17376,04 BH Telecom d.d.
JU Stomatološki fakultet Dimnjačarske usluge 2020.god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 2180,00 Ekodimnjhačar d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Atest aparata za anesteziju, rendgen aparata i ostale opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2021 2100,00 Verlab d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Lijekovi i medikamenti za devitalizaciju pulpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 2491,99 Dental grupa d.o.o.
Ukupno po stranici 98.256,48 2.415.288,34 909,36