617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: materijal za krečenje, Decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 2586,58 Adazal d.o.o. Sarajevo, ID broj:4200379970005
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda i šlepanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 178,00 178,00 Autocentar BH d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Uredski namještaj, Novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 1621,62 1621,62 Office support, Sarajevo 4202614040005
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 24,00 24,00 Sarajevo publishing
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenih auto guma 12/20. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 960,00 960,00 Tamek Son Company d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: molerski radovi, Noovembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 7005,38 7005,38 SZD FamaA Sarajevo, ID broj:430174154000
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Namještaj klupe za sjedenje , Oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 1170,00 1170,00 FEF EXPORT IMPORT d.o.o. Sarajevo, ID broj 4200160190004
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenih auto guma 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 280,00 280,00 Tamke Son Company d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Učionički namještaj, Oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 1638,00 1638,00 Office support, Sarajevo 4202614040005
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Anti covid sredstva za dezinfekciju, Novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 2668,77 Office support, Sarajevo 4202614040005
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pranja vozila 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 1755,00 Tamek Son Company d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: sanacijski radovi, Oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 7009,47 7009,47 SZD FamaA Sarajevo, ID broj:430174154000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja termokautera ERBE VIO300 na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 3308,76 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo- 4200007750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka čeonih ogledala (15kom) proizvođača Riester Njemačka za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 2106,00 INEL-MED d.o.o. Mostar - 4227082520006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga isporuke i programiranja management softvera za sistem vatrodojave CerberusPRO instaliran u objektu KUM-a KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 7104,03 ARCUS d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2021 2155,00 Sikra Security 4200002010007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Benzin, dizelsko gorivo, maziva, goriva za agregat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2021 3894,24 "HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj, ul:Bukva 10, 74260 Tešanj, ID: 4218015340002
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci: Praćenje evidencije radnog vremena, Novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 5118,66 5118,66 Unilab d.o.o. Sarajevo ID broj:4200054160007
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci: pranje službenog automobila, Novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 440,00 ZISS d.o.o. Sarajevo, ID broj:4200196200006
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:Anti-covid 19 sredstva za dezinfekciju, oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 2655,67 2655,67 Bosnalijek DD Sarajwvo, ID broj:4200598340009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluga montaže mrežne infrastrukture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 1016,73 869,00 Pronet d.o.o., ul: Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:otirači od gume,četke i tekstila, oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 2572,00 2572,00 Euroguma d.o.o., Sarajevo ID broj:4200621180006
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, Oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 936,00
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o javnoj nabavi usluge servisiranja spektrofotometra, oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 2519,01 2519,01 AlphaChrom d.o.o. Sarajevo ID broj:4200953850005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 112/20 Ležajevi i semerinzi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 22.01.2021 29577,60
Fond KS za izgradnju stanova Usluge interneta 2020. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1632,85 1632,85 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
Fond KS za izgradnju stanova Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2020. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6984,20 6920,78 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
Fond KS za izgradnju stanova Usluge mobilne telefonije 2020. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6924,53 6903,00 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka kisika, acetilena, helija, azota, propan butana i sintetičkog gasa 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 6980,83 4914,00 MESSER d.o.o., 4200350720000, Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo j.U.ZZJZKS Ugovor o javnoj nabavci usluga kalibracije i validacije mjerne opreme LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.01.2021 12881,70 LOTRIĆ CONTROL d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka radnookupacionog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 403,50 403,50 403,50 Tugra d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 797,45 30.12.2020 797,45 797,45 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka laptopa za potrebe korisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6250,00 30.12.2020 6250,00 6250,00 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dva ručna detektora metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 678,60 678,60 678,60 SWORD SECURITY D.O.O
JU Sarajevska filharmonija 064-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 65,52 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrata za kupatilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 270,00 270,00 270,00 Yavuz d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka sportskih rekvizita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 95,20 95,20 95,20 Intersport BH d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 1,20 AIDA-COMERCE doo
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrus Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2020 10,89 Keckom doo
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2020
JU Stomatološki fakultet Servisiranje protivpožarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 2,50 Proving inzenjering doo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - dva profesionalna usisivača za mokro-suho usisavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 1200,00 30.12.2020 1200,00 1200,00 Kamer Commerce d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Usluge popravka i održavanje medicinske i precizne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 5,98 Medical export-import doo
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Septembar 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Juni 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2020
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - April 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.04.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2- Osiguranje zaposlenika Mašinskog fakulteta u 2021 god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.11.2020 7862,40 31.12.2020 7862,40 7862,40 Osiguranje AURA a.d. Banja Luka 4402741620001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka razne dječije hrane Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 62190,46 Primaprom d.o.o. Banja Luka ID: 4400938000002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka specijalne mliječne formule Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 19146,07 Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo ID: 4201640770007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane, pahuljica i kašica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 31456,34 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina ID: 4400304760004
Ukupno po stranici 47.134,75 226.497,62 71.614,11