617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 88/20-P Usluge print servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 21.01.2021 6815,25 Rebus d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka aparata za mljevenje mesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 288,75 288,75 288,75 Gorenje Commerce d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge štampanja promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 614,25 614,25 614,25 Franex Trade d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Realizovan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 4949,73 4949,73 KOMEL d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka psiholoških testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 393,12 393,12 393,12 Centar za primenjenu psihologiju d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Suzuki i Hyundai Kantona Sarajevo u 2021. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje sanitarija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 19,00 19,00 19,00 Penny Plus d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 4949,73
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6961,50 6961,50
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 6961,50
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 3186,40 3186,40 SvjetlostSARS D.D.Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 3186,40
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema -Realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 7002,45 7002,45 DISTI d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Osiguranje imovine Mašinskog fakulteta u 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.11.2020 2071,09 23.12.2020 2071,09 2071,09 WIENER OSIGURANJE VIG AD Banja Luka 4400590750002
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 7002,45
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanja usluga tekućeg održavanja kafe aparata u bife-ima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih traka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT-1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka školskih i stručnih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 1,00 330,42 330,42 SVJETLOSTKOMERC D.O.O.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci magacinskog (brodskog) kontejnera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 HYDRO-METAL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci alata i pribora za auto servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 CROM BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rukavica za barutni test Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabvka dodatnih pogodnosti "top-tima" - mobilni uređaji Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.12.2020 1334,08 10.01.2021 1334,08 1334,08 «BH TELECOM» d.d.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala i alata za potrebe održavanja kruga KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2020 14971,32
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora/dijelova/potrošnog materijala za medicinsku opremu proizvođača MINDRAY Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2020 132367,95
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade projektne dokumentacije za uklanjanje ruševnih dijelova objekata KCUS-a na lokalitetu Jezero Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.12.2020 10793,25
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka dnevnih listova za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2021. godin Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2020 19179,09 08.01.2021 19179,09 "DUHANPROMET" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji tavanskog prostora u objektu NIRR-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2020 13572,11
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada Planova evakuacije za objekte KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2020 26067,25
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajev LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.12.2020 3431,70 06.01.2021 3431,70 “SARAJEVO OSIGURANJE” d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Nabavka rezervnih dijelova za kompresore i vakuum pumpe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.12.2020 7546,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Nabavka uređaja za održavanje podova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.12.2020 18720,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 121/20 - Generalni remont visokonaponskog el. motora snage 340 kW sa P.S. Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 21.01.2021 22165,65
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Nabavka frižidera-zamrzivača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.12.2020 13683,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke putničkog vozila škoda fabia- popravka glave motora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 431,24 TEMAX d.o.o. Sarajevo - 4200606380007
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajev LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.12.2020 13878,60 06.01.2021 13878,60 “SARAJEVO OSIGURANJE” d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka laboratorijskog gorionika WLT TEC tip Fuego SCS basic Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 485,55 Analitika d.o.o. Sarajevo - 4200561260005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 2 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-Sivac ili ekvivalent Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2020 349852,80
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odbiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 1 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2020 128637,99
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za decembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2526,90 2526,90 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za nabavku el. opreme 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 700,00 700,00 PRINTEX
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge popravaka i održavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 877,50 877,50 ALPROM DOO SARAJEVO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije gasa 12/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 5025,36 5025,36 SARAJEVOGAS DOO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije vode 12/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 66,80 66,80 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije el. energije 12/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 576,63 576,63 JP ELEKTROPRIVREDA BIH
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za usluge odvoza smeća 12/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 292,50 292,50 KJKP RAD DOO SARAJEVO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge mobilne telefonije 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 59,40 59,40 BH Telecom dd
Ukupno po stranici 801.688,73 81.497,31 37.275,88