617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Kancelarijski materijal 2020.god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.12.2020 6435,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Anestetici Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2020 7956,00 MGM FARM d.o.o.
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond 2021 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2021 31274,10 Advokat Galiba Hrvačić-Karačić Sarajevo, 4302882380000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 95/20 Elektroda i žica za zavarivanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 04.01.2021 14958,45 24.03.2021 14958,45 Inter Com d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 13782,60 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 11
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 120453,00 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo za LOT 4, 5, 6, 7, 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 67315,95 Derby Trade d.o.o. Brčko za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 31566,60 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 131888,25 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 22276,80 Rauche Medical d.o.o. - Mostar za LOT 10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/49/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 28080,00 Proma d.o.o. sarajevo za LOT 9
Fond KS za izgradnju stanova Usluge marketinga Fond 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2020 5850,00 5850,00 Lilium d.o.o. Sarajevo, 4202387710007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 138/20 - Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2021 4466826,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka vode i odvođenje otpadnih voda za Roditeljsku kuću na lokalitetu Jezero Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.03.2021 1170,00 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo - 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka TCMS omota i naljepnica za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 6961,50 0,00 Birotehnik komerc d.o.o., Ilidža, 4200205800003
JU Fakultet političkih nauka UNSA Plan nabavki Fakulteta političkih nauka 2021 Plan nabavki 12.01.2021
JU OŠ 9. maj Pazarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2021 JU OŠ"9.maj" Pazarić Plan nabavki 17.03.2021
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki 2021 Plan nabavki 15.03.2021
JU Kamerni teatar 55 Usluge testiranja radnika Teatra na COVID 19_1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.03.2021 6228,00 6228,00 BioMedicaLab
JU Kamerni teatar 55 Usluge testiranja radnika Teatra na COVID 19 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.02.2021 6228,00
JU Šumarski fakultet Usluge provajdera 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2021 500,00
JU Šumarski fakultet Promotivni materijal 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2021 998,50
Fond KS za izgradnju stanova Usluge novinske agencije Fond 2021. I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2021 216,45 216,45 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 2/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 2273,05 2273,05 Elektrodistribucija Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 2/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 193,28 193,28
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda 2/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 3728,95 3728,95 KJKP Vodovod i kanalizacija
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 2/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 39037,57 39037,57 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 2/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 126096,25 126096,25 BH pošta
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2021. godinu Plan nabavki 25.03.2021
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga nadzora objekta-decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 117,00 117,00 "Securitas BiH" d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 6999,29 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Mikrobiiološka analiza vode za područnu školu- decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 40,00 40,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge zakupa promotivnog prostora na web portalima u okviru projekta Model EE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2021 7018,60 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge organizacije dvije promo kampanje za dva online biznis foruma za predstavnike dijaspore za potrebe podrše projektu Dijaspora za razvoj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2021 7020,00 T&T CONCEPT d.o.o. Sarajevo 4200124550002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka pribora za monitore tip B125 proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2021 3545,10 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na sanaciji podne podloge - magacin TEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2021 5955,30 EPOKSIM d.o.o. Sarajevo - 4202585350008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka kompresora sa ugradnjom za rashladnu mašinu proizvođača Clint ( za linearni akcelerator na CMB etaža 02 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2021 4526,73 4ING d.o.o. Sarajevo -4201860620006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka električnog aspiratora - 2 kom ( suction pump DIXION- Vacus 7308 za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2021 7010,64 PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla - 4210308300004
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Drveni pelet za područnu školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 1404,00 1404,00 "Lager Pak" d.o.o. Sokolac
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni kancellariijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 265,71 265,71 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sreetstva za čiiščenje-decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 259,74 259,74 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekta škole-novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 117,00 117,00 "Securitas BiH" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Miikrobiiološka analiza vode za područnu školu-novembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 40,00 40,00 "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" oeriiodični pregled vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 292,50 292,50 "Vatroteh inženjering" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Školska leekriira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 187,20 187,20 "Lijepa riječ" d.o.o. Tuzla
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Akumulatorska bušilica-odvijač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,00 349,00 "Tool Experts" d.o.o. Vogošća
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka infuzionih i perfuzionih pumpi za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2021 221832,00 06.04.2021 221832,00 INEL-MED d.o.o. Mostar - 4227082520006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka molersko-zidarskih i podopolagačkih materijala za potrebe Građevinske službe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2021 54101,68
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga ispitivanja i servisiranja ventila sigurnosti i manometara na posudama pod pritiskom - 2021.godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2021 14040,00 15.04.2021 14040,00 INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo - 4200115990008
JU OŠ "Peta osnovna škola" Proširenje sistemaptehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1367,15 1367,15 Gama AA
Ukupno po stranici 4.779.484,63 950.128,76 188.062,85