Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Nabava sprejeva za čišćenje klima; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2020 76,05 76,05 MB Frigo d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za kalupljenje parafinskih blokova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2020 32760,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava molerskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 465,00 465,00 OR ADE
Općinski sud u Sarajevu Nabava čunjeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 122,85 122,85 ALBO d.o.o. Banja Luka
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Dostava pošte 09/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 70,00 70,00
JU Mašinski fakultet UNSA Ruter za upravljanje bežičnim uređajima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.10.2020 289,00 15.10.2020 289,00 289,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Električna energija 09/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 556,65 556,65 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" GAS 09/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 35,10 35,10
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Internet 09/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 80,65 80,65 BH TELEKOM
JU Mašinski fakultet UNSA Kingston SSD, web kamera sa mikrofonom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 23.09.2020 245,00 15.10.2020 245,00 245,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo HTZ oprema za medicinsko terenske ekipe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2020
Služba za skupštinske poslove Usluge stručnog usavršavanja WEBINAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 100,00 12.10.2020 100,00 FEB d.d. Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kompjutera za potrebe apoteke bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 1382,94 1382,94 BITS Computers d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka bolničkih kreveta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 3201,12 3201,12 DERBY TRADE d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka ogrtača (čoha) za osoblje bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 889,20 889,20 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Služba za skupštinske poslove Usluge objave posljednjeg pozdrava i selama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 98,00 14.10.2020 0,00 98,00 Avaz-roto press
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kasete za pohranu i sterilizaciju instrumenata (teleskopa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 4549,37 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo-4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka rezervnih dijelova u svrhu servisiranja digitalnog mamografa 3 Dimensions proizvođača Hologic Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 6996,60 MEDIAL GRUPA d.o.o. Sarajevo - 4202528630002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Radovi na mreži grijanja sa pratećim materijalom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 1499,00 1499,00 "EL. MI" TERM SARAJEVO, ID BR. 4300403760003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Obuka i provjera znanja zaposlenika za rukovaoca viljuškarom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 468,00 Instutut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla- 4209090300009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zdravstveno-sanitarni pregledi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 5890,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003 Ilidža
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava i pribora za dezinfekciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.08.2020 523,22
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objava obavještenja o nabavci za postupak nabavke tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.10.2020 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave sjećanja za Begović Nijaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 98,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i popravki lifta i Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.09.2020 994,50
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga izrade table s natpisom „objekat je pod viedonadzorom” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 98,00 98,00 OR ATELJE "DUGA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4300353720005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – punjač za službeni mobitel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 25,00 25,00 Alkibia d.o.o. Sarajevo, Podružnica Fentele Sarajevo, Sarajevo Centar, 4201648240112
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije za idejni projekat "Izgradnja električnog lifta" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 1000,00 ARHITEKTONSKA AGENCIJA "MEGARON", Kranjčevićeva 43, 4302854680006
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Mobilni telefon 09/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 58,50 58,50 BH TELEKOM
Ministarstvo saobraćaja Dodatni radovi na postavljanju signalne opreme za slijepe i slabovidne osobe na užem lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" FIKSNI TELEFON 09/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 155,00 155,00 BH TELEKOM
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge štampanja i uvezivanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2020 194,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompjuterskog materijala i potrebština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020 372,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervni dijelova za Viessman gorionike LOT 2-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2020
Ministarstvo saobraćaja Rebalans plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 09.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 435,20 HERCAFE d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2020 435,90
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 718,20 CORTO d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2020 718,20
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka zaštitinih odijela Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.08.2020 2321,28
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 1499,96 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2020 1499,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge verifikacije medicinskih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2020 1898,00
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga izrade projekta sanacije i utopljavanja područne škole u Dragoradima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 4197,96 4197,96 Construct Projekt doo Zavidovići, 4218802130007
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - Spirometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 4674,15
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga istovara peleta viljuškarom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 99,45 99,45 Elnet doo Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4201194200005
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje građevinskih (molerskih) radova za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2020 31544,37
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odlluka o izboru ponuđača-Rekonstrukcija sanitarnih čvorova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Ukupno po stranici 78.766,48 35.201,80 13.842,47