Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka beskontaktnih toplomjera-OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 555,98 555,98 Elnet doo Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4201194200005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.09.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka zaštitnih maski lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 1418,04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: torbe za laptope i mobilne printere, septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 379,98 379,98 IMTEC DOO
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka rukavica Lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 575,64
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: torbe za laptope i mobilne printere, septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija 29.09.2020 379,98 379,98 IMTEC DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,isporuka i distribucija medicinskih i tehničkih plinova - 2020.godina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2020 930061,57
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka EKG aparata sa pulsoksimetrom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020 5265,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za čišćenje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2020 840,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020 Plan nabavki 13.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika i prateće opreme za potrebe automatskog rada kotlovnice PONIŠTEN 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja PONIŠTEN 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Zastava BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 80,00 80,00 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo ID.BR. 4200726790004
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka sredstava za dezinfekciju podova i radnih površina za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 105,30
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.07.2020 2027,14
Fond Memorijala Realizacija stručne obuke za 26 zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.10.2020 520,00 13.10.2020 520,00 Federalno ministarstvu unutrašnjih poslova
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku i radnih površina za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 294,84
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - beskontaktni toplomjer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 982,80
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavla usluge poništenja i objave novog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 579,15
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave izmjene dijela konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 391,95
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1275,30
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala, uređaja, tonera iketridža Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2020 57006,69 0,00 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis kosilica 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2020 1404,00 1554,00 SO Servis Lambordjinin, 4318237220000,
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci drona (bespilotne letjelice) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.09.2020 77103,00 KM Trade d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - poništenje nabavke policijske opreme LOT 1 - motocikli Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka poilcijske opreme, LOT 2 - motociklističke uniforme" Pokretanje i tok postupka 13.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjel 57 (sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.607 m3 - 2408/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.10.2020 143535,60 Ajnur - drvo d.o.o Kreševo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Oprema za sakupljanje sjemena - 2424/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 4679,76 "GRUBE" d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Hemijska karakterizacija GCXGC-MS i Determinacija genomskih asocijacija SNP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2020 19000,00 19000,00 Univerzitet u Sarajevu Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 4200096750009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hemijska karakterizacija GCXGC-MS i Determinacija genomskih asocijacija SNP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2020 19000,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 09-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 81,20 81,20 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fizičko - hemijska analiza meda 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 742,00 742,00 Euro inspekt d.o.o Sarajevo 4200330020001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Priprema za predstojeće obavezno podnošenje podataka iu KUF i KIF elektronskim putem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 80,00 80,00 Revicon d.o.o Sarajevo 4200491380008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pranje službenog automobila 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 40,00 40,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravka kopir aparata Canon IR2520 na prvom spratu i u velikoj pisarni 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 1169,88 1169,88 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za antimikrobnu zaštitu prostorija 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 1216,32 1216,32 TEH d.o.o Sarajevo 4202687780007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 14,60 Privatna apoteka "TARA" 4301809410000
Ministarstvo za boračka pitanja Štampanje biltena Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 795,60 BLICDRUK d.o.o. Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluge održavanja uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2020 29,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka robe tekstil Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2020 666,90
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga održavanja alata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2020 29,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga usavršavanja radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2020 100,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci tečnosti za niskim dim Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2020 97,30
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka guma za sl. vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci tečnosti za snijeg Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2020 78,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja svjetlosne kupole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 585,00 585,00 Akripol d.o.o. Sarajevo 4200351700002
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - usluga iz oblasti podrucja sigurnosti - usluge zastite Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 09.07.2020 105019,20 105019,20 INZA DOO, SARAJEVO ID 420192259001
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - usluga iz oblasti podrucja sigurnosti - usluge fizicke zastite Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.06.2020 105019,20
JU Ekonomski fakultet Periferna oprema za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 4689,90 "IMTEC" d.o.o., ul. Bosanski put br. bb, Ilijaš, IDB/PDV: 4200918780002/200918780002
JU Ekonomski fakultet Nabavka periferne opreme za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2020 4689,90
Ukupno po stranici 1.074.046,03 419.078,69 130.883,54