617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Poštanske usluge u inostranstvu - brza pošta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2020
JU Stomatološki fakultet Pranje ćilima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - saniranje i instalacija kanalizacije iz prizemlja na prvi sprat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 2310,38 2310,38 DŽEKOS d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 16, Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Servis vozila 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2020
JU Stomatološki fakultet Tekuće održavanje objekta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2020
JU Stomatološki fakultet Tehnički pregled vozila 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - reflektori i rasvjetna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 3315,18 3315,18 ENERGOREKORD d.o.o Vladislava Škarića br. 8, 71 000 Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - – razvodni ormar sa elektro opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 2244,00 2244,00 STIM d.o.o ul. Vitomira Lukića br. 6, 71210 Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca -nabavka i postavljanja lijepljenjem PVC homogenih podnih obloga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2021 7012,43 7012,43 DŽEKOS d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 16, 71000 Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka prskalica PVC 5l (suzbijanje Covid 19) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2021 237,51 Agricom d.o.o. Sarajevo ID: 4200079820192
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - pregled stanja automatske regulacije i centralnog nadzornog upravljačkog mehanizma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2021 2340,00 2340,00 ARCUS AUTOMATIKA d.o.o. Nedima Filipovića 25 e, 71 000 Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ uniformi (Suzbijanje Covid 19) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2021 6996,60 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200004355000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - radovi molersko-farbarski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2021 3439,80 3439,80 KONIS D.O.O. Skenderija br.27 ,71 000 Sarajevo,
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC jednokratnih flaša 1l (Suzbijanje Covid 19) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 5228,40 EZ d.o.o. Busovača ID: 4236023850000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka madraca (Suzbijanje Covid 19) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 5557,50 Storia d.o.o. Sarajevo ID:4202439700005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka garderobnih ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 4914,00 Storia d.o.o. Sarajevo ID:4202439700005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - ispitivanja mikroklimatskih uvjeta rada u laboratorijamaVeterinarskog instituta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2021 6458,40 6458,40 ZAGREBINSPEKT d.o.o. Rudarska 247 , 88 000 Mostar
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - iznajmljivanja infrastrukture i servis i održavanje fiskalnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 2021,76 2021,76 e-Line d.o.o Dejzina Bikića 4b, 71000 Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - demontaza rashladne komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2021 1980,00 1980,00 LTH“ d.o.o. Trg solidarnosti 17, 71000 Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - Ciscenje separatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 1643,85 1643,85 DELTA PETROL d.o.o. ul. Alije Izetbegovića P+4+M ,72 240 Kakanj
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - arhivski ormar za histopatoloske preparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1638,00 1638,00 O.R. HAMDIJA-ŠTAMPARIJA 4301594620008 Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora- sanitetski materijal,antiseptici i dezinficijensi LOT 3 zastitne maske Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2021 2503,80 2503,80 R&S d.o.o. SARAJEVO, Igmanska bb 71320 Vogošća
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora- sanitetski materijal,antiseptici i dezinficijensi LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2020 4109,04 4109,04 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora- sanitetski materijal,antiseptici i dezinficijensi LOT 1 - Sanitetski materijal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.12.2020 11477,70 11477,70 ENA d.o.o. Safvetbega Bašagića 40, 71 000 Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora- LOT-3 Kitovi za amplifikaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2020 14742,00 14742,00 CEE- MED d.o.o. Garovci bb,71 240 Hadžići
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora- LOT-2 Kitovi za manuelnu ekstrakciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2020 32760,00 32760,00 . MIKRO+POLO d.o.o. Pijačna 14k ,71 000 Saajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora-visenamjenski citac mikrotitar ploca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2021 23116,00 23116,00 . KEFO d.o.o. Ćorovićeva 1A 71 123 Istočno Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora-prajmeri i probe Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2021 9378,72 9378,72 BOSNA VET d.o.o. Goraždanska 36 A,72 000 Zenica ID broj:4218160510005
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-sitnog inventara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2021 380,40
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka dezinfekcionih sredstava, rukavica i zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 3000,00 Safety Quality System-SQS d.o.o. Sarajevo, 4202393440003
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe za aparat_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1870,00 HERCAFE d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe za aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2021 1870,00
JU Kamerni teatar 55 Usluge registarcije službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1236,60 GRAWE OSIGURANJE D.D.
JU Kamerni teatar 55 Usluge registarcije službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2021 1236,60
JU Kamerni teatar 55 Usluge popravke službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2021 4998,00 CAR 4 YOU D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Usluge popravke službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2021 4998,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijskih izvještaja JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2021 5850,00 5850,00 "REVICUS" d.o.o. Zenica, Društvo za reviziju, finansijsko i porezno savjetovanje
JU Kamerni teatar 55 Nabavka pitke vode za aparat_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1320,46 CORTO d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka pitke vode za aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2021 1320,46
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tekstilnog materijala prema potrebama Službe Vešeraj 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA saniranje i instalacija kanalizacije iz prizemlja na prvi sprat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 2310,38 2310,38 DŽEKOS d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 16, 71000 SARAJEVO br. ID 4200385190003
JU Mašinski fakultet UNSA DYMOLA LICENCA M.Č.H: i A.T. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.11.2020 938,80 18.02.2021 938,80 938,80 Dofware S.r.L San Mauro Torinese TO Italy 10107570011
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka usluga izrade propagandnog materijala za premijeru predstave_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2021 3293,55 BLIC DRUK D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka usluga izrade propagandnog materijala za premijeru predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2021 3293,55
JU Veterinarski fakultet UNSA razvodni ormar sa elektro opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 2625,48 2625,48 STIM d.o.o ul. Vitomira Lukića br. 6, 71210 Ilidža BR. ID 4202213050008
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka arhivski ormar za histopatološke preparate -kutije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1638,00 1638,00 OR HAMDIJA ŠTAMPARIJA, Sklad br. 109 71210 Ilidža br.ID 301594620008
Fond KS za izgradnju stanova Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje 2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2021 21657,60 JEJNA ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo, 4202687510000
JU Institut za istoriju Usluge dezinfekcije za potrebe Instituta za historiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2021 351,00
JU Institut za istoriju Nabavka usluge štampanja izdanja Instituta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.04.2021
JU Institut za istoriju Plan javnih nabavki Instituta za historiju za 2021. godinu Plan nabavki 18.03.2021
Ukupno po stranici 14.388,81 206.163,94 145.853,72