617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Gras d.o.o. Lot 1913 Konzervirano i zamrznuto i kiselo povrće I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2020 10413,00 17.11.2020 10413,00 BOSNA KOM d.o.o Gračanica 4209252300008
KJKP Gras d.o.o. Lot 1906 Začini I Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2020 6423,30
KJKP Gras d.o.o. Lot 1911 Kafa I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2020 10179,00 19.11.2020 10179,00 MELIK GROUP d.o.o. Visoko 4218456470009
KJKP Gras d.o.o. Lot 1914B Šećer I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1287,00 19.11.2020 1287,00 MELIK GROUP d.o.o. Visoko 4218456470009
KJKP Gras d.o.o. Lot 1912 Peciva od brašna I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2020 10951,20 17.11.2020 10951,20 VINOJUG d.o.o Sarajevo 4200368260006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 110/20 UV-VIS Spetrofotometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2020 26.01.2020 22230,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 1902 C Konzervirani proizvodi od ribe I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2020 374,00 04.12.2020 374,00 BOSNA KOM d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 72/20-P Rezervni dijelovi za električne zatvarače sa prigonom Auma Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2020 26.01.2021 14014,26
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge audita projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 3510,00 REVKER d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge WEB banera za 6 JP za potrebe projekta C2C Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 630,00 BRANDWORKS d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4202757310003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change Prag Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 468,00 PRAG d.o.o. Sarajevo 4201131620004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change OS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 790,00 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 1170,00 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
JU OŠ "Sedma osnovna škola" ULJE ZA LOŽENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1204,63 1204,63 PROMING DOO BUGOJNO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Distribucija prirodnog gasa 11/12/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 336,50 336,50 SARAJEVOGAS D.O.O
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije električne energije 11/12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 1239,31 1239,31 "Elektrodistribucija" Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode za 11/12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 112,02 112,02 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza otpada za 11/12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 304,20 304,20 KJKP " RAD" D.O.O SARAJEVO
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 105/20-P- Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar tereta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2021 68800,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grijanje XI;XII Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 17084,30 17084,30 KJKP " TOPLANE SARAJEVO" D.O.O.
JU OŠ "Sedma osnovna škola" INTERAKTIVNA TABLA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 4972,50 4972,50 PROTIM DOO SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održav. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 1718,20
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Račun. oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 4467,06 4467,06 INTERCOMP D.O.O 42181700820002
JU Sarajevska filharmonija 024-20 nabavka usluga digitalne štampe 2020 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 1295,00 29.06.2020 14040,00 1190,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje: Pohvale i nagrade najuspješnijim studentima 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.12.2020 100,04 31.12.2020 100,04 100,04 Garmond d.o.o Sarajevo 4200650870003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompj. opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 4467,06
JU OŠ "Sedma osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED RAČUNA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 2025,00 2025,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTON SARAJEVO
JU Sarajevska filharmonija 023-20 nabavka usluga audio snimanja koncerata 2020. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 1050,00 29.06.2020 14040,00 1111,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na vodovodnoj mreži sa ugr. hidranta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 6288,51 6288,51 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Sarajevska filharmonija 022-20 hotelske usluge Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 761,85 29.06.2020 11700,00 412,00 Bosnia hoteli i restorani Sarajevo, 4200425240009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova za prilkjučak na vodovodnu mrežu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2020 6288,51
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-D za RMS 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 302633,66 240776,64 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava za protupožarnu zaštitu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2020 802,80
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka i isporuka automatske barijere Ugovaranje i realizacija 01.09.2020 1941,00 1941,00 PRODOOR DOO SARAJEVO
JU Srednja zubotehnička škola Usluga dezin. škole 20 sept Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 Ciklon d.o.o.
JU Srednja zubotehnička škola Usluge dezinfekcije škole dec 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 51,48 51,48 Ciklon d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za kabinet fizike i hemije-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 6486,48 6486,48 TOP SPORT d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za kabinet fizike i hemije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 6486,48
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 laserska štampača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 595,17
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na uređenju podrumskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 27.11.2020 4999,82 4999,82 " HAKE " D.O.O. ILIJAŠ 4200834250008
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-trakastih zavjesa sa uslugom ugradnje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020 564,01
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka alatnih mašina za obradu metala za izvođenje praktične nastave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 189,85
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku podpultnog sefa DS 114/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 5779,80 5779,80 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za radionice praktične nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 1693,57 1693,57 "MESSER TEHNO" D.O.O SARAJEVO 4200350720000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aparata za brojanje novčanica i aparata za provjeru novčanica DS 113/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 3529,66 3529,66 SALON BANKARASKE OPREME d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka oprema za radionice praktične nastave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2020 1693,57
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ručnog alata za praktičnu nastavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 530,01
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o četvrtoj izmjeni Plana nabavki Plan nabavki 24.12.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dijelova za plinske naprave-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2020 1285,01 1285,01 MESSER TEHNOPLIN d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 92/20- Grafička štampa, blokovi, obrasci Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2020 24548,14 08.01.2021 24548,14 Svjetlost-BH print d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 195.762,45 470.634,89 307.391,03