617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54130
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 7211,10 7211,10 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za juni 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.06.2021 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika na određeno i neodređeno vrijeme 2021. - avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2021 530,89 530,89 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU OŠ "Kovačići" Usluga prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2021 2574,00 2574,00 RAVA COMPANY DOO 4201341940001
JU Mašinski fakultet UNSA Armaturna mreža Q-188 kom. 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 23.04.2021 96,10 23.06.2021 96,10 96,10 TRANZITexport Blažuj 4200950910007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 1699,90 1699,90 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2021 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Mašinski fakultet UNSA Higijenski sanitar, kuhinjski brisači i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.06.2021 2114,66 18.06.2021 2114,66 2114,66 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024070008
JU Mašinski fakultet UNSA Vodoinstalaterski radovi u lab.za mehaniku, robotiku i automatizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 01.06.2021 371,48 25.06.2021 371,48 371,48 ELING-S d.o.o. Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni laboratorijski materijal - pleksiglas Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 25.05.2021 1518,06 10.06.2021 1518,06 1518,06 CEBOS d.o.o. Sarajevo 4200331770004
JU Mašinski fakultet UNSA Razne upisne knjige za studentsku službu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 09.06.2021 900,90 21.06.2021 900,90 900,90 KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Napojni adapter za Laptop E.K Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 12.02.2021 68,82 17.06.2021 68,82 68,82 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440036
Ministarstvo saobraćaja Ugovor X za "Izvođenje radova na rušenju objekata u Ulici Stara Cesta broj 8 i 9" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.06.2021 8412,30 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IX za " Izvođenje radova za rušenje objekata u Ulici Livanjska broj 84" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.06.2021 10565,10 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VIII za "Izvođenje radova za rušenje objekata u ulici Livanjska broj 82" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.06.2021 14381,64 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30413 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2021 468,00 468,00 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29292 Hemikalija anorganska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2021 210,60 210,60 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29293 Test Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2021 6416,28 6416,28 Medichem d.o.o. - Saarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20145 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 4648,64 4648,64 Proma d.o.o. sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-1-28793 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 1755,00 1755,00 Inel-Med d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-1-28796 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 175,50 175,50 Inel-Med d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20145 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2021 2193,75 2193,75 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-28181 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2021 1404,00 1404,00 Berg d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja seta za remont pogonske osovine sušare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 4937,40 DANFORM d.o.o. Sarajevo - 4200021660004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja sefova i izrade ključeva za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 2130,50 HUDINI LOCK d.o.o. Sarajevo, 4201318960003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja putničkog vozila Citroen C5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 212,90 BERLIJETA d.o.o. Sarajevo - 4218061370005
JU Mašinski fakultet UNSA Platna za projektore zidna - 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.06.2021 740,00 29.06.2021 740,00 740,00 CTCH d.o.o. Sarajevo 4202437590008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka frižidera sa vanjskim termometrom za kontrolu temperature unutar frižidera za skladištenje biološkog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 5608,92 APICAL d.o.o. Sarajevo, 4201024380009
JU Mašinski fakultet UNSA Video projekti - 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.06.2021 3400,00 29.06.2021 3400,00 3400,00 CTCH d.o.o. Sarajevo 4202437590008
JU Mašinski fakultet UNSA Pomoćni materijal za izradu stolova i stalaža za lab. MPI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 14.06.2021 181,70 29.06.2021 181,70 181,70 PENNY PLUS d.o.o Sarajevo 4200162210045
JU Mašinski fakultet UNSA Usisivač - 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.06.2021 448,20 24.06.2021 383,08 448,20 MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo 4200068110002
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IX za usluge nadzora na "Realizacija ugovora V za radove na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 2116,48 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje medicinskih uređaja proizvođača OLYMPUS za potrebe više klinika KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.06.2021 55729,38
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje bolesničkih kreveta Hill-Rom za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.06.2021 52065,00 19.07.2021 52065,00 CEE-MED d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Agfa, Toshiba i Canon lociranih na KCUS-a Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 26.05.2021 351000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a - 2021.godina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2021 34379,13
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo -juni 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.06.2021 337,71 337,71 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika na određeno i neodređeno vrijeme 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2021 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga prijema,obrade i kontrole finansijskog izvještaja 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2021 90,00 90,00 Finansijsko-informatička agencija 4202153990006 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka sudske takse za potrebe vađenja zemljišnoknjižnog izvatka 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 5,00 5,00 iNovine BH d.o.o 4201964320683 Centar Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge pregleda pp aparata 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2021 256,23 256,23 PRO TEAM D.O.O SARAJEVO 4201300320007 ILIDŽA
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskog materijala 2021-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2021 965,64 965,14 OFFICE SUPPORT D.O.O. 4202614040005 Ilidža
JU Porodično savjetovalište nabavka pečata za otpremu pošte 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2021 34,00 34,00 SAS Group d.o.o. 4200524140024 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga kopiranja ključeva 2021/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 24,00 24,00 Ćurić Almasa, samostalna bravarska radnja "AS" Sarajevo 4300874290007 Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2021 672,75 672,75 Oslobođenje servisi 4202263820009 Vogošća
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za usluge "IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2021 6961,50 FM Inženjering doo Sarajevo, ID broj: 4202511740009
Ministarstvo saobraćaja "IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2021 5950,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/25/2021 - zaštitna odijela Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2021 158748,53 Italgroup d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/22/2021.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 92196,00 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 1, 7
Ukupno po stranici 508.963,43 401.586,39 43.314,74