617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51403
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dijelova za plinske naprave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2020 1285,01
JU OŠ "Sedma osnovna škola" PROTIVPROVALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 5478,60 5478,60 GAMAAA DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2020 godinu -ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 1271,58 1271,58 SVJETLOST SARS d.d.
JU OŠ "Sedma osnovna škola" MOTORNI ČISTAĆ SNIJEGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1472,50 1472,50 SAJMIR DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2020 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 1271,58
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 114/20 Rezne i brusne ploče Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2020 26.01.2021 29798,30
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije platinskih otpornih termometara DS 110/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 1800,00 1800,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
JU OŠ "Fatima Gunić" SANACIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 2300,22 2300,22 POLIESTER PLASTIK DOO
JU OŠ "Fatima Gunić" PIANINO Ugovaranje i realizacija 30.12.2020 1572,11 1572,11 BROTHERS EXPORT-IMPORT DOO
JU OŠ "Fatima Gunić" TEKUĆE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 1140,00 1140,00 CREDIBIL COMPANY DOO
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt DS 109/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4627,35 4627,35 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Fatima Gunić" MANTILI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 2761,20 2761,20 SALTEKS DOO
JU OŠ "Fatima Gunić" ELEKTRO RADOVI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 2379,78 2379,78
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2021.godinu Plan nabavki 18.12.2020
JU OŠ "Fatima Gunić" PVC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 6045,06 6045,06 EKO TEH DOO
JU OŠ "Fatima Gunić" SREDSTVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2020 2170,53 2170,53 ALIBEG DOO SARAJEVO
JU OŠ "Fatima Gunić" PREGLED Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 2495,00 2495,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU
JU OŠ "Fatima Gunić" GIPSKARTONSKI RADOVI Ugovaranje i realizacija 28.02.2020 3200,00 3200,00 O & S DOO
JU OŠ "Fatima Gunić" INSTALACIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 5206,50 5206,50 CENTRAL PLIN
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku vatrogasnih mlaznica i nastavaka za pjenu kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2021 52533,00 Financ d.o.o., Mostar 4227140660000
JU OŠ "Fatima Gunić" STAKLENA STIJENA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 4504,02 4504,02 RAMAGLAS DOO
JU OŠ Hadžići Nabavka briketa – 4.920,00 kg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1387,60 1387,60 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ Hadžići Nabavke usluge izrade web stranice škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1500,00 1500,00 „OMEDIA“ d.o.o. Sarajevo 4202497490002
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge instalacije pametnog zovna „Smart Bell“ u centralnoj i područnoj školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1520,00 1520,00 OD „IT TEAM“ Sarajevo 4303217660006
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge dekoracije vanjskog dijela zida škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1930,05 1930,05 „CET BAH“ d.o.o. Sarajevo 4200028080003
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade pečata – 5 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 189,00 189,00 „SAS GROUP“ d.o.o. Sarajevo 4200524140008
JU OŠ "Fatima Gunić" ŠKOLSKA TABLA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 1825,20 1825,20 TRISAR-INN DOO
JU OŠ "Fatima Gunić" TABLET Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2020 2509,65 2509,65 BITS COMPUTERS DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Izrada betonske podloge u zavarivačkoj radionici-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 5623,02 5623,02 LIGO-ING d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-D za RMS 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.02.2020 302633,68
JU Srednja škola metalskih zanimanja Izrada betonske podloge u zavarivačkoj radionici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 5623,02
JU Srednja škola metalskih zanimanja Radovi na krečenju zavarivačke radionice-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 4221,36 4221,36 LIGO-ING d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Radovi na krečenju zavarivačke radionice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 4221,36
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka pet slika-bakrorez radi njihove dodjele penzionisanim radnicima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 595,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za laboratorijske vježbe iz elektrotehnike -ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 1276,55 1276,55 TIPTEH d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za laboratorijske vježbe iz elektrotehnike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 1276,55
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 95/20 - Ručna mašina za nabušivanje pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 21.01.2021 5957,28 "BIHEXO" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Srtolica uredska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 450,01 450,01 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 4200056290005
KJKP Gras d.o.o. Plan nabavki za 2021 Plan nabavki 18.01.2021
JU Treća gimnazija usluge dodatnog sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 2990,00 2990,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/27/2020,., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2021 497250,00 ERKONA d.o.o. Sarajevo za LOT 1
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2021 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - službeno putovanje M.K. Pokretanje i tok postupka 22.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - službeno putovanje N.S. Pokretanje i tok postupka 22.01.2021
JU Treća gimnazija ugradnja i nabavka pvc poda tarket standard Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 2881,47 2881,47 P&A GRADNJA
JU Treća gimnazija usluge čišćenja dimnjaka,dimnog kanala i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 1170,00 1170,00 O.D. PLAMEN
JU Treća gimnazija IZRADA GODIŠNJAKA ŠKOLE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 2485,00 2485,00 INFOGRAFIKA DOO
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 90/20- Analize uzoraka vode na radioaktivnost Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2020 6270,00 21.01.2021 7335,90 Zavod za javno zdravstvo FBiH
JU Treća gimnazija LENOVO V530 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 2804,49 2804,49 TELNET DOO
JU Treća gimnazija Sistematski pregled.1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2020 2610,00 2610,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS
Ukupno po stranici 352.974,50 648.874,03 85.797,85