617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metalne police Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2021 79,00 79,00 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga za Američki kutak JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2021 1337,00 12.08.2021 1336,00 1336,00 Books.ba d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-28183 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2021 4504,50 4504,50 Emeding d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31753 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2021 2193,75 2193,75 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21304 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 369,02 369,02 Medical Vision d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-24361 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 5791,50 5791,50 Sono Medical d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-33317 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 1675,44 1675,44 Medical Partners d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19632 Medicinska sredstva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 373,23 373,23 Medical Vision d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-25594 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lista D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 6657,30 6657,30 ELTA 90 MB d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31461 Testovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 5180,48 5180,48 Farmis d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-33303 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2021 6544,09 6544,09 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30421 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2021 1221,48 1221,48 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18372 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lisat D. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2021 331,70 331,70 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34213 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2021 5710,42 5710,42 Licentis d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-33296 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2021 7020,00 7020,00 Lab Unica d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 55-11-7-31779 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2021 169,65 169,65 Medical Partners d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31454 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2021 2585,70 2585,70 Bosnalijek d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-32304 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2021 3261,96 3261,96 Omnia Medic d.o.o. - Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31458 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2021 914,94 914,94 Oktal Pharma d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-32310 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2021 4574,70 4574,70 Oktal Pharma d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30402 Hemikalija anorganska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2021 3264,30 3264,30 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31758 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 848,72 848,72 Proma d.o.o. sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uslga revizije finansijskih izvještaja KCUS-a za 2021. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31758 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 7020,00 7020,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29665 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2021 368,55 368,55 Berg d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30412 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2021 7008,89 7008,89 Oktal Pharma d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30855 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lista D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2021 2717,38 2717,38 Unifarm d.o.o. - Lukavac
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-6-29626 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2021 463,32 463,32 Farma d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30854 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2021 210,60 210,60 Unifarm d.o.o. - Lukavac
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2021 40941,95 7711,42 PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150030
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.06.2021 40941,95
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a,,; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 131040,00 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla za LOT 1, 6
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a:: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 742052,03 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24 i 28
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 58500,00 Proma d.o.o. sarajevo za LOT 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 440575,20 Berg d.o.o. Sarajevo za LOT 3, 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 61126,65 Omnia Medic d.o.o. - Zenica za LOT 15, 21, 25, 26
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 148473,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 2, 5, 13
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 49032,36 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 7, 8, 19, 29, 30, 31
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 81841,50 Mark Medical d.o.o. Sarajevo za LOT 9, 33
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ulja i kafe Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.07.2021 21799,44 Redex d.o.o. Banovići ID: 4209069440003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezanaca i rezanaca od durum pšenice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.07.2021 8255,52 Bosna-Kom d.o.o. Gračanica ID: 4209252300008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka peciva, kroasana, sendviča, pita i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.07.2021 40507,92 MBA Centar d.o.o. Sarajevo ID:200644390008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/13/2021; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.07.2021 3456,18 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 6, 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/13/2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.07.2021 33067,55 Semikem d.o.o. - Sarajevo za LOT 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zdjela i šolja od melamina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2021 7020,00 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka trodjelnog mobilnog paravana i stepenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2021 780,97 Derby Trade d.o.o. Brčko ID:4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antidekubitalnih dušeka 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2021 8775,00 Ortopedija International d.o.o. Sarajevo ID:4200532240003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kapsova za prenos hrane 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2021 23224,50 Artika d.o.o. Sarajevo ID: 4200258910005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 6980,92 Zefarm d.o.o. Zenica za LOT 3, 57, 69
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a;: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 495448,86 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 17, 18, 29, 32, 49, 50, 65
Ukupno po stranici 42.278,95 2.485.296,17 90.108,04