617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Avdo Smailović" Poštanske usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2018 1737,00 1737,00 BH POŠTA Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 4200682210021
JU OŠ "Avdo Smailović" Građevinske konstrukcije i materijali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 2440,00 2440,00 A - NOVA 4202384610001
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka klupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 1516,32 1516,32 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005
JU Mašinski fakultet UNSA Radna odjela muška i ženska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 928,98 23.03.2021 928,98 928,98 BADRO d.o.o. Sarajevo 4202526690008
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuce održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 1400,00 1400,00 ZEKA - COMERC D.O.O. 4209329610005
JU OŠ Ćamil Sijarić Sredstva za dezinfekciju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 1200,00 1200,00 ZEKA - COMERC D.O.O. 4209329610005
JU OŠ Ćamil Sijarić Sredstva za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 1496,44 1496,44 GRAFIKON DOO 4200251660003
JU OŠ Ćamil Sijarić Kompjuterska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2020 2499,96 2499,96 DISTI D.O.O. 4200077450002
JU Mašinski fakultet UNSA Ormarići za prvu pomoć- 20 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 599,00 19.03.2021 599,00 599,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
KJKP Gras d.o.o. Lot 3025 Osiguranje autobusa namjenjenih za gradski prevoz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 236447,00 20.01.2020 236447,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 42000326930001
KJKP Gras d.o.o. Lot 3027 Osiguranje trolejbusa II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 81431,00 20.01.2020 81430,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 42000326930001
JU OŠ Ćamil Sijarić Računarska oprema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 1459,69 1459,69 IMTEC DOO SARAJEVO 4200918780053
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611 C NCR papir Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.08.2020 28314,00 28.01.2020 28314,00 FORTUNA COMERC d.o.o
JU Mašinski fakultet UNSA Klompe ženske kožne - kom. 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 566,28 17.03.2021 566,28 566,28 DIPSA d.o.o. Sarajevo 4201624220005
JU OŠ Ćamil Sijarić Periodični sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 1840,00 1840,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KS 4200084310003
JU Mašinski fakultet UNSA Knjige - strana literatura za doktorski studij A.V. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 18.12.2020 293,00 12.03.2021 293,00 293,00 BOOKS.BA d.o.o. Sarajevo 420170060002
KJKP Gras d.o.o. Lot 2020 HTZ oprema I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.08.2020 28548,00 04.02.2020 28548,00 DANIAL S d.o.o.4218412690001
JU Mašinski fakultet UNSA Godišnja internet izdanja za 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 22.12.2020 240,00 10.03.2021 240,00 240,00 Službeni list BiH Sarajevo 4200226120002
JU Veterinarski fakultet UNSA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II Dio B Zakona) Usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja, obrazoni seminari, edukacije za 2021. godinu Pokretanje i tok postupka 05.04.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona) UGOSTITELJSKE USLUGE i USLUGE CATERINGA Pokretanje i tok postupka 05.04.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1103 Rezervni dijelovi za autobus osim el. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 38146,68 09.02.2021 38146,68 GENEL d.o.o 4200339830006
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema: LOT 2 - Digitalni TV aparati (GEOBIZ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2021 1140,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema: LOT 1 - Kompjuterske konfiguracije (GEOBIZ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2021 13980,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - GEODETSKI INSTRUMENTI (GEOBIZ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2021 43220,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2021 465075,00 Adrialine d.o.o. - Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/1/2021-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.03.2021 55531,01 Pro-Ten Medical d.o.o. Gračanica
JU Kamerni teatar 55 Usluge nabavke avio - karata_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2021 3000,00 NEBO TOURS D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Usluge nabavke avio - karata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 3000,00
JU Mašinski fakultet UNSA Kanister za gorivo - metalni 20l, K.G. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.03.2021 62,90 09.03.2021 62,90 62,90 ZEKA-COMERC doo Gračanica 4209329610005
JU Šumarski fakultet Programski paket za zaštitu od virusa 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2021
JU Šumarski fakultet Sanitrani proizvodi 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 3560,84
JU Mašinski fakultet UNSA Kurs za Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 za K.J. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.02.2021 585,00 02.03.2021 585,00 585,00 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU OŠ Zajko Delić Plan nabavki 2021 Plan nabavki 31.03.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Punjač za netebook HP 65W - K.Dž. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 08.02.2021 61,80 03.03.2021 61,80 61,80 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za mart 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2021 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo -mart 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2021 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2021 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kancelariijski i potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 594,72 594,72 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjene i dopune privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2021.godinu Plan nabavki 01.04.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje opreme za sušenje u okviru postrojenja za proizvodnju biognojiva STRUVITE za potrebe projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.03.2021 115296,00 WINTEC d.o.o. Sarajevo 4201997170008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/3/2021-1 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.04.2021 34497,45 Medichem d.o.o. - Saarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga mjerenja emisije zagađujućih materija u zraku_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 702,00 DVOKUT PRO D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga mjerenja emisije zagađujućih materija u zraku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 702,00
JU Stomatološki fakultet Atest boca za medicinski kisik i azotni oksidul Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2020
JU Stomatološki fakultet Popravak i održavanje gasnih naprava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kopir - aparata_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2021 1053,00 RACIONAL D.O.O.
JU Stomatološki fakultet Očitanje zračenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kopir - aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 1053,00
JU Stomatološki fakultet Osiguranje radnika od nezgode 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - : nabavke i ugradnja rezervnih dijelova za Mazda 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2021 2807,25 2807,25 „AUTOHIT“ d.o.o. Hasana Merđanovića bb 71210 Vogošća
Ukupno po stranici 482.879,48 1.111.498,06 23.457,92